کویت : امنیت آبی۱۳کشور عربی در خطر است

6 حمل 1402 ساعت 13:10


نماینده کویت در کنفرانس آب سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت آب در منطقه خاورمیانه گفت که گزارش سازمان ملل متحد نشان می دهد که امنیت آبی ۱۳ کشور عربی در فهرست ۱۹ کشوری قرار دارد که در خطر است.
روزنامه "النبا" چاپ کویت، "طارق البنای" اعلام کرد که ۲۵ فیصد مردم جهان که معادل ۲ ملیارد نفر هستند، از مشکل رسیدن به منشأ آب آشامیدنی رنج می برند.
وی گفت: سه ملیارد و ۶۰۰ ملیون نفر از جمعیت جهان نیز از ابتدایی ترین امکانات صحی محروم هستند.
نماینده کویت افزود: شاخص سازمان ملل همچنین نشان می دهد که ۴۴ فیصد از جمعیت جهان سیستم  فاضلاب صحی سالم ندارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این مسائل می تواند امکانات و ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی یک کشور را برای تمرکز بر مسائل آب و هوایی و دیگر مسائل عمرانی تحت الشعاع قرار دهد.


کد مطلب: 158874

آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/news/158874/

جمهور
  https://www.jomhornews.com