سرپرست وزرای مالیه و تجارت برای سومین‌بار حاضر به پاسخ‌گویی به مجلس سنا نشدند

26 عقرب 1398 ساعت 13:52

سرپرست وزرای مالیه و تجارت که برای سومین بار متوالی در نشست عمومی مجلس سنا خواسته شده بودند، از پاسخ‌گویی به این مجلس امتناع ورزیدند.


سرپرست وزرای مالیه و تجارت که برای سومین بار متوالی در نشست عمومی مجلس سنا خواسته شده بودند، از پاسخ‌گویی به این مجلس امتناع ورزیدند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ همایون قومی و اجمل احمدی سرپرست وزرای مالیه و تجارت به نشست امروز یکشنبه (26 عقرب) مجلس سنا به منظور پاسخ‌گویی در مورد وضعیت اقتصادی کشور، فرا خوانده شده بودند؛ اما هیچ کدام حاضر به پاسخ‌گویی نشدند.

هردو سرپرست وزیر، معین‌های خود را برای پاسخ‌گویی فرستاده بودند؛ اما سناتوران با رد معینان گفتند که از لحاظ قانون سرپرست وزراء مسوول پاسخ‌گویی هستند و عدم حضور آنان بی‌اعتنایی به این مجلس سرپیچی از قانون اساسی کشور است.

فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مجلس سنا گفت، این سومین نشستی است که سرپرست وزرای مالیه و تجارت را برای پاسخ‌گویی در مورد وضعیت اقتصادی کشور به این مجلس خواسته می‌شود؛ اما حاضر به پاسخ‌گویی نمی‌شوند.

به گفته او، همایون قیومی گفته که صبح امروز به خارج از کشور سفر کرده؛ اما اجمل احمدی در وزارت است و حاضر به پاسخ‌گویی نمی‌شود.

او تاکید کرد که اگر آقای احمدی از ترس عدم تسلط به زبان‌های ملی برای پاسخ‌گویی حاضر نمی‌شود، لطف کند بیاید مجلس سنا برایش ترجمان می‌گمارد.

آقای مسلم‌یار تاکید کرد که این مجلس برای "عکس گرفتن" نه بلکه به خاطر منافع ملی و بر بنیاد قانون اساسی وزرای کابینه را استجواب می‌کند.

او تاکید کرد که این دو سرپرست وزیر بخاطر وضعیت اقتصادی و این‌که دو وزارت نتوانسته معیارهای بانک جهانی برای سال جاری مالی را بر آورده کند و نیز کشور از 7 تا 8 درجه از لحاظ تجارتی به عقب برگشته، استجواب شده‌اند.

آقای مسلم‌یار تاکید کرد که ساعت 3 بعد از ظهر امروز با رییس جمهور دیدار دارد و این مشکل را با او در میان خواهد گذاشت و نیز تا زمانی‌که این دو سرپرست وزیر برای پاسخ‌گویی حاضر نشوند، این آجندای مجلس پا برجا خواهد ماند.

پیش از این نیز دوبار در دو هفته گذشته، این دو سرپرست وزیر به مجلس سنا فرا خوانده شده بودند؛ اما حاضر به پاسخ‌گویی نشده‌اند.

در نشست قبلی مجلس برخی سناتوران خواستار معرفی این دو سرپرست وزیر به دلیل سرپیچی از قانون به دادستانی کل شده بودند. آقای مسلم‌یار نیز به کمیسیون تقنینی مجلس سنا هدایت داده بود تا دلایل و اسناد معرفی این سرپرست وزرا را به دادستانی کل آماده سازد.

عبدالله امنینی- خبرگزاری جمهور‌


کد مطلب: 122291

آدرس مطلب: http://jomhornews.com/fa/news/122291/

جمهور
  http://jomhornews.com