تنش‌های انتخاباتی پیامد منفی بر روان مردم برجا گذاشته است

8 قوس 1398 ساعت 8:59

برخی نمایندگان مردم می‌گویند که تنش‌های انتخاباتی پیامد منفی بر روان مردم افغانستان برجا گذاشته است.


برخی نمایندگان مردم می‌گویند که تنش‌های انتخاباتی پیامد منفی بر روان مردم افغانستان برجا گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ اخیراً جدال‌های انتخاباتی به جایی رسیده که کمیسیون بر اعلام نتایج ابتدایی بدون بازشماری آرای هفت ولایتی که دفاتر ولایتی کمیسیون در آن مسدود است، تاکید دارد؛ ولی از سوی دیگر تیم‌های پیشتاز مخالف بازشماری آراء بر راه اندازی اعتراضات گسترده پافشاری می‌کنند.

شماری از نمایندگان مجلس می‌گویند که ادامه این وضعیت فشار بیشتر بر روان مردم باقی می‌گذارد و وضعیت جاری کشور تاب و تحمل این جدال‌ها را ندارند.

عبدالقیوم سجادی یک عضو مجلس در این خصوص به خبرگزاری جمهور گفت که جدال‌های انتخاباتی بر روان مردم پیامد منفی برجا گذاشته است و ادامه این وضعیت بیشتر نگران کننده است.

آقای سجادی تاکید کرد که تکت‌های که ادعای برنده بودن در انتخابات را دارند و کمیسیون انتخابات قواعد بازی را تغییر داده‌اند و هر کدام بر خواسته خود از طریق غیر قانونی پافشاری دارند.

او هشدار داد که وضعیت افغانستان تاب و تحمل ادامه این وضعیت را ندارند و طرف‌های انتخاباتی باید بر اصولی که قوانین انتخاباتی تعیین کرده تمکین کرده و باید از احتمال بحران انتخاباتی جلوگیری کنند.

اما؛ عبدالرئوف انعامی دیگر عضو مجلس می‌گوید که شرایطی که برای انتخابات شفاف قبل از برگزاری انتخابات تعیین شده بود از سوی کمیسیون نقض شده و این مساله فضای منفی علیه کمیسیون‌های انتخاباتی ایجاد کرده است.

آقای انعامی تاکید کرد که اگر کمیسیون انتخابات تلاش کند که آرای تقلبی را وارد سیستم کرده و با توجه به آن نتایج انتخابات را اعلام کند، مسوولیت خلق بحران بر دوش دو کمیسیون انتخاباتی خواهد بود.

این در حالی است که کمیسیون انتخابات پیش از برگزاری انتخابات گفته بود که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در مدت کوتاه اعلام می‌کند؛ اما هم اکنون دو ماه از برگزاری انتخابات گذشته ولی کمیسیون نتوانسته نتایج ابتدایی را اعلام کند.

عدم اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری صلاحیت و استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی را زیر پرسش‌های جدی قرار داده و بسیاری از منتقدان می‌گویند که این کمیسیون توان مدیریت روند اعلام نتایج انتخابات را از دست داده است.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور
 


کد مطلب: 122637

آدرس مطلب: http://jomhornews.com/fa/news/122637/

جمهور
  http://jomhornews.com