تاکنون بیش از 160 تاجر افغان در بندر چهابهار سرمایه‌گذاری کرده‌اند
قرارداد ساخت سرک حلقوی کابل امضا شد
کمک دو میلیون دالری کشور استرالیا به وزارت زراعت
کشورهای همسایه از اعمار بندهای آبی در افغانستان نگران نباشند
134 شرکت خصوصی شامل فهرست سیاه اداره تدارکات ملی شده‌اند
روابط اقتصادی افغانستان و آذربایجان گسترش می‌یابد
کابینه طرح قانون نفت و گاز را تایید کرد
کمیسیون تدارکات ملی، شش قرارداد به ارزش ۶۶۴ میلیون افغانی را تایید کرد
نمایشگاه تولیدات روستایی در کابل گشایش یافت
میکانیزم جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن ساخته شده است
پربازدیدترین