افغانستان تا سال 2025 از لحاظ تامین مصارف به خودکفایی می‌رسد

26 عقرب 1399 ساعت 13:57

سرپرست وزارت مالیه هنگام ارائه برنامه خود به مجلس نمایندگان می‌گوید که افغانستان را تا سال 2025 از لحاظ تامین مصارف به خودکفایی می‌رساند.


سرپرست وزارت مالیه هنگام ارائه برنامه خود به مجلس نمایندگان می‌گوید که افغانستان را تا سال 2025 از لحاظ تامین مصارف به خودکفایی می‌رساند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ عبدالهادی ارغندیوال سرپرست وزارت مالیه امروز دوشنبه (26 عقرب) هنگام ارائه برنامه‌های خود به مجلس نمایندگان گفت، عواید را به سطحی خواهد رساند که افغانستان از لحاظ تمویل بودجه عادی و انکشافی به ویژه تمویل بودجه نیروهای امنیتی به خودکفایی برسد.

آقای ارغندیوال تاکید کرد که جمع آوری عواید ملی را تا سال 2025 به 4 صد میلیارد افغانی خواهد رساند و در آن صورت هم بودجه عادی و هم بودجه انکشافی از عواید داخلی تمویل خواهد شد.

او گفت که تمرکز وزارت مالیه در کنفرانس جینوا که قرار است تا چند روز دیگر برگزار شود، نیز در جهت ساخت زیربناها از طریق بودجه ملی خواهد بود.

ارغندیوال بیان داشت که وزارت مالیه در کنفرانس جینوا از جامعه بین‌المللی خواهد خواست که 65 درصد کمک‌های خود را از طریق بودجه ملی افغانستان به مصرف برساند. تا پروژه‌های زیربنایی تمویل گردد. به گفته او، فعلا 49 درصد کمک‌های جهانی از طریق بودجه ملی به مصرف می‌رسد.

سرپرست وزارت مالیه گفت: "ما دو هدف اساسی را در نظر داریم که آن دو هدف مصوونیت غذایی و کاریابی اند. بخاطر رسیدن به این دو هدف ضرورت داریم که یک سکتور را منحیث سکتور محوری انتخاب کنیم که با در نظر داشت شرایط کنونی برای رشد پایدار اقتصادی در کشور سکتور زراعت به عنوان سکتور محوری انتخاب شده‌است."

ارغندیوال افزود که بخاطر رشد سکتور زراعت و صنایع مرتبط به زراعت باید پایدار رشد کند و برای دست یابی به این منظور روی سکتور انرژی نیز سرمایه خواهد شد.

او در قسمت جمع آوری عواید ملی به ویژه از طریق گمرکات نیز گفت که فساد در گمرکات را می توان در دو بعد داخلی وخارجی مورد بررسی قرار داد.

به گفته او، مداخلات ادارات بیرونی و اشخاص بانفوذ از بعد خارجی و نیز موجودیت فساد، نبود سیستم‌های بازدارنده، موجودیت کمیشن‌کاران و پایین بودن امتیازات کارمندان از بعد داخلی باعث گسترش فساد در گمرکات شده‌است.

او با اشاره به این‌که اکثر عمرش در جهاد سپری شده وعده سپرد که اگر نمایندگان اعتماد کنند، به جهاد خود در برابر فساد در وزارت مالیه ادامه خواهد داد و گمرکات را با تجهیزات بازدارنده فساد مجهیز خواهد کرد.

این در حالی است که انتقادهای زیادی در مورد موجودیت فساد به ویژه در گمرکات وزارت مالیه هنوز هم وجود دارد و باورها بر این است که اکثر عواید کشور به دلیل فساد حیف و میل می‌شود.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور
 


کد مطلب: 133479

آدرس مطلب: http://jomhornews.com/fa/news/133479/

جمهور
  http://jomhornews.com