انتخابات عضویت کمیسیون‌های مجلس؛ جدال 180 نماینده برای ورود به 4 کمیسیون

19 سرطان 1398 ساعت 14:57

حدود 180 نماینده برای عضویت در چهار کمیسیون کاری مجلس پیشنهاد کرده‌اند که با این وجود تمایل نمایندگان برای ورود به سایر کمیسیون‌ها اندک است.حدود 180 نماینده برای عضویت در چهار کمیسیون کاری مجلس پیشنهاد کرده‌اند که با این وجود تمایل نمایندگان برای ورود به سایر کمیسیون‌ها اندک است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مجلس نمایندگان امروز چهارشنبه (19 سرطان) انتخابات عضویت کمیسیون‌های مجلس را برگزار کرد.

حدود 180 نماینده خواستار عضویت در چهار کمیسیون امنیت داخلی، مالی و بودجه، مخابرات و مواصلات و شکایات را دارند.

بر اساس اصول وظایف داخلی مجلس، ظرفیت هریک از کمیسیون‌های 17گانه مجلس حد اکثر 25 عضو پیشبینی شده است.

عرفان الله عرفان نایب منشی مجلس گفت که هر نماینده در انتخابات امروز حق دارد حد اکثر تا 25 عضو را برای یک کمیسیون انتخاب کند و اگر 26 نامزد را برای عضویت در یک کمیسیون انتخاب کند، کتابچه رای دهی‌اش باطل می‌شود.

آقای عرفان تاکید کرد که هیات اداری مصمم است تا انتخابات عضویت کمیسیون‌های مجلس را تا ناوقت امروز به پایان برسد تا انتخابات هیات اداری کمیسیون‌ها فردا برگزار شود.

اما سوال اساسی اینجاد چرا این شمار از نمایندگان علاقمند اند تا در چهار کمیسیون مجلس عضویت داشته باشند.

عباس ابراهیم زاده یکی از اعضای مجلس گفت: "نمایندگانی که برای عضویت در چهار کمیسیون رقابت می کنند در پی آن اند تا به بودجه و حسابات مالی دولت دسترسی داشته باشند و در مواقع خاص نهادهای حکومتی را به خاطر تحقق اهداف شخصی خود، زیر تاثیر قرار دهند."

ابرارالله مراد نیز گفت که نمایندگان بخاطری علاقه مند این چهار کمیسیون اند که در آینده بتوانند بودجه بیشتری را به ولایات خود اختصاص دهند و نیز در مواردی بتوانند از این طریق برای تقرری افراد مورد نظر خود در نهادهای امنیتی، مخابراتی و مواصلاتی تلاش کنند.

اما؛ برخی نمایندگان بر این باور اند که عضویت در کمیسیون خاصی برای آنان اهمیت ندارد و یک نماینده می‌تواند از طریق هرکمیسیونی که عضویت آن را داشته باشد به مردم خدمت کنند.

خان محمد رضایی تاکید کرد که نمایندگان باید بر اساس تخصص و مسلک خود عضویت در کمیسیون‌ها را انتخاب کنند، نه به هدف استفاده جویی.

این در حالی است که نمایندگان پس از دو ماه به این طرف تا هنوز نتوانسته چالش‌های درونی مجلس را حل کرده و رسماً به کار قانون گذاری و مسایل مربوط به مجلس آغاز کند و به پایان دوره کاری اجلاس اول دور هفتم شورای ملی هم 11 روز باقی مانده است.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور
 


کد مطلب: 118182

آدرس مطلب: http://jomhornews.com/fa/news/118182/

جمهور
  http://jomhornews.com