بودجه ملی سال مالی 1399 به مجلس سنا معرفی شد

26 عقرب 1398 ساعت 13:04

طرح بودجه ملی سال مالی 1399 خورشیدی از سوی وزارت مالیه جهت درج نظریات مشورتی سناتوران به مجلس سنا معرفی شد.


طرح بودجه ملی سال مالی 1399 خورشیدی از سوی وزارت مالیه جهت درج نظریات مشورتی سناتوران به مجلس سنا معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ زاهد همدرد معین مالی وزارت مالیه طرح بودجه ملی سال مالی 1399 را در نشست امروز یک‌شنبه (26 عقرب) مجلس سنا معرفی کرد.

مجموع بودجه ملی سال مالی 1399 خورشیدی، 428 میلیارد افغانی پیش بینی شده که 289 میلیارد آن مصارف عادی و 139 میلیارد دیگر آن بخش انکشافی دولت را تامین خواهد کرد.

سقف عواید دولت در سال آینده مالی هم 208.9 میلیارد افغانی پیش بینی شده که 48 درصد کل بودجه ملی را تامین خواهد کرد.

از مجموع بودجه انکشافی نیز 63 میلیارد افغانی آن اختیاری است یعنی از عواید داخلی تامین خواهد شد و 75 میلیارد دیگر غیر اختیاری است یعنی از سوی کمک کنندهای خارجی تامین خواهد شد.

آقای همدرد گفت که این طرح بر اساس امکانات و محدودیت‌های مالی کشور ترتیب شده است. به گفته او، در بودجه ملی 1399 بخش‌های امنیت، مصوونیت عامه، معارف و تهیه مسکن اولویت داده شده و نیز بخش اعظم بودجه انکشافی به تهیه مسکن، ترانسپورت، مخابرات، انرژی، معادن و خدمات عامه اختصاص داده شده است.

بودجه ملی در حالی به مجلس سنا معرفی شد که بر بنیاد قانون این مجلس مکلف است تا در مدت 15 روز نظریات مشورتی خود را در مورد این طرح ارائه کرده و دوباره به وزارت مالیه بفرستد تا آن وزارت جهت تصویب به مجلس نمایندگان معرفی کند.

بر بنیاد قانونی اساسی مجلس سنا تنها صلاحیت تایید بودجه ملی را دارد و صلاحیت تصویب بودجه ملی از سوی مجلس نمایندگان است.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور


کد مطلب: 122289

آدرس مطلب: http://jomhornews.com/fa/news/122289/

جمهور
  http://jomhornews.com