نگرانی هند از نفوذ داعش در افغانستان

13 سرطان 1394 ساعت 18:13

فعالیت های گسترده جنگجویان داعش در ولایت‌های ننگرهار و فراه، به نگرانی دهلی نو افزوده است؛ زیرا از این دوبخش خود را آسیب پذیر می‌داند.هند از گسترش فعالیت‌های داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را تهدید بزرگی برای امنیت هند و کشورهای جنوب آسیا دانسته است.
استخبارات هند هشدار داده که جنگجویان داعش از ولایت ننگرهار و از گذرگاه خیبر خود را به دره سند خواهند رساند.
قرار است رهبران هند و پاکستان در حاشیه نشست شانگهای در این زمینه، گفتگو کنند.
با این حال نهادهای امنیتی افغانستان اطمینان داده ‌اند در هرجایی که هراس افکنان زیر هر نامی سربلند کنند، نابود خواهند شد.
فعالیت های گسترده جنگجویان داعش در ولایت‌های ننگرهار و فراه، به نگرانی دهلی نو افزوده است؛ زیرا از این دوبخش خود را آسیب پذیر می‌داند.
یک مقام استخباراتی هند گفته است:"هند از حضور گروه داعش در ولایت ننگرهار که در نزدیک گذرگاه خیبر قرار دارد و این راهی است برای رسیدن شان به دره سند و نیز از فعالیت های آنان در ولایت فراه که مرز مشترک با ایران دارد، نگران است. اگر حضور جنگجویان داعش در این ولایت‌ها گسترش یابد، این تهدید بزرگی برای امنیت هند، به شمار می‌رود."
به این ترتیب، دامنه نگرانی های امنیتی از حضور و نفوذ داعش در افغانستان، همپای گسترش فعالیت های این گروه تروریستی در افغانستان، به سرعت در حال گسترش است؛ اما در کمال شگفتی، هیچیک از این ابراز نگرانی ها و هشدارها هنوز نتوانسته مقام های حکومت افغانستان را مجاب کند که خطری در حال وقوع است و باید برای مبارزه ای سخت و توانفرسا با این خطر، هرچه سریعتر دست به کار شد.
این کنش پذیری بیشتر یادآور دورانی است که در آن، ناظران و بازیگران مهم سیاسی در افغانستان، در میانه تردید و امید، منتظر گسترش دامنه پیشرفت های گروه تروریستی طالبان بودند؛ تا آنجا که شماری از فرماندهان دون پایه مجاهدین که بعدا خود به هدفی برای تروریست های طالبان بدل شدند، در وضعیت آشفته و نابسامان افغانستان درگیر نبردهای بنیان برانداز داخلی، این گروه تروریستی را فرشته نجات افغانستان می خواندند و آن را به گرمی می ستودند؛ اما دیری نپایید که این غده سمی و بدخیم به مرکزی برای اشاعه و تکثیر تروریزم نه تنها در افغانستان که در سراسر منطقه بدل شد و تبعات مرگبار و ویرانگر آن را تا امروز شاهد هستیم.
سهل انگاری و سکوت دولت افغانستان و بعضاً راه اندازی شبه تبلیغات امنیتی پیرامون سرکوب داعش در نطفه اما هرگز نتوانسته از حجم نگرانی های مردم افغانستان و کشورهای منطقه از سربازگیری سریع و تلاش های فشرده این گروه برای تحکیم پایه های قدرت خود در افغانستان بکاهد؛ زیرا داعش دیگر مانند طالبان یک گروه نوظهور و ناشناخته نیست.
این گروه، مخوف ترین، خون ریزترین، وحشی ترین و خطرناک ترین ورژن از سری نسخه های تروریزم بین المللی است که همه قدرت های حامی تروریزم از پاکستان تا رژیم های عربی و اسراییل و اروپا و امریکا، در مهندسی و سازمان دهی آن نقش ایفا کرده اند و در هر منطقه نیز بر پایه اولویت بندی های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و ایدئولوژ‌یک خود از آن به عنوان اهرمی برای پیشبرد اهداف استراتژيک شان، استفاده می کنند.
به عنوان نمونه، در خاور میانه و جهان عرب، برای تامین منافع، امنیت و سلطه اسراییل بر مسلمانان، تضعیف کشورهای اسلامی، تفرقه و تنش و خون ریزی فرقه ای میان مسلمین به بهانه سرکوبی توسعه طلبی ایران از آن استفاده می شود و در افغانستان نیز به هدف گسترش دامنه نفوذ آن به کشورهای آسیای میانه به منظور کشاندن حوزه قدرت تروریزم به مرزهای روسیه و چین و از این سو نیز به هدف تامین منافع استراتژيک پاکستان در برابر هند و کشورهای جنوب آسیا به آن توسعه و توان داده می شود.
کاملا واضح است که افغانستان بار دیگر به مثابه مرکز ثقل و سکوی پرواز نسخه جدید تروریزم بین المللی عمل می کند و تبعات و بازخوردهای مرگبار و ویرانگر این بازی برای دولت، مردم، منافع، حاکمیت و امنیت ملی و حتی تمامیت ارضی کشور، بسیار سنگین و سهمگین خواهد بود.
با این وجود، به نظر می رسد منافع درهم تنیده مهره های مسلط بر کابل با حامیان بزرگ تروریزم بین المللی در منطقه و فرامنطقه، مانع از شکل گیری یک دید واقع بینانه به ابعاد این خطر شده است؛ اما چیزی که در این میان، نباید از آن غفلت کرد، این است که همسویی منافع سیاسی مهره های غیر مستقل مسلط بر مقدرات سیاسی افغانستان با قدرت های بزرگ حامی پروژه عظیم تروریزم داعشی، هیچگاه به معنای مصونیت و صیانت آنها از منافع ملی مردم افغانستان نیست و این مهم، زمانی که داعش وارد مرحله عملیاتی شود، بهتر از اکنون درک خواهد شد.
محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور


کد مطلب: 67871

آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/article/67871/

جمهور
  https://www.jomhornews.com