۰

محمداشرف غنی: حالت کنونی در سکتور صحت پاسخگو نبوده و قابل قبول نمی‌باشد

چهارشنبه ۲۱ سنبله ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۴
رئیس جمهور غنی در دیدار با مسوولان سکتور صحی کشور گفته که حالت کنونی در سکتور صحت پاسخگو نبوده و قابل قبول نمی‌باشد، زیرا مردم افغانستان پیشرفت را روی کاغذ نه، بلکه در عمل می‌خواهند.
محمداشرف غنی: حالت کنونی در سکتور صحت پاسخگو نبوده و قابل قبول نمی‌باشد

رئیس جمهور غنی در دیدار با مسوولان سکتور صحی کشور گفته که حالت کنونی در سکتور صحت پاسخگو نبوده و قابل قبول نمی‌باشد، زیرا مردم افغانستان پیشرفت را روی کاغذ نه، بلکه در عمل می‌خواهند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته است که آقای غنی، شام روز سه‌شنبه (20 سنبله)‌ به منظور بهبود اساسی ارائه خدمات صحی شفاخانه‌ها و تعدیل پروسه‌های تدارکاتی، با مسئولین سکتور صحت و نمایندگان سازمان‌های بین المللی در ارگ دیدار کرد.

در این دیدار ابتدا معین وزارت صحت عامه در مورد افزایش کیفیت خدمات صحی، مدیریت خوب قراردادها و انجیوهای مربوطه، شفافیت و رقابت و تعدیل تضمینات، معلومات داد.

موصوف گفت که برای مدیریت خوب خدمات صحی در هماهنگی با ادارات مربوطه دولتی، مؤسسات بین‌المللی و تمویل‌کنند‌گان، کمیته ارزیابی ایجاد گردیده است. وی اضافه کرد: هر انجیوی که مطابق به قرارداد، خدمات ارائه نکند به عوض آن انجیوی دیگر انتخاب خواهد شد.

معین وزارت صحت عامه، ارزیابی‌های مردمی را در بهبود وضعیت خدمات‌رسانی صحی مهم خوانده گفت: شکایت آن‌ها که در هرسطح باشد، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. وی افزود، پس از این، برای انجیو پیشکی نه، بلکه پس از اجراآت‌شان، پول پرداخته خواهد شد.

سپس، نماینده بانک جهانی، طرح وزارت صحت عامه را به منظور بهبود کیفیت خدمات صحتی مؤثر خواند و به‌خاطر پیشرفت آن، به وزارت صحت عامه، انجیوها و تمویل‌کنند‌گان، پیشنهاد نمود تا هماهنگی و همکاری شان را تسریع ببخشند.

عبدالحمید صدیقی به نمایندگی از مؤسسات غیر دولتی، برای بهبود امور خدمات‌رسانی در سکتور صحت، خواهان تطبیق اصل مکافات و مجازات گردید.

بعداً، داکتر فضل‌محمود فضلی مشاور ارشد رئیس‌جمهور با اشاره به پریزنتیشن وزارت صحت عامه برای بهبود کیفیت خدمات صحی، گفت که شیوه ارزیابی ارائه خدمات صحی باید واضح باشد و نیز بخش تفتیش از انجیوها در آن اضافه گردد.

همچنان، انجنیر الهام‌عمر هوتکی رئیس اداره تدارکات ملی گفت: قراردادهای سکتور صحت در هماهنگی با بانک جهانی، از پروژه به برنامه مبدل گردیده است. وی افزود که برای جلوگیری از انحصار و اشتراک و رقابت انجیوها، مشکلات تضمینات از سر راه برداشته شده است.

هوتکی تصریح کرد که درگذشته، قبل از تمام‌شدن وقت قرارداد، 9 ماه قبل تمام پول به انجیوها داده می‌شد، اما از این پس در بدل اجرای کار، برای آنها پول داده می‌شود.

متعاقباً، سبحان رؤف معاون ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست‌جمهوری، با تأکید بر افزایش کیفیت خدمات صحی و رضایت مردم، گفت که در روشنایی ارزیابی‌ها، باید سطح کیفیت خدمات صحی و رضایت مردم از آن مشخص گردد.

محمداشرف غنی نیز گفت که به‌خاطر بهبود ارائه خدمات صحی، باید در وزارت صحت عامه تغییرات اساسی رونما گردد و ما خواهان یک سیستم واحد و واضح هستیم. وزارت صحت باید صاحب مالکیت سکتور صحی و نیز دراین راستا پاسخگو باشد.

آقای غنی بیان داشت که رضایت عموم مردم از ارائه خدمات صحی پائین است و وزارت صحت عامه و انجیوهای مربوطه در هماهنگی و همکاری مشترک باید رضایت و قناعت مردم را حاصل کنند.

وی خاطرنشان کرد، در صورتی‌که انجیوهای قراردادی معاش کارکنان خود را به موقع آن پرداخت نکنند، قرارداد از آنان گرفته می‌شود. وی افزود که والی و ولسوال این حق و صلاحیت را دارد که در مورد حاضری کارمندان صحی انجیوها به من معلومات دهند.

 محمداشرف غنی گفت که در بخش خدمات صحی ما خواهان مشارکت دوامدار و میان‌مدت با انجیوها هستیم و در ساختار انجیوها باید تجدید نظر صورت گیرد و نیز سیستم شکایات تلفنی ایجاد گردد. وی اضافه کرد که در بدل اجراات و به منظور جلوگیری از فساد، باید سیستم واضح به وجود آید.

محمداشرف غنی گفت:" حالت کنونی در سکتور صحت پاسخگو نبوده و قابل قبول نمی‌باشد، زیرا ما پیشرفت را روی کاغذ نه، بلکه در عمل می‌خواهیم."

خبرگزاری جمهور- کابل
 
 
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین