از تحریک امریکا تا تحریم پاکستان

19 اسد 1400 ساعت 19:10

کارزار مجازی تحریم پاکستان، به طرز هوشمندانه‌ای از مجرای تحریک امریکا و دیگر قدرت های غربی پیگیری می‌شود؛ زیرا به باور مردم افغانستان اگر قرار باشد تحریمی علیه پاکستان اعمال شود و این تحریم در ابعاد جهانی صورت بگیرد ابتدا باید دوگانه رفتاری و سیاست‌های نفاق آلود و ریاکارانه قدرت‌های غربی به چالش کشیده شود.


در پی بحرانی شدن وضعیت امنیتی افغانستان، هزاران نفر از کاربران افغان فضای مجازی به صفحات مقامات ارشد امریکایی و انگلیسی حمله ور شدند. آنها با هشتگ #تحریم_پاکستان، مقام های غربی را به چالش جدی برای رسیدگی به ریشه های اساسی بحران کنونی افغانستان فراخواندند.
 
این فراخوان فضای مجازی از چندین روز به این سو به ترند نخست شبکه های اجتماعی تبدیل شده است؛ کارزاری عدالتخواهانه برای مقابله با بحران که زندگی میلیون‌ها نفر از مردم افغانستان را متاثر کرده و آینده تاریک و گورستانی را در برابر آنها قرار داده است.
 
بدون شک، مقام هایی که کاربران افغان به صفحات آنها هجوم برده اند بهتر از هر کس دیگری می دانند که عامل اصلی فاجعه جاری در افغانستان کیست: تروریسم بدنام دولتی پاکستان.
 
اما دلیل اینکه افغان ها به صفحات مقام های غربی هجوم برده اند آن است که آنان به رغم اطلاع دقیق از این امر، هیچ اقدامی علیه پاکستان انجام نمی‌دهند. این بدان معناست که آنان نیز در تشدید و تقویت این بحران دست دارند، از طالبان حمایت می کنند و منافع خود را در پیروزی تروریست های وحشی طالبان و دست‌پروردگان ارتش رژیم بدنام اسلام آباد می بینند.
 
به بیان دیگر، غرب امکانات و قابلیت‌های فراوانی برای مهار بحران جاری در افغانستان و کنترل نیروی اهریمنی طالبان و رژیم تروریست پرور پاکستان در اختیار دارد؛ اما از اقدامی عملی و مؤثر خودداری می کند.
 
بر این اساس کارزار مجازی تحریم پاکستان، به طرز هوشمندانه‌ای از مجرای تحریک امریکا و دیگر قدرت های غربی پیگیری می‌شود؛ زیرا به باور مردم افغانستان اگر قرار باشد تحریمی علیه پاکستان اعمال شود و این تحریم در ابعاد جهانی صورت بگیرد ابتدا باید دوگانه رفتاری و سیاست‌های نفاق آلود و ریاکارانه قدرت‌های غربی به چالش کشیده شود.
 
آنان باید در برابر فاجعه جاری در افغانستان مسئول شناخته شوند و با تحریک و فشار شدید افکار عمومی به این مسئولیت خود عمل کنند. در غیر آن پاکستان همچنان در حاشیه امنیت به حمایت گسترده و مستقیم خود از تروریست های طالبان ادامه داده و بحران و فاجعه و ویرانگری را در افغانستان بی‌پروا گسترش خواهد داد.
 
با این حال، حمله کاربران فضای مجازی به صفحات رهبران غربی یک انگیزه‌ دیگر هم دارد و آن اینکه آنان در طول ۲۰ سال گذشته نه یک دولت قدرتمند و کارآمد برای ایستادگی در برابر موج ترور و ویرانگری پاکستان ایجاد نکردند و نه خود به تعهدات مکتوب و غیرمکتوب خویش در حمایت از امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان در قبال ترور و تجاوز و تهدیدهای همسایگان عمل کردند.
 
کشورهای غربی در حال حاضر نیز پیوسته در حال ریاکاری و رفتارهای گمراه کننده و موضع‌گیری‌های سیاسی و تبلیغاتی صرف برای توجیه بحران جاری هستند تا مسئولیت های خود را نادیده بگیرند، جنایت های طالبان را توجیه کند و فجایعی که بر مردم افغانستان تحمیل کرده اند را تحت الشعاع قرار دهند.
 
به این ترتیب مردم افغانستان هیچ راهی جز دادخواهی، عدالت طلبی، مبارزه و راه اندازی کارزارهای مجازی و حقیقی در برابر ستمگران اصلی ندارند.
 
آنها باید این سیستم سرکوبگر و حامیان اصلی تروریزم بدنام و خون آشام را در قبال وضعیت فاجعه بار جاری پاسخگو قرار دهند. کاری که یکی از ابزارهای آن هجوم گسترده به صفحات شبکه‌های اجتماعی رهبران غربی به هدف تحریک آنها برای تحریم پاکستان است.
 
اما پرسش مهم این است که اگر این کارزار به سرانجامی نرسد، چه باید کرد؟ به تعبیر دیگر، اگر قدرت های غربی همچنان در برابر موج فزاینده فشارهای افکار عمومی، مقاومت کردند و به زد و بندهای شبه مافیایی خود با رژيم حامی تروریزم اسلام آباد ادامه دادند، افغانستان و جهان چه کاری برای توقف قطار خونریز تروریست های وحشی که از دل این تبانی بدخیم، متولد شده است، در اختیار خواهند داشت؟
 
آخرین ابزار، راه اندازی کارزار نفرت از امریکا است؛ کشوری که ۲۰ سال پیش، جنگ به اصطلاح ضد ترور را در افغانستان رهبری کرد؛ اما امروزه افغانستان را در موج هجوم تروریست ها تنها رها کرده و رفته است. جهان نباید در قبال این خیانت بی شرمانه، سکوت کند. سران واشنگتن باید در قبال هر قطره خونی که در افغانستان به دست تروریست هایی که از خلیلزاد و دار و دسته او، مشروعیت و مجوز گرفته اند، مسئول و مجرم شناخته شود و هزینه بپردازد.
 
به این ترتیب، بحران افغانستان نیازمند یک مبارزه جهانی برای عدالت است تا در نتیجه آن، همه کسانی که به نحوی در این بی عدالتی بزرگ بر مردم افغانستان، شریک و سهیم بوده اند، افشا، محاکمه و مجازات شوند.
 
نرگس اعتماد - جمهور


کد مطلب: 141590

آدرس مطلب: http://jomhornews.com/fa/note/141590/

جمهور
  http://jomhornews.com