جنجال بودجه در مجلس؛ ادعای یک نماینده: دو و نیم هزار دالر قیمت کارت سرخ و سبز تعیین شده است

20 دلو 1399 ساعت 12:33

در ادامه جنجال نمایندگان بر سر طرح بودجه ملی، برخی نمایندگان همدیگر را به تبادله پول و وعده چوکی بر سر رد یا تایید بودجه ملی متهم کردند.


در ادامه جنجال نمایندگان بر سر طرح بودجه ملی، برخی نمایندگان همدیگر را به تبادله پول و وعده چوکی بر سر رد یا تایید بودجه ملی متهم کردند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این اتهامات در حالی در نشست امروز دوشنبه (20 دلو) مجلس نمایندگان مطرح شد که سومین مسوده طرح بودجه ملی برای تصویب به مجلس پیشنهاد شده است.

جنجال در نشست امروز مجلس پس از آن آغاز شد که همایون شهیدزاده یک عضو مجلس اتهام سنگینی به هیات اداری و نمایندگان وارد کرد.

آقای شهیدزاده گفت که طرح افزایش معاشات در بودجه ملی از سوی حکومت قبول شده؛ اما شماری از نمایندگان بحث بودجه ملی را به رقابت‌های شخصی خود تبدیل کرده و می‌خواهند به دسیسه‌های کشورهای بیرونی وضعیت افغانستان را به بحران بکشانند.

او گفت: "روز گذشته مهمانی جور شده از طرف هیات اداری و رییس صاحب مجلس؛ در این مهمانی برای نمایندگان حاضر دو و نیم هزار دالر پیشنهاد شده تا به سند بودجه رای رد دهند؛ مردم افغانستان بدانند که دو و نیم هزار دالر قیمت کارت سرخ و سبز نمایندگان تعیین شده است."

این اظهارات آقای شهیدزاده با واکنش برخی نمایندگان دیگر مواجه شد.

میرحیدر افضلی یک عضو مجلس خطاب به شهیدزاده گفت که "شب میری بجایی و تا صبح خود را چارج می‌کنی و بعد صبح می‌‍آیی و چنین اظهاراتی را بیان می‌کنی؛ اینجا جایی نیست که هرکس از هر طرف بیاید و اینگونه اتهامات را وارد کند."

عبدالستار حسینی دیگر عضو مجلس نیز گفت: "ما بلبل یا مینای کسی نیستیم که به شورای امنیت بریم گوشت بودنه و کبک بخوریم و بعد به مجلس بیاییم هرچه از دهن ما برآمد برخلاف اراده مردم ارائه بکنیم."

نمایندگان خواستار وضاحت از سوی آقای شهیدزاده و یا خواستار تطبیق موارد انضباطی اصول وظایف داخلی بر آقای شهیدزاده شدند.

اما میر رحمان رحمانی گفت که اسناد دارد آقای شهید زاده بخاطر این اظهاراتش سه پست گمرکی را از حکومت رشوت گرفته است.

آقای رحمانی گفت: "من هر روز با وکلا می‌بینیم ولی دید و بازدید ما بخاطر چیزی نیست که آقای شهیدزاده ادعا می‌کند؛ اما من در مورد ادعاهایم اسناد دارم."

به گفته او، کسانی که هیچ ارتباطی با نمایندگان ندارد هر روز مهمانی می‌گیرند و برخی نمایندگان بخاطر موافقت با طرح‌های حکومت رشوت می‌دهند.

این در حالی است که بودجه ملی سال مالی 1400 تاهنوز دوبار به دلیل عدم توازن از سوی مجلس رد شده؛ اما مسوده سومی نیز به مجلس پیشنهاد شده و زیر بررسی قرار دارد.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور
 


کد مطلب: 136274

آدرس مطلب: http://jomhornews.com/fa/news/136274/

جمهور
  http://jomhornews.com