ارگ اقتدارگرایی عامل مرگ مردم سالاری

18 اسد 1398 ساعت 0:25

در شرایط کنونی تهدیدی بزرگتر از امارت، جمهوریت نظام و بقای مردم سالاری را تهدید می کند و آن اقتدارگرایی آگاهانه ای است که ریشه در تصمیم ها، سیاست ها و رویکردهای ارگ ریاست جمهوری دارد.


دسته انتخاباتی حنیف اتمر؛ نامزد انتخابات ریاست‌ جمهوری اعلام کرد که تصمیم گرفته کارزار انتخاباتی خود را متوقف و تعلیق کند.
 
دسته «صلح و اعتدال» از دولت انتقاد کرده و دلیل به تعلیق درآوردن کارزارهایش را را خدشه‌دار شدن اعتبار انتخابات "به دلیل اقدامات غیرقانونی و بی‌باکانه تیم حاکم" خوانده است.
 
در اعلامیه این گروه آمده است:"...با دوام چنین وضعیت امروزه هیچ اطمینانی در مورد شفافیت انتخابات و تضمین فضای آزاد و عادلانه برای انتخابات وجود ندارد."
 
دلیل دیگر متوقف‌شدن کارزارهای انتخاباتی تیم آقای اتمر تهدیدات امنیتی خوانده شده است.
 
در اعلامیه دسته «صلح و اعتدال» همچنین به مذاکرات صلح اشاره شده و دلیل دیگر این تعلیق را "پیشرفت در روند صلح» خوانده است.
 
در این اعلامیه آمده‌است: «رهبری تیم صلح و اعتدال با در نظر داشت وضع متغیر در کشور نقش خود را متواتر تحت مطالعه قرار داده و در تطابق با شرایط و انکشافات سیاسی آینده، تصامیم لازم را اتخاذ خواهد نمود.»
 
تصمیم تیم صلح و اعتدال برای تعلیق فعالیت های انتخاباتی اش، به هر دلیلی که صورت گرفته باشد، ناامیدکننده است و نشان می دهد که کشور در مسیر درستی قرار ندارد.
 
این تصمیم در شرایطی اتخاذ می شود که انتخابات پیش رو آخرین امید برای بقا و استمرار جمهوریت و متضمن دفاع از دموکراسی و مردم سالاری در آستانه بازگشت احتمالی امارت طالبانی بود.
 
با این حال، بربنیاد اقدام پیشگیرانه تیم صلح و اعتدال، در شرایط کنونی تهدیدی بزرگتر از امارت، جمهوریت نظام و بقای مردم سالاری را تهدید می کند و آن اقتدارگرایی آگاهانه ای است که ریشه در تصمیم ها، سیاست ها و رویکردهای ارگ ریاست جمهوری دارد.
 
تاریخ معاصر افغانستان به نیکی شهادت می دهد که ارگ ذاتا اقتدارگرا و ضد دموکراتیک است. اغلب رهبران سیاسی که با حمایت قدرت های خارجی یا دستبرد به آرای مردمی، راهی دالان های ارگ شده اند با صلح و سلم و مدارا و مسالمت مردم سالارانه آن را ترک نکرده اند. در برخی مقاطع، این ذات اقتدارگرای ارگ، فصل های خونباری را برای تاریخ سیاسی افغانستان رقم زده است.
 
در شرایط کنونی نیز بیم آن می رود که اقتدارگرایی ارباب ارگ، نه تنها به تقویت دموکراسی کمکی نکند؛ بلکه بدتر از آن به نام مردم سالاری و تحت عنوان انتخابات، اهداف و آمال و امیال جاه طلبانه و ضد دموکراتیک خود را بر مردم تحمیل کند و پنج سال دیگر، مردم افغانستان را به گروگان بگیرد.
 
در چنین شرایط حساس و دشواری، جریان های ملی و تیم های مردمی وظیفه دارند تا مردم را در جریان توطئه های ناجوانمردانه جاری قرار دهند و با اتخاذ تصمیم های هوشمندانه در برابر پروژه های پرقدرتی که در مسیر مردم سالاری، مانع ایجاد می کنند تا آن را به سود اهداف سخیف سیاسی و قومی خویش، مصادره و منحرف کنند، ایستادگی کرده و اجازه ندهند که یک تیم کوچک تمامیت خواه، ۱۸ سال جانفشانی و ایثار و فداکاری و مشارکت ازخودگذرانه مردم افغانستان برای پایداری  و بقای مردم سالاری را تضعیف کند.
 
در وضعیت کنونی به نظر می رسد تیم صلح و اعتدال، تصمیم درستی گرفته است؛ تصمیمی که دست کم در آینده، این تیم نیرومند و رهبران متعهد آن نسبت به منافع ملی و قانون اساسی و سرنوشت نظام و قربانی های بزرگی که مردم و نیروهای امنیتی کشور برای رسیدن به این مرحله متحمل شده اند را مسؤول و مقصر نخواهند شناخت.
 
این تصمیم در عین حال یک هشدار صریح و یک زنگ خطر جدی نسبت به توطئه های پیچیده ای است که برای دستبرد به انتخابات و فروکاست این روند راهبردی و حیاتی ملی به کامجویی های جاه طلبانه یک حلقه قومی اقتدارگرا و توتالیتر مسلط بر ارگ، روی دست است.
 
با این تصمیم، اکنون توپ در زمین مردم و سایر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است که با آگاهی و مسؤولیت کامل و در آیینه روشنگری تیم صلح و اعتدال در جهت خنثی کردن این توطئه ها وارد عمل شوند و اجازه ندهند که اقتدارگرایان مسلط بر ارگ، انتخابات را به ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به قدرت غیر مشروع و ضد دموکراتیک خود تبدیل کنند.
 
این اقدام در عین حال، نوعی تدبیر پیشگیرانه در برابر بحرانی است که آینده سیاسی افغانستان را از رهگذر انتخابات تهدید می کند؛ انتخاباتی که هیچیک از شرایط لازم برای برگزاری آن در شرایطی آزاد، واقعی، فراگیر و ملی از جمله امنیت و صلح و ثبات و شفافیت و بی طرفی و قانونمندی و... وجود ندارد؛ اما در عین حال و علیرغم همه این کاستی ها و ناراستی ها، ارباب ارگ با همه توان برای برگزاری آن به شیوه ای که خود مد نظر دارند، پافشاری می کنند. این پافشاری هرگز به معنای پایبندی آنها به مردم سالاری و قانون اساسی نیست؛ بلکه این تنها راهی است که اشرف غنی و تیم قومی فاسد و تمامیت خواه او برای بقای سلطه و قدرت خویش سراغ دارند.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور


کد مطلب: 119279

آدرس مطلب: http://jomhornews.com/fa/note/119279/

جمهور
  http://jomhornews.com