قرارداد ساخت سرک حلقوی کابل امضا شد
کمک دو میلیون دالری کشور استرالیا به وزارت زراعت
کشورهای همسایه از اعمار بندهای آبی در افغانستان نگران نباشند
134 شرکت خصوصی شامل فهرست سیاه اداره تدارکات ملی شده‌اند
روابط اقتصادی افغانستان و آذربایجان گسترش می‌یابد
کابینه طرح قانون نفت و گاز را تایید کرد
کمیسیون تدارکات ملی، شش قرارداد به ارزش ۶۶۴ میلیون افغانی را تایید کرد
نمایشگاه تولیدات روستایی در کابل گشایش یافت
میکانیزم جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن ساخته شده است
ادامه کمک های عربستان، به دولت خودگران فلسطین
پربازدیدترین