۰

کمیسیون تدارکات ملی ۱۱ قرارداد به ارزش ۹۵۵ میلیون افغانی را تایید کرد

دوشنبه ۲۱ حمل ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۵۹
کمیسیون تدارکات ملی در نشست این هفته خود که به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور برگزار شده بود، ۱۱ قرارداد را به ارزش مجموعی ۹۹۵ میلیون افغانی تایید کرد.
کمیسیون تدارکات ملی ۱۱ قرارداد به ارزش ۹۵۵ میلیون افغانی را تایید کرد

کمیسیون تدارکات ملی در نشست این هفته خود که به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور برگزار شده بود، ۱۱ قرارداد را به ارزش مجموعی ۹۹۵ میلیون افغانی تایید کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری امروز دوشنبه (۲۱ حمل) با نشرخبرنامه ای گفته است که جلسه کمیسیون تدارکات ملی شام روز گذشته به ریاست آقای غنی در ارگ برگزار شد.
در این جلسه، ۲۷ قرارداد و موضوعات تدارکاتی به بحث و بررسی گرفته شد و در نتیجه ۱۱ قرارداد به ارزش ۹۵۵ میلیون افغانی تایید شد.
براساس معلومات ریاست جمهوری قراردادهای تایید شده قرار ذیل است:
- تدارک تجهیزات برقی برای ولسوالی سروبی مربوط دافغانستان برشنا شرکت
- تمدید میعاد با افزایش قیمت پروژه انتقال لین برق از سرحد ترکمنستان الی نور جهاد
- تدارک دو نوع تیل مورد ضرورت تاسیسات صحی وزارت صحت عامه
- تدارک ۱۴ قلم مواد اعاشوی تاسیسات صحی وزارت صحت عامه
- تدارک بخش اول سیستم زیربنایی و تکنالوژی معلوماتی برای وصل نمودن مستوفیت ها و گمرکات به مرکز وزارت مالیه
- قرارداد امور ساختمانی سیستم گرم کن و سردکن مربوط وزارت مالیه
- تدارک دو نوع تیل مورد ضرورت ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی
- تدارک مواد اعاشوی مورد ضرورت پوهنتون ننگرهار
- تدارک مواد اعاشوی مورد ضرورت نهاد های تحصیلی و شفاخانه های کادری وزارت تحصیلات عالی
- تدارک تیل مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها
- تمدید میعاد ساختمان سرک شرنه الی انگور اده
ریاست جمهوری گفته است که دراین جلسه، قرارداد پیشنهادی تکمیل کار باقیمانده و اضافه کاری تعمیر هفت منزلۀ معینیت تامیناتی وزارت امور داخله، تدارک هفت قلم تجهیزات سیستم جدید کامپیوتری، تدارک ۱۲ قلم تجهیزات لازم اطفائیه و ضد حریق مورد ضرورت ریاست حالات اضطرار وزارت دفاع ملی، پیشنهاد فسخ قرار داد تیل بخش هوایی وزارت دفاع ملی و قرارداد پیشنهادی دآریانا افغان هوایی شرکت جهت تدارک تیل هواپیماهای میدان های هوایی داخلی کشور رد شد.
براساس معلومات منبع؛ کمیسیون تدارکات ملی موضوع قرارداد انتقالات هوایی بیشتر از ۳۰ هزار تن حجاج افغانی را به بیت الله شریف مورد بحث قرار داده فیصله کرد تا پروسه داوطلبی که در واقع نتیجه مطلوب نداشته فسخ و وزارت ارشاد، حج و اوقاف در زمینه از سرگیری طی مراحل این قرارداد با دآریانان افغان هوایی شرکت اقدام نماید.
کمیسیون تدارکات ملی همچنان پیشنهاد تجدید نظر وزارت فواید عامه را در رابطه به پروژه سرک دوشی الی بامیان به بحث گرفت و هدایت داد تا موضوع این پروژه با تمویل کننده آن ( بانک جهانی) توسط وزارت مالیه و اداره تدارکات ملی شریک ساخته شود و نتیجه آن دو باره به کمیسیون جهت تصمیم گیری ارایه گردد.
کمیسیون نظر پیشنهادی وزارت فواید عامه را مبنی بر تکمیل بخش اول و سوم سرک قندهار الی ترینکوت را تأیید نکرد و فیصله کرد که این پروژه باید توسط لوای انجنیری وزارت دفاع ملی و قوای کار وزارت فواید عامه به پایه اکمال برسد.
کمیسیون تدارکات ملی پس از گزارش هیات بررسی موضوع خریداری دو فروند هواپیمای نوع بوینگ که چند سال قبل توسط وزارت دفاع ملی از شرکت هوایی آریانا خریداری شده بود، فیصله کرد تا موضوع را جهت پیگیرد عدلی و قضایی به دادستانی محول شود تا بعد از بررسی به مرکز عدلی و قضایی راجع گردد.
خبرگزاری جمهور- کابل

نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین