۰
رییس پیشین امنیت ملی:

بحران افغانستان زاده تحرکات غرض‌آلود "ارگ و سپیدار" است/ رهبران برای بقای نامیمون خود با خلق تفرقه، مردم را فراموش کرده‌اند

چهارشنبه ۱۹ ثور ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۳
رحمت‌الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی کشور در واکنشی تند و بی‌سابقه از سیاست‌های رهبران حکومت وحدت ملی به شدت انتقاد کرده و گفته که این رهبران تنها مصروف دسیسه‌سازی و خلق بحران برای بقای نامیمون خودشان در قدرت هستند.
بحران افغانستان زاده تحرکات غرض‌آلود "ارگ و سپیدار" است/ رهبران برای بقای نامیمون خود با خلق تفرقه، مردم را فراموش کرده‌اند

رحمت‌الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی کشور در واکنشی تند و بی‌سابقه از سیاست‌های رهبران حکومت وحدت ملی به شدت انتقاد کرده و گفته که این رهبران تنها مصروف دسیسه‌سازی و خلق بحران برای بقای نامیمون خودشان در قدرت هستند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آقای نبیل در یادداشتی به رهبران حکومت وحدت ملی خواهان استعفای آنان شده و نوشته است که بحران افغانستان زاده تحرکات غرض‌آلود "ارگ و سپیدار" است. وی، مشاوران این دو نهاد را مشاورین مشکوک الهویت‌ و فروخته شدگان خوانده است.

وی نوشته که رهبران حکومت وحدت ملی، بی‌محابا و بی هیچ تمکینی از خطوط منافع ملی عبور کرده و در عوض به‌جای ایجاد فضای وصل؛ فضای فصل را ترجیح و انتخاب کرد‌ه‌اند. تمام پروسه‌های ملی را قومی و تباری ساخته‌اند. با سیاسی نمودن نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی، تمکین به‌ خواست‌های استخبارات خون آشام پاکستان در بخش تبادل اطلاعات استخباراتی و بعضی معاملات پنهان دیگر با دشمنان مردم افغانستان و نقض بیشتر از پنجاه فیصد از مفاد قانون اساسی، فلج نمودن دستگاه اقتصادی و دستگاه دیپلوماسی کشور، عملاً با این اقدامات افغانستان را به لبه پرتگاه سوق داده‌اند.

رییس پیشین امنیت ملی کشور با اشاره کاهش 11 درصدی شمار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور گفته است که آیا شما می‌دانید که یازده فیصد تقلیل در شمار نیروهای امنیتی و دفاعی ما در یکسال به چی دلیل بوده و چی پیامی را برای به اصطلاح سر قوماندان اعلی می‌رساند؟ بدون شک پیام واضح آن اینست که تمام طرح‌ها و پالیسی‌های امنیتی و دفاعی تان یا ناکام است و یا هم جز توطیه هستید.

آقای نبیل افزوده:"تصاعد و گسترش حملات دهشت‌افگنانه و تروریستی در شهرهای بزرگ کشور از جمله پایتخت، همه‌ای کمر بندهای امنیتی از سرخ تا سبز و حتی محدوده ارگ و سپیدار که بیشتر از سی‌صد جریب زمین بیشتر نیست در امن نبوده و زیر تهدید قرار دارد. باید پذیرفت که مسوول این همه مصائب و بحران‌های تباه کننده جز از شما عالی جنابان کسی دیگری نیست."

وی خطاب به رهبران حکومت وحدت ملی گفته:"شما عالی جنابان آنقدر برخلاف وظایف اصلی خویش، غرق در خلق تفرقه برای بقای نامیمون خود بین اقوام باهم برادر کشور بوده اید که مردم را کاملاً فراموش کرده و هیچ فکری به آنها ندارید. ترویج ادبیات انزجار، نفرت و تفرقه ‌افگنی‌ های حساسیت بر انگیز مبیین عدول‌ تان از موازین و ارزش‌های ملی بوده و پیامدهای ناگواری در پی داشته است. همین‌طور، نگاه تان به مسایل مهم ملی از عینک تئوری توطئه، بحران بی اعتمادی و چند دستگی درون ساختاری را در نهادهای ارگ و سپیدار و برنامه های ملی تا حدی نهادینه ساخته اید که ناخود آگاه ذهن جامعه و مردم ما را چنان تسخیر نموده و توان درک و شناسایی بی‌طرفانه و واقع‌بینانه را بعضآ حتی از اکثریت چیز فهم کشور نیز سلب نموده است، چون شما جهت کسب حمایت، روزمره سوژه خلق می‌نمایید و مردم ما را به جان هم میاندازید."

رییس پیشین امنیت ملی با اشاره به وضعیت صحی آقای غنی گفته:"هرچند توقع ایفای مسؤلیت مسؤلانه از جناب شما داکتر صاحب اشرف غنی که از شدت مریضی بزرگ سخت رنج می برید، خواستی است توان فرسا و دور از حوصله و ظرفیت‌تان، اما راه‌حل چیست و چاره در کجاست؟
بنده با درک و انتباه حقیقی از وخامت سیاسی، امنیتی و زایش بحران‌های متراکم در کشور برای نجات افغانستان و جلوگیری از تبدیل شدن آن به نابودی نظام، پیشنهادهای مشخصی را دارم".

آقای نبیل در این یادداشت خود خواهان استعفای رهبران حکومت وحدت ملی شده و گفته :"هر دوی بزرگواران بالاى ملت زجر دیده رحم نموده و رسماً از مردم افغانستان معذرت خواسته و استعفاى خويش را هم اکنون اعلام کنید، اما تاريخ كناره‌گيرى عملى خود را به اعلام نتايج انتخابات زود هنگام مأكول سازید. با این اقدام جسورانه، كشور را از بحران قانونيت و مشروعيت نجات داده و از سقوط احتمالی نظامی که به قیمت خون ملیونها افغان بدست آمده است نجات دهيد."

وی همچنان از رهبران حکومت خواسته که يكى از شما بزرگواران تمام توجه و توان خويش را بالاى برگزارى انتخابات شفاف و قابل قبول در اواسط سال 1397 متمركز نموده، و بزرگوار ديگر تمام توجه و توان خود را بالاى جنگ با تروریزم و مسایل امنیتی در کشور معطوف داشته و ديگر وعده‌هاى ايجاد شغل، سرپناه و تبديل نمودن شهرهاى افغانستان به مراكز تجارتى منطقه، اصلاحات و تحولات و امثال‌هُم را بگذاريد در طاق‌هاى "كوتى باغچه"، چون بلند رفتن میزان فقر در کشور ما از  38 در صد به 54 در صد واضح می‌سازد که تا چه حد وعده‌های‌تان عوام‌فریبانه و واهی بود.

وی همچنان پیشنهاد کرده که برای اینكه ماموريت ملى خود را به خوبى به پيش ببريد و مشاورين فروخته شده و مخرب‌تان باعث ايجاد تنش و اختلاف و توليد تئورى توطئه نشوند، پيشنهاد می‌نمايم تا هر دو بزرگوار در ارگ رياست جمهورى مستقر شويد و از آنجا اين دو وظيفه مقدس را با تمام امانت‌دارى و تعهد ملى به پيش برده و نام‌هاى تان‌را با حروف زرين در تاريخ كشور ثبت نماييد.

وی بیان داشته که ناکامی شما عالی جنابان در امر رهبری و مدیریت کشور بر هیچ کسی پوشیده نیست و وضعیت فعلی کشور شاهد مطلق آن است. بناءً برای یکبار هم که شده منافع ملی و سلامت نظام را بر منفعت تیمی و فردی خویش ترجیح داده، استعفای خود را برای ملت پیش‌کش و زمینه انتقال مسالمت‌آمیز رهبری حکومت را بعد از انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری به رییس جمهور منتخب بسپارید.

وی گفته است که اگر شما و مشاورین تان فکر می‌کنید که وضعیت کشور به جهت مثبت و امید بخش در حرکت است، اشتباه می‌کنید و من برایتان منحیث یک افغان متعهد به ارزش های کلان کشورم میگویم که "كارد به استخوان مردم رسيده است."

رییس پیشین امنیت ملی کشور تاکید کرده که وضعيت فعلاً طوریست كه ارگ و سپیدار از مردم و مردم‌سالاری در هراس اند، مردم از توطئه‌ها و نيرنگ‌هاى مرموز حکومت وحدت ملی می‌هراسند. سران حکومت در لاک فکری حلقه‌ای فرتوت از مشاوران خاص قرار گرفته که از گفتن حقایق و واقعيت‌ها به رهبران‌شان بيم داشته و این امر ناصواب باعث گرديده است، تا سران حکومت در عالم رویا، بزرگ نمایی کاذب کرده و به شهروندان وعده‌های تهی از حقیقت بدهند و از راس هرم قدرت توسط عینک استخبارات بیگانه وضعيت حاکم بر جو امنیتی_سیاسی افغانستان را بازى شطرنج فكر ‌كنند و خود را بازي‌گران ماهر اين بازى بخوانند، اما به زودی خواهند دانست كه "مهره"اى بيش نبوده اند، چون بازيگران اصلى مردم اند و بدون تردید تداوم خلق بحران از جانب حکام عوام فریب و مسوولیت گریز صبر و حوصله شهروندان را به آخر رسانیده و دور نیست تا مردم افغانستان برای احقاق حقوق اساسی خویش متوسل به رستاخیز ملی شوند.

خبرگزاری جمهور- کابل
 
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین