اعتراضات زنان؛ از کابل تا ننگرهار

14 میزان 1401 ساعت 22:11

زنان و دختران ننگرهاری به طور صریح به کشتار هزاره ها و شیعیان، اعتراض کردند و به این ترتیب، نشان دادند که هیچ اراده ای نمی تواند احساسات همدلانه ملی و اسلامی میان همه آحاد ملت افغانستان را بزداید و تخم نفرت و نفاق از همدیگر را در دل های آنان بکارد.


منابع محلی در ننگرهار می‌گویند که ده‌ها زن در این ولایت در واکنش به حمله بر مرکز آموزشی «کاج» و کشتار دانش‌آموزان هزاره دست به اعتراض زده‌اند.
 
زنان و دختران معترض، روز چهارشنبه، ۱۳ میزان در شهر جلال ‌آباد؛ مرکز ولایت ننگرهار با شعارهای «من پشتون هزاره‌ ام»، «خون قربانیان بی ‌گناه کاج را نمی ‌بخشیم» و «برادر هزاره‌ ام را نکشید»، حمله بر آموزشگاه کاج را نکوهش کردند.
 
معترضان همچنین با خانواده‌ های قربانیان مرکز آموزشی «کاج» در کابل ابراز همدردی کردند.‌
حمله انتحاری بر مرکز آموزشی «کاج» با واکنش ‌های زیادی داخلی و خارجی رو به‌ رو گردید و مردم افغانستان در داخل و خارج با شعار‌های «نسل ‌کشی هزاره ‌ها را متوقف کنید» دست به اعتراض زدند.
 
افزون بر اعتراضات مجازی، شماری از دختران و زنان در کابل، هرات، بامیان و بلخ نیز دست به اعتراض و راه‌ پیمایی زدند که با سرکوب طالبان مواجه شدند.
 
سرکوب اما جز بدنامی هیچ پیامدی ندارد؛ زیرا زن هم در شریعت اسلام و هم در سنت های افغانستان، بسیار عزیز و گرامی و مکرم و مورد احترام است و صرف نظر از فرهنگ پدرسالارانه ای که طی دهه های اخیر در کشور غلبه پیدا کرده، بسیاری از محدودیت هایی که در گذشته بر زنان و دختران اعمال می شده نیز به منظور حفط حرمت و کرامت آنان بوده نه تحقیر و توهین به آنان.
 
امروزه نیز زن ستیزان و مردسالارانی که در رأس سیستم های سیاست گذاری مردانه قرار دارند محدودیت های ضد انسانی وضع شده بر زنان و دختران را به عنوان حفاظت از آنها توجیه می کنند و آن را به حساب حرمت و اهمیت زنان می گذارند.
 
در این میان، وقتی زنان و دختران برای دادخواهی به خیابان می آیند و ظلم و ستم  و بی عدالتی و تبعیض و نسل کشی را محکوم می کنند و در برابر محدودیت ها و محرومیت های ضد انسانی و ضد اسلامی علیه خودشان عصیان می کنند؛ ولی پاسخ آنان با گلوله های جنگی، لت و کوب، محاصره، مسمومیت، بازداشت و تهدید و ارعاب داده می شود، این نهایت بی احترامی به مقام انسانی و اسلامی زن است و نقض وقیحانه اصول شریعت اسلام و سنت های اجتماعی و فرهنگی افغانستان به حساب می آید؛ زیرا هرگز در تاریخ افغانستان، علیرغم سیطره سنت های مردسالارانه، بی احترامی مستقیم و بی محابا به زنان، قابل قبول نبوده است.
 
بر این اساس، یکی از اصلی ترین دلایلی که سرکوب نتیجه عکس داده و موجب گسترش جنبش اعتراضی زنان از کابل تا ننگرهار شده، این است که زنان با یک بدعت شرعی، حقوقی، سنتی و تاریخی رو به رو شده اند و نمی خواهند با پذیرش آن برای همیشه قیمومیت غیرقانونی مردان قبایل را بپذیرند.
 
نکته مهم دیگر اما که حتی موجب شد صدای زنان و دختران ننگرهاری هم بلند شود، فراگیری غیرقابل تحمل بی عدالتی و ستم آشکار در حق یک قومیت و مذهب خاص است. این برای مردم افغانستان قابل پذیرش نیست که یکی از چهار قوم بررگ کشور به طور مستقیم، هدف نسل کشی قرار بگیرد؛ اما حکومت و دستگاه های امنیتی آن هیچ مسئولیتی را بر عهده نگیرند تا بار دیگر فاجعه ای تازه رقم بخورد و انسان های بیشتری قربانی شوند.
 
زنان و دختران ننگرهاری به طور صریح به کشتار هزاره ها و شیعیان، اعتراض کردند و به این ترتیب، نشان دادند که هیچ اراده ای نمی تواند احساسات همدلانه ملی و اسلامی میان همه آحاد ملت افغانستان را بزداید و تخم نفرت و نفاق از همدیگر را در دل های آنان بکارد.
 
زنان ننگرهاری در خاستگاه و پایگاه اصلی داعش، شورش کردند تا به سران قبایل و رهبران دولت مستقر بگویند که تصویر سیاه و خشن و ترسناکی که از «پشتون» در ذهن سایر اقوام ترسیم شده را تغییر دهند و در عمل ثابت کنند که هر تروریست و داعشی، پشتون نیست و هر پشتونی تروریست و داعشی نیست. تروریزم، محصول مدارس مذهبی پاکستان و عربستان و... است و ایدئولوژی بنیادین آن توسط اتاق های فکر استخبارات قدرت های جهانخوار و دشمنان اسلام و مسلمانان، پی ریزی شده است.
 
زنان ننگرهار با شهامت و شجاعت علیرغم فضای شدید سرکوب و اختناق به خیابان آمدند و اعلام کردند که نسل کشی هزاره ها و ژنوساید شیعیان و قتل عام تکان دهنده دانش آموزان شیعه در غرب کابل، از نظر اسلام و انسان و سنت های افغانستان محکوم است و عاملان، آمران، حامیان، توجیه کنندگان و سکوت کنندگان در برابر این جنایت های هولناک در نزد خدا و افغانستان و تمام جامعه انسانی، منفور و روسیاه خواهند بود.
 
این حرکت تاریخی، اعلام برائت از تروریزم و قوم گرایی‌ و نژادپرستی و فاشیزم و قتل عام اقوام دیگر توسط زنان شجاع پشتون بود.
 
افزون بر این، معترضان ننگرهاری هماهنگی و همبستگی خود را با جنبش اعتراضی زنان در سراسر کشور در عمل نشان دادند تا سیاست سرکوب این جنبش را به چالش بکشند و کار دستگاه های مسلط برای مقابله با اعتراضات زنان و مطالبات آنان را بیش از پیش دشوار سازند.
 
نرگس اعتماد - جمهور


کد مطلب: 154945

آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/note/154945/

جمهور
  https://www.jomhornews.com