کار ساخت بیش از 2500 مکتب در کشور تا یک ماه دیگر آغاز می‌شود

20 دلو 1397 ساعت 14:24

وزارت احیا و انکشاف دهات اعلام کرد که کار عملی ساخت بیش از 2500 مکتب در سراسر کشور در چهارچوب برنامه میثاق شهروندی تا ماه حمل سال آینده آغاز خواهد شد.وزارت احیا و انکشاف دهات اعلام کرد که کار عملی ساخت بیش از 2500 مکتب در سراسر کشور در چهارچوب برنامه میثاق شهروندی تا ماه حمل سال آینده آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ عیسی قدرت معین برنامه‌های وزارت احیا و انکشاف دهات و رییس برنامه میثاق شهروندی امروز شنبه (20 دلو) طی نشستی در کابل از آغاز کار عملی ساخت بیش از دو و نیم هزار مکتب تا دو ماه دیگر خبر داد.

آقای قدرت گفت که در چهارچوب برنامه میثاق شهروندی برنامه ساخت 2 هزار و 647 باب مکتب که در مرحله اول روی دست گرفته شده تا ماه حمل سال آینده عملا آغاز خواهد شد.

او افزود که از این میان، سروی روی آغاز کار عملی 700 باب مکتب تاکنون تکمیل شده و بررسی‌ها روی آغاز کار عملی مابقی این مکاتب در جریان زمستان ادامه دارد.

آقای قدرت، ساخت زیربناهای مکاتب را پخشی از برنامه میثاق شهروندی خواند که بیشترین توجه این برنامه را به خود جلب کرده است.

سال گذشته رییس جمهور غنی، ساخت شش هزار باب تعمیر مکاتب را به شهروندان تعهد سپرد، امریکه بخش عمده نیازمندی مکاتب به تعمیر را رفع خواهد کرد. این مکاتب قرار است با مشارکت مردم و با استفاده از مواد ساختمانی محلی اعمار شود.

رییس برنامه میثاق شهروندی همچنان افزود که در جریان دو سال گذشته تعداد 6 هزار و 600 پروژه انکشافی که دستکم 160 میلیون دالرامریکایی هزینه برداشته است درچهارچوب این برنامه تطبیق شده است.

او گفت که این پروژه‌ها در بخش‌های ساخت مکاتب، پروژه‌های آب آشامیدنی، سرک سازی، آبیاری و انرژی تطبیق شده و توانسته بیش از 4 میلیون روز کاری را برای روستان نشینان فراهم کند.

ایجاد 2 میلیون جای کار از تعهدات عمده رهبری حکومت بود؛ قرار بود این تعهد درچهارچوب برنامه میثاق شهروندی که پیشتر زیر نام همبستگی ملی در جریان بود، عملی شود. برنامه همبستگی ملی به منظور افزایش مشارکت مردم در انکشاف واشتغال محور شدن پروژه‌های انکشافی دولت، چهار سال پیش به میثاق شهروندی تغییر نام یافت.

رییس این برنامه تاکید کرد که در جریان دو سال آینده در چهارچوب برنامه میثاق شهروندی بیش از 10 میلیون روز کاری برای عمدتا روستانشینان ایجاد خواهد شد.

همچنان عبدالباقی پوپل معین شهرداری‌های اداره مستقل ارگان‌های محل نیز با اشاره به موثریت برنامه میثاق شهروندی گفت که 90 درصد کوچه‌های 4 شهر بزرگ افغانستان که در مرحله اول برنامه میثاق شهروندی قرار داشت به کمک و انتخاب مردم پخته کاری شده است.

او گفت درچهارچوب این برنامه برای پلانی ساختن ساحات غیر پلانی، ایجاد پارک‌های تفریحی، آب رسانی وغیره نیز  برخی پروژه‌های تطبیق شده و در سال‌های آینده این برنامه در 17 شهر دیگر ادامه خواهد یافت.

نگرانی از بروز مشکلات امنیتی فراروی تطبیق پروژه ها در چهارچوب برنامه میثاق شهروندی وجود داشت، امریکه به گفته مسئولان این برنامه مانع تطبیق پیش 100 پروژه در این چهارچوب شده است. مسئولان میثاق شهروندی اما میگویند به کمک باشندگان محلات، سطح تهدیدات امنیتی را پایین آورده اند.

عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور
 


کد مطلب: 113274

آدرس مطلب: http://jomhornews.com/fa/news/113274/

جمهور
  http://jomhornews.com