امروز رسماً برای فدراسیون های تینس و جمناستیک زمین توزیع گردید

20 جوزا 1398 ساعت 15:26


برای فدراسیون تینس زمین با ۶۷ متر طول و ۳۸ متر عرض و برای فدراسیون جمناستیک با ۶۷ متر طول و ۳۵ متر عرض از سوی کمیته ملی المپیک افغانستان خط اندازی و تثبیت شد. مصارف ساخت ساز این میدان های ورزشی از سوی فدراسیون های جهانی تینس و جمناستیک پرداخت خواهد شد.


کد مطلب: 117188

آدرس مطلب: http://jomhornews.com/fa/news/117188/

جمهور
  http://jomhornews.com