ریاست اجرایی به مناسبت روز جهانی پناهند‌گان؛ رسیدگی به امور پناهندگی مستلزم همکاری جهانی است

30 جوزا 1398 ساعت 11:21

ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی به مناسبت روز جهانی پناهندگان گفته که رسیدگی به مشکلات پناهندگان و بی‌جاشدگان داخلی مستلزم همکاری جامعه بین‌المللی است.ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی به مناسبت روز جهانی پناهندگان گفته که رسیدگی به مشکلات پناهندگان و بی‌جاشدگان داخلی مستلزم همکاری جامعه بین‌المللی است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ امروز پنج‌شنبه (30 جوزا) برابر است با روز جهانی پناهندگان و آورگان است. کشورها و سازمان‌های کمک کننده به پناهندگان طی محافل خاصی در این روز وضعیت پناهندگان و آورگان را مورد بررسی قرار می‌دهند.

با این وجود، قصر سپیدار به مناسبت این روز گفته که افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین رقم مهاجران و بی‌جاشدگان (داخلی) را در جهان دارد و نیازمند همکاری و کار مشترک با جامعه بین‌المللی است تا به امور مهاجران، عودت کننده‌گان و بی‌جاشدگان داخلی رسیدگی صورت گیرد.

در اعلامیه ریاست اجرایی آمده که معضل مهاجران و بی‌جاشدگان متأثر از جنگ و خشونت در کنار ناامنی، فقر، اعتیاد و زرع مواد مخدر و بیکاری یکی از چالش‌های جدی در کشور است.

اعلامه افزوده که بحث در این زمینه به اشتراک سازمان‌ها، همکاران و متحدان بین المللی افغانستان به مناسبت روز جهانی پناهندگان برای افغانستان اهمیت بیشتر دارد تا یکبار دیگر تلاش‌ها و کمک‌ها در امور مهاجران و عودت کننده‌ها مسنجم‌تر گردد و مشکلات و نیازمندی‌های آنان تشخیص شوند.

ریاست اجرایی بیان داشته که تأمین نیازمندی‌ها و حل مشکلات مهاجران کشور در هر گوشه‌ٔ دنیا یکی از اولویت‌های مهم حکومت وحدت ملی است؛ ولی این تلاش‌ها با توجه به رقم درشت مهاجران و حجم مشکلات هرگز قناعت‌بخش و کافی نیستند.

ریاست اجرایی گفته: "ما خود را مکلف می‌دانیم تا به مشکلات، درخواست‌ها، حقوق و زمینه‌سازی برای بازگشت مهاجران و اسکان دایمی آنها توجه نماییم تا زمینه برای بازگشت با عزت، مرحله‌یی و قانونی مهاجران فراهم گردد.

از سوی هم، سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجران امروز در نشستی که به مناسبت روز جهانی پناهندگان در کابل برگزار شده بود، از تهیه پیش‌نویس قانون پناهندگی خبرداد.

آقای بلخی افزود که قانون امور پناهندگی برای ادای مسئولیت زیرکار است و قرار است در جریان امسال نهایی شود.

خبرگزاری جمهور- کابل
 


کد مطلب: 117537

آدرس مطلب: http://jomhornews.com/fa/news/117537/

جمهور
  http://jomhornews.com