عبدالله فرزند سلطان احمد شاه به عنوان پادشاه جدید انتخاب شد

26 جدی 1397 ساعت 15:11


تانکو عبدالله فرزند سلطان احمد شاه به عنوان پادشاه جدید ایالت پهنگ در کشور مالزیا انتخاب شد . سلطان پهنگ در نوبت پادشاهی مالزیا قرار دارد اما به دلیل بیماری سلطان احمد شاه 88 ساله فرزند وی تانکو عبدالله به عنوان سلطان جدید برتخت می نشیند تا زمینه پادشاهی وی در مالزیا نیز فراهم شود.
 


کد مطلب: 112500

آدرس مطلب: http://jomhornews.com/fa/news/112500/

جمهور
  http://jomhornews.com