ادارات دولتی در قندهار، 560 میلیون افغانی پول برق خود را نپرداخته‌اند
تنگه تاشقرغان از سوی بانک انکشاف آسیایی باز سازی شد
پروژه‌های جدید "برنامه انکشاف بدیل" وزارت زراعت به ارزش 28 میلیون دالر افتتاح شد
قرارداد ۶ پروژه‌ راه‌ سازی به ارزش بیش‌ از ۶۴۱ میلیون افغانی امضا شد
وزارت زراعت، قرارداد بازسازی 32 شبکه آبیاری را با شرکت‌های خصوصی امضا کرد
کمیسیون تدارکات ملی، 8 قرارداد به ارزش 2 میلیارد افغانی را تایید کرد
نشست کمیته ترانسپورت میان افغانستان و ایران به زودی برگزار می‌شود
استقبال مجلس سنا از استفاده از بندر چابهار
وزارت فواید عامه قرارداد پنج پروژه سرک ‌سازی را با شرکت‌های خصوصی امضا کرد
پربازدیدترین