۰
محمدامین کریم:

اشرف غنی و حکمتیار با تعهد و اخلاص کامل پیش میروند

دوشنبه ۴ دلو ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۱۳
نمیدانم و اگر میدانستم هم نمی گفتم که امیر صاحب در کجا است. هرچند که به معلومات من، محل اقامت امیرصاحب حکمتیار همیشه تغییر می کند اما در ارتباط دوامدار با حزب اسلامی است و آماده است که در صورت تهیه شدن مقدمات ابتدایی ظهورشان! در پایتخت کشور، در این شهر ظاهر شود و به امر تامین صلح برای ملت خود از شهر کابل ادامه دهد.
اشرف غنی و حکمتیار با تعهد و اخلاص کامل پیش میروند


محمدامین کریم عضو حزب اسلامی و نماینده با صلاحیت مذاکره کننده گلبدین حکمتیار در کابل است. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در طول پانزده سال گذشته، به عنوان گروه مخالف مسلح دولت در بخش های زیادی از کشور فعالیت داشت که سرسختانه مخالف حضور کشورهای خارجی در افغانستان است.
افراد حزب اسلامی در طول این سال ها، حملات گوناگونی را بر نظامیان خارجی انجام داده است و هر ازگاهی نیز، با نظامیان افغان درگیری مسلحانه داشته است.
اکنون چهار ماه از امضای توافقنامه صلح میان حکومت وحدت ملی و حزب اسلامی می گذرد که براساس این توافقنامه، هر دو جانب، مکلف به تطبیق تعهداتی هستند که هردو جانب، در توافقنامه، متعهد شده اند.
توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان شامل ۲۴ ماده می شود که در این میان، آزادسازی زندانیان حزب اسلامی، تامین امنیت حکمتیار، رفع تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل بر حکمتیار، توزیع زمین های رهایشی برای مهاجرین حزب اسلامی و... شامل توافقنامه صلح است.
برای تطبیق توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان، این بار، خبرنگار خبرگزاری جمهور، گفتگوی مفصلی با امین کریم نماینده با صلاحیت حکمتیار در کابل، انجام داده است.


آقای کریم! سپاس که وقت تان را در اختیار خبرگزاری جمهور گذاشتید؛ توافقنامه صلح را امضا کردید و در خصوص آن، شما با حکومت چه کاری انجام دادید و در برابر شما، حکومت وحدت ملی تا حالا چه کرده است؟
تشکر! عرض کنم که درست است مقوله سیاست عمدتا داد و گرفت مطرح است اما تصمیم حزب اسلامی به خاطر امضای توافقنامه صلح، عمدتا به خاطر اهداف و ارزش های والایی شروع شد و در جریان هستید که فراتر از داد و گرفت های معمول سیاست، هدف اصلی ما تامین امنیت و صلح سرتاسری در کشور ما است. به خاطر اینکه بعد از خروج ۹۵ درصد نیروهای خارجی از کشور، تداوم جنگ در کشور به معنی تباهی و بربادی مردم افغانستان است.

منظور من این است که با امضای توافقنامه صلح، هر دو طرف مکلف به تعهداتی شده اند، این تعهدات چگونه پیش میرود؟ تطبیق آن، از سوی دو جانب، درست صورت میگیرد؟
بله؛ ما در یک روند مسالمت آمیز و سازنده در چوکات کمیسیون مشترک اجرایی با حکومت قرار داریم، و البته اگر از بیرون به موضوع ببینیم، می توانیم نتیجه بگیریم که کارها به کندی پیش میرود اما اخلاص مقام ریاست جمهوری کشور جناب اشرف غنی و رهبری حزب اسلامی نسبت به این روند، با تعهد و اخلاص کامل پیش میرود ولی متاسفانه بروکراسی که در تمام ساختار سیاسی و دولتی قرار دارد، در تامین تحقق مفادنامه، مشخص و واضح است که به کندی پیش میرود.

ساختار اداری حکومت، روند تطبیق تعهدات دو جانبه را به کندی موجه کرده یا که حلقه ها و افرادی هستند که سنگ اندازی می کنند؟
در سطح انفرادی و حلقات کوچکی که کماکان در تداوم جنگ اصرار دارند، وجود دارند که یک امر طبیعی است و اما غیرمعقول است ولی مشکلات عمدتا در اینجا است که بروکراسی و ندانم کاریها و بی تجربگی ها باعث شده که روند اعمال صلح، سرعت طبیعی خود را نداشته است.

آقای کریم! از توافقنامه صلح و آتش بس بین شما، چند ماه میگذرد ولی برعکس، شعله جنگ و ناامنی هر روز در کشور گسترده تر شده است، آیا به این معنی است که شما در کاهش جنگ هیچ تاثیری نداشته اید؟
خب، ما بعد از دو سال مذاکرات زمانگیر و پیچیده، موفق شدیم که توافقنامه صلح را با دولت امضا کنیم که دستآورد بزرگی است، ما در اوایل در پی تحقق مفاد آن هستیم که در این راستا یک مقدار کارها صورت گرفته است. کمیسیون های مشترک ساخته شده و تمام مواد توافقنامه مبدل به ۲۴ فرمان تنفیذی ریاست جمهوری شده است و کمیسیون های ۹ گانه جهت تحقق مفاد توافقنامه درست شده و در رفع تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد کارهایی صورت گرفته است و حکومت دوسیه خود را تکمیل کرده، با کشورها و اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل، ملاقات هایی داشته اند و این دوسیه در مقر سازمان ملل متحد است که در آینده نزدیک، رفع تعزیرات وجه عملی را به خود بگیرد.
در بخش آزادی زندانیان، کمیسیون، کارها را تمام کرده و در سطح تسلیم شدن یک لیست حدود ۴۸۰ نفری حزب اسلامی است که کار جدی جریان دارد تا یک هفته دیگر دسته اول زندانیان حزب اسلامی رها شود و در رابطه به برگشت مهاجرین، جاهایی مشخص شده ولی تثبیت نشده است. در کمیسیون نظامی، کارهای ابتدایی شروع شده و در حال تثبیت به ولسوالی ها و ولایات کار جریان دارد که شمار دقیق حزب اسلامی را تنظیم کنیم، بناءاً از درون نگاه کنیم کارها شده است اما چنان اعمالی نشده است که بتواند با چشم باز محسوس و مشهود باشد. انشاءالله طی روزها و هفته های آینده، شاهد تحقق تمام توافقنامه صلح باشیم و همه ملت این امیدواری شان را به دست آورند که موفقانه به پایان برسد.

این هایی را که شما بیان می کنید، شامل توافقنامه صلحی است که با حکومت وحدت ملی امضا کردید، با تطبیق توافقنامه، مردم انتظار داشتند که گراف جنگ کاهش پیدا کند و یا حداقل حضور حزب اسلامی در نظام، تاثیرگذار واقع شود، در این زمینه، شما در وضعیت کنونی، بهبودی را به وجود نیاوردید!
اجازه بدهید بحث بیشتر کنم. نکته اول این است که حزب اسلامی و حکومت آتش بس را اعلام کردند که اصولا اعضای حزب اسلامی در سراسر کشور مراعات کردند که این نقطه بارز است؛ در برابر هر کنش، واکنشی است. در برابر این توافقنامه صلح، گروه های جنگ طلب، واکنش نشان دادند و حمله سرتاسری در چند ولایتی که بود، به ویژه قندز و فراه بود. اما موفقیت چندانی نداشتند که عکس العمل این گروه ها در برابر صلح ما بود اما در رابطه با تامین صلح، نه به اساس تخفیف جزئی جنگ ها که البته تخفیف داشته است، که این گروه ها، یک هفته و دو هفته واکنش ها نشان دادند، نتیجه نگرفتند، در چهارماه گذشته در مقایسه با سال های گذشته، تخفیف فاحشی در جنگ به وجود آمده است اما منظور حزب اسلامی و قناعت حزب اسلامی در این سرحد نیست، هدف ما این است که بتوانیم طی یک برنامه بسیار مفصل تنظیم شده بر میز دولت اسلامی افغانستان، مقامات رهبری قرار دارد که بتوانیم تا یک سال ۵۰ فیصد خشونت ها را در افغانستان کاهش بدهیم.

آقای حکمتیار کجاست و چه وقت می آید؟
قسمت اول سئوال شما را جواب داده نمی توانم. نمیدانم و اگر میدانستم هم نمی گفتم که امیر صاحب در کجا است. هرچند که به معلومات من، محل اقامت امیرصاحب حکمتیار همیشه تغییر می کند اما در ارتباط دوامدار با حزب اسلامی است و آماده است که در صورت تهیه شدن مقدمات ابتدایی ظهورشان! در پایتخت کشور، در این شهر ظاهر شود و به امر تامین صلح برای ملت خود از شهر کابل ادامه دهد.

حضور آقای حکمتیار به کابل، چقدر طول خواهد کشید؟
حزب اسلامی آمادگی کامل دارد که آقای حکمتیار به کابل بیاید. یک مقدمات ابتدایی برای این لازم است که مثلا بسیار حرف ساده است، محل اقامت شان در کابل تثبیت نشده است، در ولایات تثبیت نشده است، قطعه امنیتی برای امنیت حکمتیار تجهیز نشده است و تعداد زندانیان آزاد نگردیده و همینطور تاهنوز زمین های رهایشی برای مهاجرین حزب اسلامی توزیع نشده است که این ها جزء مقدماتی است که امیر صاحب بدون این ها چگونه به کابل بیاید؟ تاحالا یک نفر آزاد نشده است. و مسایل دیگر...

دیدگاه حزب اسلامی در خصوص حکومت وحدت ملی چیست، آیا این حکومت از مشروعیت برخوردار است؟
ما با یک واقعیت عینی مواجه هستیم. حزب اسلامی به خاطر تامین امنیت و صلح، این واقعیت را پذیرفته است، بناءاً با وجودی که کمی ها و کاستی فراوانی در حکومت است به خصوص از دیدگاه قانونی که در این رابطه موجود است ما به خاطر تامین صلح، ناگزیر به پذیرش یک سلسله واقعیت ها هستیم و دولتی متشکل از قوه مقننه و اجرائیه را می پذیریم.

آقای کریم، تعریف حزب اسلامی از گروه داعش چگونه است؟

داعش گروهی است که در نتیجه سیاست های ناروای کشورهای خارجی بخصوص امریکا و ایران در خاورمیانه بخصوص در عراق و سوریه به وجود آمده است و اما در افغانستان فسلفه وجودی ندارد. سرنخ داعش دیده شده است ولی پدیده ای است که مختص به شرایط سیاسی شرق میانه است.

آیا حزب اسلامی آمادگی دارد که در کنار حکومت افغانستان و نظامیان این کشور، با گروه های داعش و طالب بجنگد؟
حزب اسلامی افغانستان قرارداد جنگ را امضا نکرده است تا با جنگ، بر جنگ بیفزاید؛ بلکه جنگ را تخفیف بدهد و صلح را ایجاد کند. من گفتم به خاطر صلح، حزب اسلامی برنامه های واضح و مشخص و مؤثر دارد. در صورتی که حکومت با این برنامه ها توافق کنند می توانیم، تا یک سال دیگر، در بیشتر از ۵۰ فیصد صلح را تامین کنیم.

و اگر جنگ دوام کرد و صلحی نشد، بازهم آماده جنگیدن هستید؟
ما از هر جناحی که موضعی برحق داشته و دفاع از منافع ملی بکنند، در کنار شان ایستاد خواهیم بود.

گفتگو از وحیدفرزان- خبرگزاری جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *


نفیسه
با یک شخص نامرئی که فقط خرابی های او متواتر است و توقعات بی پایان و یک قصاب چند میلیونی صلح یعنی شکست
نفیسه
کدام حق و کدام بر حق؟
از حق کی؟
از حق وارثان مقتولین چند میلیونی چی را حمایت می کنید؟
پربازدیدترین