حق با زورمندان است

20 ثور 1398 ساعت 12:47

عصر حاضر، یکی ازین مصداق شرارت، سیاست خارجی امریکا با شعار حقوق بشری است که بدون توجیه خردپسندانه و خداپسندانه در اکثر کشورهای جهان پایگاه نظامی دارد و خودشان کوچکترین پایبندی به حق و حقیقت و عدالت ندارند.
دوران حاکمیت بنی امیه یک اصطلاح سیاسی سر زبان ها افتاد که می گفتند: "الحق لمن غلب" وقتی که پای زور در میان باشد، حق و عدالت همانجاست...

مشروعیت دینی و پذیرش مردمی نسبت به نظام حاکم، محلی از اعراب ندارد... این تئوری، در ظاهر از طرف آرمان گرایان نقد و رد شده است اما واقعیت های موجود و گذشته ثابت کرده است که حق همیشه با زورمندان بوده ولو یک نظام حاکم، ادعاهای حقوق بشری، حقوق خانم ها، حقوق اطفال، یا عدالت را دستاویز خودش قرار داده باشد.

روزگاری که اوج اقتدار خلافت اسلامی در آسیا بود و اروپا هم در خطر لشکرکشی مسلمانان قرار داشت، فقط با نظریه "الحق لمن غلب" قابل توجیه بود و جنگ های دینی ـ صلیبی، استعمار بریتانیای قدیم... همه در ظاهر لباس دین و عدالت بر تن نظام شان پوشانیده بودند اما در عمل آشکارا دیده می شد که انواع جنایات ضد عدالت و بشریت را مرتکب می شدند...

عصر حاضر، یکی ازین مصداق شرارت، سیاست خارجی امریکا با شعار حقوق بشری است که بدون توجیه خردپسندانه و خداپسندانه در اکثر کشورهای جهان پایگاه نظامی دارد و خودشان کوچکترین پایبندی به حق و حقیقت و عدالت ندارند.

نظامیان شان مطلق العنان در سراسر جهان، شب و روز بدون اجازه به بعضی خانه های مورد نظر شان وارد می شوند، با زور اسلحه و گلوله هرآنچه دل شان خواست انجام میدهند. تروریزم را آنها تعریف و مشخص می کنند و مخالفان شان را در همان چوکات می گنجانند.

امریکا حق دارد سلاح کشتار جمعی داشته باشد و میلیونها آدم را در ناکازاکی و هیروشیما بکشد، لیکن به خودش حق میدهد به بهانه سلاح اتمی به دیگران حمله کند.

تروریسم اقتصادی آمریکا با استفاده از تهدید، یک واقعیت عینی جهان است. امروز هر کشوری که همسو با سیاست امریکا نباشد، از چهار طرف مورد تحریم و فلج می گردد.

مشکل در کجاست؟
برای هرکسی که اندکی مطالعات از وضعیت روز دنیا داشته باشد، می فهمد که مشکل اصلی نوکران یا مزدوران آمریکا در منطقه و جهان است.

اگر بعضی کشورها، اجیر و نوکر آمریکا نباشند، هیچ اتفاق بدی راجع به تهدید کاخ سفید برای کشورهار و ملتهای دیگر نمی افتد.

وقتی حکم از کاخ سفید یا کنگره صادر می گردد، این اجیران آنها هستند که روابطشان را با کشور خصم آمریکا قطع می کنند و مشکلات اقتصادی را به مردم آنجا بوجود می آورند.

علی ظفر یوسفی- خبرگزاری جمهور
 


کد مطلب: 116268

آدرس مطلب: http://jomhornews.com/fa/note/116268/

جمهور
  http://jomhornews.com