پنج کورش کار عازم ازبکستان شدند

10 میزان 1398 ساعت 15:55


قرار است مسابقات بین المللی کورش جام حکیم ترمذی از روز جمعه تاریخ ۴ الی ۷ اکنوبر در شهر ترمذ کشور ازبکستان برگذار گردد.
در این مسابقات چهارکورش کار زیر سن ۱۸ و منصور سروری در وزن آزاد از جانب افغانستان شرکت می نمایند.
برای جوانان جوایز نقدی ۳ هزار ۲هزار و یک هزار دالر یکجا با مدال توزیع خواهد شد و برای مدال آور وزن آزاد ده هزار، هفت هزار و پنج هزار دالر آمریکایی در جایگاه های اول الی سوم توزیع میگردد.


کد مطلب: 120960

آدرس مطلب: http://jomhornews.com/fa/news/120960/

جمهور
  http://jomhornews.com