سازمان ملل: 176 ملیون نفر دیگر در سراسر جهان ممکن است به علت کرونا به فقر مبتلا شوند

24 سنبله 1399 ساعت 11:46


سازمان ملل هشدار داد که ۱۷۶ ملیون نفر دیگر در سراسر جهان ممکن است به علت بحران مالی ناشی از شیوع کرونا به فقر مبتلا شوند.
 اولیویه دو شوتر، کارشناس فقر سازمان ملل اعلام کرد که رکود اقتصاد جهان در پی شیوع ویروس کرونا از زمان رکود بزرگ در دهه 1930 بی سابقه بوده است.
طبق بیانیه سازمان ملل که روز جمعه منتشر شد، دو شوتر که یک کارشناس حقوقی بلجیمی است گفت اقدامات دولت ها برای محافظت از مردم تاکنون کافی نبوده است.
وی از رهبران جهان خواست تا اقدامات قاطع تری برای ریشه کن کردن فقر و کاهش نابرابری ها انجام دهند.
دو شوتر که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان گزارشگر ویژه فقر شدید و حقوق بشر منصوب شده است، افزود: شبکه های ایمنی اجتماعی ایجاد شده پر از حفره است. اقدامات فعلی به طور کلی کوتاه مدت است، بودجه کافی نیست و بسیاری از افراد به طور حتم در بین حفره ها قرار می گیرند.
دو شوتر هشدار داد که 176 ملیون نفر دیگر در سراسر جهان می توانند به فقر مبتلا شوند، اگر 3.20 دالر درآمد روزانه را به عنوان خط فقر در نظر بگیریم.
وی گفت حتی اگر دولت ها طرح های اجتماعی را برای کمک به مردم متعهد شوند، فقیرترین افراد جهان به دلیل نداشتن سواد دیجیتل یا دسترسی به انترنت، از دریافت این کمک ها جا می مانند.
این کارشناس افزود: در برخی کشورها اکنون برنامه های کمکی دولت رو به اتمام است. خانواده های فقیر تاکنون هر اندوخته ای را به مصرف رسانده اند و دارایی های خود را فروخته اند. بدترین تأثیرات این بحران بر فقر هنوز در راه است.


کد مطلب: 131542

آدرس مطلب: http://jomhornews.com/fa/news/131542/

جمهور
  http://jomhornews.com