۰

آتش سوزی ساختمانهای بلندمنزل

عنایت الله حبیب
پنجشنبه ۲۲ سرطان ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۲۷
آتش سوزی ساختمانهای بلندمنزل

هر روز در جهان آتش سوزی ها در بلندمنزل ها صورت میگیرد و مانند یک چوبک کبریت میسوزند.
چند ی قبل در یکی از شهرهای آلمان در یک بلندمنزل آتش سوزی صورت گرفت و بعد از رسیدن اطفائیه وهماهنگی تحت کنترول در آمد؛ اما دو نفر کشته شدند. باوجود آنکه دود به سایر طبقه ها نفوذ نمود و کار دشوار بود اما کار نجات و خاموش سازی آتش با تلفات و جانی و مالی کم، خوب انجام گرفت.
همچنین در رسانه ها دیدیم که در لندن نیز آتش سوزی وحشتناکی در ساختمان بلندمنزل صورت گرفت و فاجعه اش بسیار بزرگتر بود به نحوی که ساکنان ساختمان بلندمنزل لندن و از جان گذشته کودکان خود را به پایین انداختند به امید این که انها را جمع آوری کنند. در این حریق، تعداد زیادی جان خودرا از دست دادند. در تهران نیز یک مرکز بزرگ تجاری بنام برج پلاسکو، در آتش سوخت و فرو ریخت که نتیجتاً دهها نفر از جمله در حدود ۲۰ آتش نشان در آتش سوختند.
این حریق ها منجر به پرسش هایی میگردد که تا چه اندازه بلندمنزل ها برای حریق امن هستند؟ آیا دود سمی گسترش آتش را میتوان جلوگیری نمود؟ آیا ایمنی آتش و راه حلهای آضطراری مطابق نیاز زمان است ؟
بصورت عمومی آسمان خراشها در جهان در صورت بروز آتش سوزی واقعآ امن می باشند .
در آلمان نردبان یا زینه های اطفائیه ۲۳ متر طول دارند؛ به این دلیل باید بلندمنزلها دو راه مجزای امنیتی در عمارت داشته باشند .
اقلا یک مسیر فرار برای ساکنان که بدون کمک اطفائیه استفاده بتوانند باید وجود داشته باشد.( آلمانها چون دو جنگ بزرگ جهانی را پشت سر گذاشته اند از این لحاط در تمام امور بالخصوص در مسایل ساختمانی، لایحه و قوانین مدرن ساختمانی زیادی دارند. از این لحاظ آسمانخراش های آلمان در هر طبقه با شیردانهای آب مجهزند که اطفائیه بتوانند لوله های آب را وصل کنند .
سقف و دیوار ساختمان باید از موادی باشند که مقاوم در مقابل حرارت باشند. مصالح ساختمانی در آلمان روی یک استاندارد است که این استانداردها را بنام DIN می نامند ( لایحه صنعتتی آلمان ) که حالا تقریباً استاندارد بین المللی و جهانی است.
نمای عمارت از مواد مصنوعی پولیستیروال مجاز نیست. استفاده از اینگونه مواد عایق در بلند منزلها در آلمان ممنوع است.
آسمانخراشهای مدرن آلمان و جهان با درب های خود بسته و با لفت های امن مجهزند.
عمارتهای بلندتر از ۶۰ متر ارتفاع، نیاز به دو راه مستقل ایمنی باید داشته باشند. همچنین ساختمان با سیستم های جدید اعلام حریق و دستگاههای بارانی مجهز باشند البته ساختمانها قدیمی فاقد این دستگاهها هستند .
در ساختمانی که در لندن سوخت، تمام این دستگاههای ایمنی وجود نداشت. از همه بدتر نمای ساختمان آتش گرفت و مانند چوب گوگرد یا کبریت سوخت.
ساختمان بلندمنزل سوخته برج شهر لندن در سال ۱۹۷۴ آباد گردید و در تابستان سال گذشته نوکاری شد. پنجره های جدید و دیوارهای بیرونی ساختمان عایق نصب شد. حتمآ شرکت ساختمانی در مقررات ساختار و لایحه ساختمانی سهل انگاری نموده است.
ساکنان ساختمان سوخته، چندین بار از نارسایی ها در ساختار و حفاظت ایمنی عمارت، به موجر یا صاحب ساختمان و دفتر شهری ساختمان شکایت نموده اند، مشکلات را ارائه داشتند و گفتند که بلندمنزل شان فاقد ( دستگاه زنگ آتش سوزی و فاقد آب پاشهای ضد حریق و فاقد راههای نجات امن می باشند) که متاسفانه گوش شنوا در دفاتر نبود که چنین وحشت و فاجعه صورت گرفت.
این بی کفایتی در امور ساختمانی باعث فاجعه گردید .
این گونه سهل انگاری در استنداردهای ایمنی ساختمانی بدبختانه در بسیاری از کشورها منجمله در افغانستان وجود دارد. بسیاری از بلندمنزل های افغانستان روی استانداردهای شناخته شده نیست. در صورت حریق و یا دیگر حوادث خطر جانی برای اهالی و باشندگان دارد مانند حریق بزرگی که چندی قبل در فروشگاه کوته سنگی صورت گرفت. حریق بلند منزل ها نه تنها خطر جانی دارد بلکه ضرر نیز به اقتصاد ملی کشور دارد.

در آتش سوزی بلندمنزلها ساکنان عمارت هم سهل انگاری میکنند به قسمی که درب های ایمنی را باز میکنند تا هوای سرد به ساختمان جریان کند، و یا دروازه های تعمیر را با قفسه های کفش و یا دیگر وسایل مسدود و یا موترهای خود را در مسیر راه اتش نشانی پارک نموده و راههای نجات اولیه را مسدود میکنند.
این مسایل است که باید ساکنان منازل مراعات کنند و نه تنها در موقعی که آتش سوزی صورت گرفت همچنین سالان باید اشخاص فنی از موقف و ایمن بودن ساختمان خود را آگاه سازند تا جلو خطر را بتوان گرفت.
در صورت حریق بلند منزل و فرار از آتش سوزی باید درها را پشت سر ببندید تا راه فرار بدون دود باشد. هیچگاه در وقت دود غلیظ فرار نکنید، قسمی که در فیلمهای سینمایی مشاهده میکنید که مردم با دستمال مرطوب در چهره فرار میکنند. اینگونه دستمالها نمیتواند از دود کشنده کربن مونو اکسید شما را حفاظت کند.
در صورتیکه راهرو هر طبقه پر از دود باشد بهتر است در آپارتمان باشید و در مقابل پنجره به خود جلب توجه کنید. اگر راه فرار پر از خطرات است بهتر است در آپارتمان باشید.
در لندن بدبختانه این مصیبت برای بسیاری یک تله مرگ بود.

انجنیر عنایت الله حبیب - استاد تخنیکم ساختمانی هامبورگ
ارسالی به خبرگزاری جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین