بانک مرکزی 16 میلیون دالر را به فروش می‌رساند

25 حوت 1401 ساعت 15:15

بانک مرکزی تحت کنترول گروه طالبان اعلام کرده که 16 میلیون دالر را از طریق پروسه داوطلبی به فروش می رساند.


بانک مرکزی تحت کنترول گروه طالبان اعلام کرده که 16 میلیون دالر را از طریق پروسه داوطلبی به فروش می رساند.

این بانک امروز پنج‌شنبه(25حوت) در اعلامیه‌ای گفته که مبلغ 16میلیون دالر امریکایی را طی پروسه داوطلبی به روز شنبه هفته آینده به‌ طور لیلام بفروش می‌رساند.

بانک مرکزی طالبان از بانک‌ها و شرکت های صرافی و خدمات پولی خواسته که در این داوطلبی اشتراک نمایند و برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز لیلام، تصفیه نمایند.

بانک مرکزی گفته که در داوطلبی‌های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نیست، برنده گان داوطلبی مکلف اند تا در مدت معینه، پول ذمت خویش را یکبار بطور نقد تحویل بانک مرکزی نمایند.

خبرگزاری جمهور


کد مطلب: 158670

آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/news/158670/

جمهور
  https://www.jomhornews.com