۰

هویت اصیلی که به "نفی" آلوده نخواهد شد

دوشنبه ۲۵ ثور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۴
هویت اصیلی که به "نفی" آلوده نخواهد شدبالاخره امروز اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان روند توزیع شناسنامه های برقی را با امضای خود کلید زد. پروسه ای که بیش از حد طولانی شد و دست کم هفت سال را مردم، در وعده ی امروز و فردای دولت سپری کردند.
وقتی وزارت مخابرات که مسوولیت این امر را در ابتدای راه به عهده گرفته بود از آغاز این پروسه یاد کرد؛ شناسنامه های برقی را یک فن آوری در عرصه ثبت احوال نفوس خواند که در سطح منطقه بی نظیر است. اما این پروسه آنقدر مریض پیش رفت که به نظر می رسد کشورهای منطقه بعد از آن تاریخ دیگر همگی به این تکنولوژی دست یافتند و ما همچنان از کسوت عقب افتادگی خود خارج نشدیم.
شناسنامه های قبلی که تکه کاغذی تقریبا با قطع "A۴" است؛ شاید نماد روشنی از عقب افتادگی اداری در دولت افغانستان باشد. برگه ای که حتما مایه آبروریزی بسیاری از افغانستانی ها بود؛ در جایی که مجبور می شدند پرده از هویتشان برداشته و آن را ارایه کنند. قطعا این برگه ای
اما مردم افغانستان سال ها درگیر موضوعی بودند که عملا بیش از یک جنگ سیاسی و به خاک مالاندن پوزه طرفین دعوا نبود. مشکلی که روی اسم "افغانیت" و "قومیت" تمرکز داشت و تا امروز هم بدون هیچ نتیجه ای ادامه داشت.
که با دست خط ناخوانای مسوول بخش صدور اداره ثبت احوال مزین شده بود؛ باعث نیش خندی بر لب هر خارجی می شد که برای اولین بار آن را مرور می کرد. شناسنامه ای که بدون در اختیار داشتن کوچکترین وسیله ممکن، می شود آن را جعل کرد.
اما مردم افغانستان سال ها درگیر موضوعی بودند که عملا بیش از یک جنگ سیاسی و به خاک مالاندن پوزه طرفین دعوا نبود. مشکلی که روی اسم "افغانیت" و "قومیت" تمرکز داشت و تا امروز هم بدون هیچ نتیجه ای ادامه داشت.
مجلس نمایندگان افغانستان چند سال پیش طرح شناسنامه برقی را در یک مورد تعدیل، تصویب نمود؛ اما حامد کرزی بنا به هر دلیلی که همه شاید بدان واقف اند؛ از آغاز روند توزیع آن سر باز زد. مقاومت شدید غنی را هم در این نزدیک به سه سال شاهد بودیم؛ اما آخرالامر، فرمان صدور این کارت شناسایی بالاخره به امضای رییس جمهور رسید.
طرح شناسنامه جدید بدون شک مساله ساده ای نبود؛ این یک تحول بزرگ در جامعه افغانستان محسوب می شد که بالاخره توانست از برخی چهارچوب های انحصارگرایانه خود را خارج کند و بهره ای از دموکراسی شعاری که تاکنون فریاد شده را ببرد. عنوان "افغانیت" را خیلی ها نمی پذیرند و باید به این خواسته احترام گذاشت. اگر ما باور به جامعه ای دموکراتیک داریم و هر کسی حق سخن گفتن از عقایدش را دارد؛ پس باید بپذیریم که هر اجتماعی در این کشور نظری دارد و اگر در پی وحدت ملی و حفظ یکپارچگی کشور هستیم؛
سرزمین آریانا که بعدها محدوده ی کنونی ما را به نام "سرزمین خورشید" یا خراسان مزین کردند؛ تا سده ی پیش به همین نام یاد می شد. همسایه غربی در دوران رضاشاه پهلویی حدود جغرافیای زیر تسلط خود را از نام "پارس" به "ایران" تغییر داد. در دورانی که این اسم بر روی منطقه یاد شده گذاشته شد؛ بسیاری به این مساله واکنش نشان دادند و نام "ایران" را جامع دانسته و محدود کردن آن را ناحق پنداشتند.
باید تعصبات قبیله ای دیگران را نیز مد نظر داشته باشیم.
سرزمین آریانا که بعدها محدوده ی کنونی ما را به نام "سرزمین خورشید" یا خراسان مزین کردند؛ تا سده ی پیش به همین نام یاد می شد. همسایه غربی در دوران رضاشاه پهلویی حدود جغرافیای زیر تسلط خود را از نام "پارس" به "ایران" تغییر داد. در دورانی که این اسم بر روی منطقه یاد شده گذاشته شد؛ بسیاری به این مساله واکنش نشان دادند و نام "ایران" را جامع دانسته و محدود کردن آن را ناحق پنداشتند.
"ایران" یعنی سرزمین آریایی ها؛ اما جایگاه و سهم آریایی هایی که بر روی هویت شان مرز کشیده شده و در این طرف قرار گرفتند چه بود؟ هیچ! و این اتفاق درست زمانی رخ داد که هم هویت پارسی و هم نژاد آریایی در این خطه از کمترین اهمیت و ارزش برخوردار بود. گشتی کوتاه در تاریخ، که در نوشته بالا تذکر رفت؛ هدف، یادی بود از هویت اصلی این سرزمین و تبارهایی که در آن با گرایش های زبانی و قبیله ای زندگی می کنند.
اگر امروز کسی با واژه "افغانیت" یا "افغانستان" همسویی خاصی ندارد؛ چون می خواهد به ریشه اصلی آبایی خود مراجعه کند و اگر با این عقیده مخالفتی صورت بگیرد؛ یقینا هر اجتماعی دلایل و انگیزه موجه و بزرگی برای مقاومت در این عرصه دارد. جوانانی که در راه استفاده از واژه "دانشگاه" در کنار "پوهنتون" جان خود را گذاشتند؛ کژمداران این دولت و پیروانشان باید به این درک برسند که حتما این حساسیت به اندازه کافی مهم است.
قصد این نوشتار بر این نیست که چنگی به کاه کهنه قدیم زده و آن را دوباره به باد یادها بسپارد؛ صرفا باید تاکید نمود که هر اجتماعی در این کشور، باورهای خود را هر چند سنگین و دردآلود، اما با همت حمل می کند و هیچ قدرتی هم نمی تواند در برابر آن بیاستد. مخالفت های موجود تنها کار را مشکل می کند؛ اما کسی
شناسنامه برقی اگر قرار است هویت شخصی کسی را بیان کند؛ باید هویت کامل و اصلی آن را اعاده نماید؛ نه آن چیزی که به زور سرنیزه و شمشیر، دیروزها بر این مردم تحمیل شد. امروز اما فرصت روزگاران قدیم از دست رفته که آریانا را با تمام شکوهش به پایین کشیده و با نامی دیگر ملبوس کنیم. نامی که تنها گویای هویت بخشی کوچک از این تابان سرزمینِ همیشه در خاطره ها پابرجاست.
از حرکت باز نخواهد ایستاد.
مردم این کشور دوست دارند به زبان مادری شان حرف بزنند؛ در کوی و برزن با خط پارسی دیگران را راهنمایی کنند و به زبان های دیگر هم احترام بگذارند. چه قدرتی می تواند در برابر سیل سهمگین، گرامی ارزش هایی که از مولانا و حافظ و سعدی و رودکی و خاقانی و سینای بلخی و امیرعلی شیرنوایی و صدها برتر اندیشه ی همیشه ماندگار دیگر، برای زبان مادری پارسی گویان باقی مانده بیاستد؟!
هیچ سد محکمی از تعصب و اختناق نخواهد توانست در برابر این اصالت عظما که ریشه در نژاد و فرهنگ و اندیشه و باورهای دینی این مردم دارد؛ راه دیوان های ارزشمند پیران این سرزمین را بگیرد.
شناسنامه برقی اگر قرار است هویت شخصی کسی را بیان کند؛ باید هویت کامل و اصلی آن را اعاده نماید؛ نه آن چیزی که به زور سرنیزه و شمشیر، دیروزها بر این مردم تحمیل شد. امروز اما فرصت روزگاران قدیم از دست رفته که آریانا را با تمام شکوهش به پایین کشیده و با نامی دیگر ملبوس کنیم. نامی که تنها گویای هویت بخشی کوچک از این تابان سرزمینِ همیشه در خاطره ها پابرجاست.
خراسان سهم بزرگی برای ما پشتو زبان ها و پارسی گوهای امروز این خطه است. سهمی به بلندای یک هویت سترگ و بی نقص که نباید شمایل و ترکیب هویتی آن را با جعل و تضاد با آسیب مواجه نمود. اما امروز خراسان را از پهنه حقیقی آن جدا و در حدود زبان و فرهنگ خاص جا داده اند. صرفنظر از اینکه مردم این سرزمین فارغ از هر هویت کلامی و نژادی، به اصالت قدیمی خود خواهند برگشت.
دیر یا زود این اتفاق تاریخی خواهد افتاد؛ ولو به ارزش جان جوانانی که دیروز بر سر یک اسم مبارزه کردند و مقاومت می کنند. چه در شناسنامه جدید هویت اصلی تان را با سلیقه دیگران آلوده کنند و چه به اصالت حقیقی آن را بیارایند.
الیاس کاتب – خبرگزاری جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *


مهاجر
باسلام واحترام،برادران قوم پشتون ما؛باید به حق خودها قانع باشید؛وازتعرض ومحو ونابودی؛هویت دیگر اقوام دست بردارید؛چنانچه ازروزی که به خراسان بزرگ؛هجوم آوردید ؛ وباقتل عام وسیع وپاک سازی ساکنان اصلی آن؛به این خطه مسلط شدید؛وحق حیات راازدیگران؛سلب کردید؛ونام خراسان را؛تغییردادید؛وهیجگاه ملت فراموش
نخواهد کردکه اطفال وکدکان دیگراقوام؛حق درخواندن بالا تراز؛صنف پنج رانداشت؛وتنهاشمابودیدکه تعلیم وتربیه مسلکی میشدید؛واگر کسی چیزیرا اختراع میکرد؛لادرگ میشد؛میردم ما؛داغهای درسینه دارد؛که دراین اندک ؛نمیکنجد؛کوتاه اینکه:اگربه اسلام وقرآن اعتقاددارید؛این رفتارشما درآموزه هایی اسلام نمیگنجد؛که نسبت به دیگراقوام تبعیض وتعصب روادارید!همین مقدارکه ساکنان اصلی
این سرزمین شمارابه عنوان وطندار پذیرفته؛وبه عنوان اشغالگر؛باشمارفتار نمیکند؛ برای این است که شمارا مسلمان میداند!گرچه رفتارواعمال شما خلاف آنراثابت کرده!!
پربازدیدترین