ورزش کردن چه اثری بالای افسردگی دارد؟

27 اسد 1398 ساعت 18:07


محققان پیشنهاد می کنند که درک بهتر از رابطه بین ورزش، خلق و خو و سیستم اندوکانابینوئید می تواند منجر به درمان های بهتر افسردگی شود.
  محققان بعد از یک جلسه تمرین تجویز شده با شدت متوسط افزایش معنی داری در سطح اندوکانابینوئید و بهبود خلق و خو مشاهده کردند.
سیستم اندوکانابینوئید یک سیستم سیگنالینگ سلولی است که شامل کانابینوئیدهای بدن، یا اندوکانابینوئید گیرنده هاست. در تمام بدن گسترش می یابد و بر عملکرد سیستم ایمنی، قلبی و عصبی تأثیر می گذارد.
 هنگامی که یک اندوکانابینوئید خاص به یک گیرنده سلول متناظر متصل شود، سیگنالی را به سلول می فرستد که باعث تغییر رفتار و عملکرد آن می شود.
 در تحقیق اخیر، دانشمندان نتیجه گرفتند که اثرات تقویت کننده خلق و خوی ورزش احتمالاً شامل چندین مکانیسم بیولوژیکی است که سیستم اندوکانابینوئید فقط یکی از آنهاست.
 به نظر محققان یافتن گزینه های جایگزین برای دارو برای درمان افسردگی بسیارمهم است.
 احساس غم و اندوه و تنهایی می تواند بخشی از فراز و نشیب های روزمره زندگی باشد. افسردگی اساسا یک بیماری قابل درمان و شایع است که در آن تغییرات روحی و سایر علایم روحی و جسمی حداقل به مدت ۲ هفته دوام می آورد.
 نتایج تحقیقات نشان می دهد که خلق و خوی افراد بعد از هر دو جلسه تمرین و ورزش بهبود یافته است، اما افزایش سطح اندوکانابینوئید تنها پس از جلسه تمرینی با شدت متوسط اعلام شده است. یعنی پس از جلسات شدید ورزشی، چنین افزایشی رخ نمی دهد.
 ورزش با شدت متوسط اثر ماندگارتری در افزایش سطح اندوکانابینوئید و بهبود خلق و خو دارد.


کد مطلب: 119509

آدرس مطلب: http://jomhornews.com/fa/news/119509/

جمهور
  http://jomhornews.com