خبرگزاری جمهور از دید کارشناسان

23 میزان 1394 ساعت 10:52

خبرگزاری جمهور پس از چندین سال فعالیت رسانه ای، به سراغ کارشناسان و مسئولین رسانه ها، نمایندگان پارلمان، فعالین سیاسی و مدنی، کارشناسان مسائل مختلف و مخاطبان رفته و نظر آنان را درباره نقاط قوت و ضعف جمهورنیوز پرسیده است. با کلیک بر روی تیتر بالا می توانید نظرات این کارشناسان محترم را بخوانید...


خبرگزاری جمهور پس از سالها فعالیت مستمر دیدگاه کارشناسان و مخاطبان این رسانه را در مورد نقاط ضعف و قوت خود پرسیده است. نظر کارشناسان، پاسخ به دو سئوال ذیل است:

۱- نظر شما در مورد خبرگزاری جمهور چیست؟
۲- انتقاد و پیشنهاد شما به این خبرگزاری چیست؟

استادمسعود- استاد اقتصاد دانشگاه کابل
یکی از افرادی که مرتباً سایت جمهور را می بیند من هستم؛ بخاطر اینکه جمهور، سایت روشنفکران و سایت متخصصین و کارشناسان است و در حقیقت بسیار اوقات هم معلومات اول از جانب جمهور ارائه می شود که فضل خدا در افغانستان می توانیم روی آن حساب بکنیم. در بین مردم جا باز کرده و آنچه که به خورد مردم می دهد یک غنیمت است. عیب بزرگ خبرگزاری جمهور این است که به هر دلیلی برخی از نظرات کارشناسان که شامل ارقام غیرواقعی است را سانسور نمی کند؛ من در دانشگاه می بینم که دانشجویان یکی از منابعی که استفاده می کنند از مطالب خبرگزاری جمهور است. آنها می گویند که چون این ارقام را از جمهور گرفته ایم پس ارقام موثق است. درصورتیکه می بینیم ارقامی که یک کارشناس گفته است در مقایسه با ارقام سایر منابع، به اشتباه بیان کرده است. در چنین حالاتی باید خبرگزاری جمهور به خود حق بدهد که در قسمت بیان ارقام نوعی کنترل معقول خود را انجام دهد. در مورد دیزاین سایت هم به نظرم فوق العاده خوب است. خوب است که بعضی ستون ها را اضافه کند مخصوصا اگر ستونی باشد که مقایسه دوره های مختلف داودخان و ظاهرخان و سلاطین و حکومت های جدید و قدیم باشد. فکر می کنم اگر در بین سال، اگر همکاران فعال خود را تقدیر کند، تصاویرشان را نیز نشر کند و آنان را بخوبی معرفی بدارد خوب است.

جانداد اسپین غر/ رئیس نهاد انتخابات آزاد و عادلانه
در کل، کارهای خبرگزاری جمهور خوب است؛ اما سوژه های آن باید تخصصی تر باشد. مثلا در مورد انتخابات باید از شخصیت هایی استفاده کنید که متخصص آن باشد نه هر کارشناسی. کارشناسان غیر تخصصی می تواند بار گزارش را پایین بیاورد. این مشکل در کل رسانه های ما وجود دارد. دوم در افغانستان گروههای سیاسی هست که دارای گرایش های سیاسی هستند باید این گرایش های افراد را درنظر بگیرید. مسئله دیگر، بخش پشتوی شماست. باید به حساسیت ها توجه شود. بعضی خوانندگان شما مخصوصا از قشر محصلین پشتوزبان باید در مراجعه به سایت شما خود را راحت احساس کنند. به نظرم برای غنی ساختن بخش پشتو ولو که ترجمه هم باشد مشکل نیست. یعنی توازن در بین هر دو زبان باشد از نظر محتوا و مضمون. البته شما در بخش پشتو هم فعالیت دارید اما سعی شود که در بخش قوی سایت شما هم مطلب پشتو استفاده شود.

جاوید کوهستانی- کارشناس مسائل نظامی
من همیشه سایت های خبری و تحلیلی را می بینم. از جمله به جمهور سر می زنم. اخبار و گزارش های تحلیلی و مقالاتی را که نشر می کند می بینم و می خوانم. در پای بعضی از مقاله ها نظر هم می نویسم. من بینم؛ خوب است. ادبیات بسیار خوب را به کار می برد. فضای خوبی است بخاطر اینکه اولاً این فضای اطلاع رسانی به کل مردم افغانستان صورت می گیرد و این رسالت را سایت جمهور انجام می دهد. با پخش مقالات و خبرهای تحلیلی به روشن ساختن قضایا می پردازد. من از سایت جمهور بسیار راضی هستم خوشحال هستم گاهی مقالات را می خوانم. از مجموع سایت ها، سایت جمهور را که کوشش می کنند مسلکی بودن و بیطرف بودن در قضایا را حفظ بکنند یکمقدار بیشتر می بینم. پیشنهاد می کنم مقالات پژوهشی جانبدارانه نباشد، عمیق باشد تا بتواند جایگاه این خبرگزاری حفظ شود.

خان جان الکوزی- معاون اتاق های تجارت افغانستان
بسیار دقیق است و مردم هم راضی است. بعنوان نماینده بخش خصوصی از خبرگزاری جمهور تقدیر می کنیم، فعالیت های شان قابل قدر است. حقایق را برای مردم و برای خود سکتور خصوصی، مخصوصا در بخش اقتصاد ارائه می کند و ما از پیش این خبرگزاری جمهور بسیار خوش هستیم و موفقیت برای شان می خواهیم. انتقادخاصی ندارم اما پیشنهاد می کنم که راپورهای تان وسیع باشد و از چندین مرجع پرسان شود. ما که می بینیم کارهای شان بسیار خوب است و ما تقدیر می کنیم.

صدیق صدیقی- سخنگوی وزارت امور داخله
مسئله مهم در خبر، موثق بودن و منبع بودن است. متاسفانه بعضی اوقات خبرهای شما یکطرفه نشر شده. جمهورنیوز کوشش می کند سرعت را ترجیح بدهد به موثق بودن خبر. که این می تواند باعث ایجاد نگرانی هایی در مردم شود. نظری که من میتوانم به حیث یک همکار به شما بدهم همین مسئله است. البته نقاط قوت خود را هم دارد و نکته ای که من گفتم فقط یک نظر کوچک بود. مسئله اطلاع رسانی و فعالیت جمهور، یک ارزش بالا است که در قسمت اطلاع رسانی و پاسخگویی نهادهای مسئول، نقش بسیار عمده داشته و این یک گام فوق العاده مهم است.

جنرال ظاهر عظیمی- سخنگوی وزارت دفاع ملی
من فقط یک جمله می گویم: خبرگزاری جمهور، خبرگزاری فعال و مثبتی است و ما بعنوان وزارت دفاع ملی از فعالیت آنها راضی هستیم.

عظیم نوربخش- سخنگوی وزارت تحصیلات عالی
خبرگزاری جمهور یک خبرگزاری مسلکی و حرفه ای است. از معیارهای ژورنالیستی خاص خود برخوردار است. با تجربه بالا شروع شد و حالا از تجارب عالی برخوردار است. از دید یک استاد پوهنتون و استاد فاکولته ژورنالیزم کابل با شما صحبت می کنم که اساسات کار خبرنگاری این رسانه که بر اساس دقت، موثق بودن و معتبر بودن استوار است. متاسفانه برخی رسانه ها دقت کافی ندارند اما خبرگزاری جمهور یک رسانه متعهد و مسلکی است که در جامعه ما از اعتبار خوبی برخوردار است.

علی افتخاری- سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی
خبرگزاری جمهور در بین رسانه هایی که من مرور می کنم یک ویژگی که دارد بسیار آپدیت است و از طرف دیگر، من خیلی وقت ها قبل از اینکه سایت جمهور را باز بکنم، از طریق شبکه های اجتماعی به خبرگزاری جمهور می رسم. و ما را به نحوی می کشاند به سایت. و این نشان می دهد که خبرگزاری جمهور از راههای مختلف مخاطب را بطرف خود می کشاند.

محمدقاسم رحیمی- سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی
خبرگزاری جمهور توانسته مردم را کمک کند به اخبار و اطلاعات. ما انتظار داریم که روی بی طرفی و توازن در خبرها کار بیشتری شود، منافع ملی مردم افغانستان را مطرح کنند. هرازگاهی خبرگزاری جمهور را و اطلاعات و تحلیل هایی را که نشر می کند می بینم. در دوحوزه قابل بحث است: یکی بحث اطلاع رسانی است که در این زمینه توانسته مردم را کمک کند ولی در بخش تحلیل ها و گزارش های تحلیلی که نشر می کند به نظرم باید توازن و بی طرفی و منافع ملی بیشتر در نظر گرفته شود. طبیعی است که هیچ رسانه ای بدون سیاست نیست اما رسالت یک خبرنگار، با رسالت یک سیاستمدار متفاوت است. این تفاوت را با رعایت اصل توازن، عدالت و بی طرفی است که همکاران شما توجه لازم را داشته اند اما انتظارات از شما بیشتر است. امیدوارم مسئولین خبرگزاری جمهور در ارائه تحلیل های غیرجانبدارانه بیشتر توجه و دقت داشته باشند.

محمدداود نعیمی- سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات
جمهور، یکی از خبرگزاری بسیار فعال است که خبرهای آن به روز می باشد، خبرهای دقیق است و به صورت مسلکی با مسایل برخورد می کند. اگر خبرگزاری جمهور بتواند در هماهنگی بیشتر، خبرهای خود را در اختیار سایر رسانه های چاپی نیز قرار دهد بسیار خوب است.

مولوی حبیب الله حسام- رئیس شورای اخوت اسلامی
از خبرگزاری جمهور مطالعه دارم، این خبرگزاری تاحال یک پایگاه بسیار خوب اطلاع رسانی دارد که قابل قدر و ستایش است.

نادر محسنی- سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی
خبرگزاری جمهور از خبرگزاری های بسیار معتبر هست، در مقایسه با سایر خبرگزاری هایی که فعلا در افغانستان فعال هست، سهم فعال دارد. در اکثر کنفرانس ها و جلسات مطبوعاتی که دایر می شود خبرنگاران خبرگزاری جمهور حضور دارد و در اطلاع رسانی از سرعت خوبی برخوردار است.

سید انور اعلا رحمتی- والی ولایت غور
من از کار جمهور تقدیر می کنم؛ سرعت انتقال اطلاعات و شیوه خبرنویسی و نشر خبر از نقاط قوت جمهور است و من همیشه پیگیر خبرها و تحلیل های این رسانه ها هستم. اما به ارتباط جهتگیری های جمهور پیشنهاد می کنم که در انتشار اخبار و اطلاعات بیطرفی رعایت شود بهتر است. بعنوان مثال در انتخابات افغانستان هرچی خبر خواندم جانبدارانه بود و از دو کاندیدایی که وجود داشت، یکی را بسیار جانبداری می کرد. در کل من جمهور را یک رسانه موفق می دانم و به مسئولین اش تبریک میگم

اصیل الدین جامی- سرپرست ولایت هرات
بدون شک خبرگزاری جمهور توانسته رویدادهای هرات را با حفظ امانتداری منعکس کند. بدون شک در موجودت رسانه های فراوان، خبرگزاری جمهور توانسته جایگاه خود را داشته باشد و دور از هرنوع تبعیض و جناح بندی بصورت مستقلانه وقایع ولایت هرات را نشر کند.

آذرخش حافظی- کارشناس مسائل اقتصادی
از دید ما خبرگزاری جمهوری در جهت حمایت از حقیقت و رسیدن به حقیقت تلاش می کند. مقالات تحلیلی که در آن نوشته می شود مسایل را با جرأت و با صراحت گفته می شود و بیان حقیقت نیازمند آن است که انسان ها جرأت و شهامت گفتن حقیقت را داشته باشند. البته در کشور استبدادزده کار سختی است که آدم از موضع حق و عدالت دفاع کند؛ در این مورد خبرگزاری جمهور نقش اش خوب است و ما مثبت ارزیابی می کنیم.
البته چون مخاطب خبرگزاری هایی مانند خبرگزاری جمهور، عام مردم است، گاهی زبان مقالات آن بسیار آکادمیک و بسیار انتزاعی و پیچده می شود که برای یک خواننده عادی قابل فهم نیست.
مثلاً من چندروز قبل، یک مقاله جمهور که در مورد آقای اسپنتا نوشته شده بود خواندم، که لحن آن مقاله بسیار فلسفی بود که شاید مخاطب این مقاله تنها چند نفر خاص بوده است چون ماهیت خبرگزاری جمهور، تامین ارتباط هرچه بیشتر و گسترده تر است به نظر من اگر زبان، یک زبان قابل فهم برای عامه مردم و لایه های متوسط باشد خوبتر خواهد بود.

بشیر بیژن- کارشناس سیاسی
سایت جمهور بدون شک یک سایت خیلی منظم، مرتب، گسترده و انعکاس دهنده وقایع و حوادث در افغانستان، منطقه و جهان به موقع است و در این شکی وجود ندارد.
اما طبیعتاً شیوه نشراتی را که پیش می برد مسلما مربوط می شود به مواضع و دیدگاههای کشور ایران که متاسفانه چیزی به نام اعتراض وجود ندارد.
حق مسلم هر کشور است که دیدگاه، مواضع اش، خواسته ها و موقف اش در قبال مسایل ملی و در قبال مسایل منطقه و فرامنطقه با استفاده از ابرازهای تبلیغاتی منعکس بسازد.
تنها گاهگاهی اگر یک مقدار ماهیت گزارشها و رویدادها مخصوصا در افغانستان صورت می گیرد موثق تر و واقع بینانه تر انعکاس پیدا کند....
فقط تاکید می کنم در حوادث و رویداد های افغانستان نباید آن مواضعی که مربوط به سیاست رقابتی کشور ایران دخیل باشد نشر شود بلکه ماهیت حوادث و وقایع افغانستان بگونه ای که خلق می شود به همانگونه باید انعکاس پیدا کند.

سلطان محمد اورنگ- نماینده پیشین پارلمان
سایت جمهور نقاط بارز و ارزشمندی را مطرح می سازد، اطلاع رسانی آن دقیق و به موقع و سریع است، موضوعات بسیار مهم را به مردم افغانستان تقدیم می کند، در کل سایت جمهور یک نیت خیر دارد. هر سایت از خود نقاط ضعف و قوتی دارد که نقاط قوت سایت جمهور برجسته تر از نقاط ضعف آن است و من روی نقاط ضعف آن نمی پیچم.
امیدوارم که موضوعاتی که را که جمهور برجسته می سازد استمرار داشته باشد و موضوعاتی که در دیگر رسانه ها کمتر انعکاس می یابد منعکس سازد.

سیف الدین سیحون- استاد اقتصاد دانشگاه کابل
سایت جمهور مطالب عمیق دارد، موضوعاتی را که انتخاب می کند با آن مسلکی برخورد می کند، عمق تحلیلی دارد، دیدگاه های ژرف و بینش مشخصی را در ارتباط یک موضوع بررسی می کند. خب اینکه چی هدفی دارد و در راستای کدام برنامه کار می کند و دیدگاه ها و استراتژی آن چیست معلوماتی ندارم اما در حدود رسانه ای که در افغانستان کار می کنند باور مسلکی و تعهد فکری در آن موجود است و آن موضوع را با دقت نگاه می کند.
مطالب جمهور را من دقیق یافتم به این معنا که جلب توجه خواننده را می کند، نگاه عمیق و مسلکی به موضوعات دارد.

مجیب خلوتگر- مسئول آموزشی سازمان دیده بان رسانه ها
سایت جمهور از دید پردازش و پرداخت به خبرها هم مساله دقت را مد نظر می گیرد هم مساله سرعت را مد نظر می گیرد متوجه این هم شده ایم که توازن را هم رعایت می کند. من این موارد را به عنوان نقاط قوت خبرگزاری می دانم.
نفاط ضعف آن اگر صادقانه بگویم زیاد متوجه نشده ام بدین معنا که آن چیزی که مثالاً من به عنوان نقطه ضعف ببینم در خبرگزاری جمهور در پردازش خبر دقت در نظر گرفته نشود یا سرعت یا توازن یا بی طرفی چنین چیزی نبوده گاه گاهی القاب افراد اشتباه بوده که اصلاح شده یا موقف شان اشتباه بوده که اصلاح شده این بسیار طبیعی است در کار روزنامه نگاری چه به صورت مجازی یا روی خطی باشد چه به صورت روزنامه نگاری فیزیکی بسیار معمول است
اگر سایت جمهور شمایل و شکل چگونگی ارائه شکلی خود را کمی متفاوت تر، چه به صورت ماهوار چه به صورت ربع وار تغییر دهد و به یک شکل و شمایل نباشد این می تواند برای مخاطبین جذاب باشد.

غفور لیوال- رئیس مرکز مطالعات استراتژیک
در افغانستان آژانس های خبری یک پدیده نو است، در بین آژانس ها، خبرگزاری جمهور یک آژانس قابل اعتماد است. در مورد نکات منفی اش باید گفت که حال و هوای افغانی اش یک ذره ضعیف است، آدم فکر می کند که آژانس خبری یک کشور همسایه است به خصوص ایران وقتی واردش می شویم، دیگه هم می شود که چهره اش، لحن اش را افغانی کرد تا بیشتر افغان ها بالایش اعتماد کنند.
شما می فهمید که مسئله هویت و مسئله باور، بیشتر به یک فضای خودمانی و ملی ضرورت دارد. هم در پس منظر سیاسی خبرها و هم از لحاظ زبان و از لحاظ لحن و از لحاظ شکل و شمایل اگر بیشتر افغانی شود پذیرش برای افغان ها بیشتر است.

محمدابراهیم ازهر؛ معین وزارت مبارزه با موادمخدر
موجودیت رسانه ها در تعیین سرنوشت و روشن ساختن افکار عمومی نقش بسزایی دارند. تاثیرات مثبتی بر نظریات مردم داشته اند. رسانه هایی که بسیار خوب عرض اندام کرده اند رسانه هایی مانند رادیو آزادی، صدای امریکا، همچنین رسانه های داخلی ما مانند پژواک هستند اما خبرگزاری جمهور هم رسانه بسیار قوی است که بر مبنای منابع بسیار قوی در انتشار اخبار حقیقی افغانستان بسیار مؤثر است. من فکر می کنم که اگر اینها بیشتر به نشر خبرها و مطالبی که سرنوشت مردم را رقم میزند بپردازند بهتر است. من نیز پشتیبانی خود را از خبرگزاری جمهور اعلام می کنم و یقینا جمهور یک رسانه بسیار موفق است.

عزیز رفیعی- رئیس شبکه جامعه مدنی
سایت خبری خوبی است، خبرهایش بهتر است. بعضی چیزهایی که علاقه دارم اخبار فلسطین و خاورمیانه خوب است.
تا هنوز متوجه نقاط ضعف آن نشده ام، شاید نقاط ضعف آنچنانی نداشته باشد.

نادر نادری- مسئول بنیاد فیفا
سایت جمهور در میان خانواده رسانه ها یک غنیمت است. نقاط قوت آن توانایی به روز ساختن معلومات به موقع است و این که معلومات را می تواند با دقت لازم فراهم بسازد.
پیشنهاد من این که دنباله رو حوادث نباشد؛ باید یک بخش از آن حوادث روز که به وقوع می پیوند باشد اما بخش دیگر آن باید به شکل دادن افکار و ساختن و تنظیم افکار نقش بازی کند....

داکتر عصمت اللهی- استاد دانشکده ژورنالیزم
سایت جمهور یک سایت فعال و به روز است که به موقع اقدام می کند، پیام ها را می گیرد و با منابع مختلف دیگر شریک می کند.
در مجموع یک سایت به روز مطابق به تکنولوژی های روز است که طرح و نقشی در فضای رسانه ای و در فضای ارتباطی کشور ما این فضا را پر کرده و خوب عمل می کند
علاوه بر پرداختن به مسایل افغانستان، ارائه رویدادهای منطقه به خصوص جهان اسلام مساله ای است که کمتر در رسانه های افغانستان دیده می شود، اما پردازش جمهور به این مساله خوب است و امیدوارم پخش و نشر حوادث جهان اسلام جدی تر گرفته شود

حشمت الله رادفر- نویسنده و روزنامه نگار
سایت جمهور در انتخابات بسیار فعال بود. باور من این است که سایت جمهور جای خودش را در جامعه رسانه ای افغانستان باز کرده، به بعضی مسایل و پردازش برخی موضوعات توانسته حتی پیش تر و زودتر از دیگران عمل کند؛ کما اینکه به تاسی از جوان بودن جامعه رسانه ای افغانستان و مشکلاتی که در کل این جامعه و رویکردهای رسانه ها با آن مواجه اند در برخی موارد ممکن است نوع نگاه و پردازش اش به قضا و موضوعاتی را که منتشر ساخته مشکلاتی را هم داشته باشد. در کل در ماه های اخیر، سایت جمهور بدون این که من بخواهم سیاه و سفید کنم و بگویم بسیار خوب است یا بسیار بد است حداقل از رسانه ها و خبرگزاری هایی بوده که موضوعات منتشر شده در این سایت به روز و دقیق بوده است. در این روزها بسیار نقش خوبی داشته خصوصا در بخش پوشش خبرهای انتخاباتی.
در مورد نقاط ضعف، یک نوع طرز دید مشخص در سایت جمهور قابل مشاهده است و بعضی مسایل من حداقل برخوردهای تقریبا ایدئولوژیک را دیده ام، خصوصا در یگان تحلیل هایی که منتشر می کند و امثال آن ها.
اگر بتواند سایت را دو زبانه بسازد و نقش زبان پشتو را افزایش دهد و نیز این روندی را که شروع کرده روند رشد و پوشش رویدادها را ادامه دهند من می توانم پیشبینی کنم که در ظرف یک سال آینده می تواند آن گونه که از یک خبرگزاری کاملاً جامع در افغانستان عرض اندام کند.

عبدالرئوف احمدی- سخنگوی پلیس هرات
خبرگزاری جمهور همیشه خبرهای بموقع را به سمع و نظر مردم رسانده و همیشه قابل قدر بوده، خبرنگار جمهور در ولایت هرات همیشه خبرهای دست اول را تهیه می کنند برای ما قابل قدر است. من بعنوان مسئول مطبوعات و سخنگوی پولیس هرات با این رسانه هماهنگ و همکار هستم. توقع دارم از خبرگزاری جمهور که خبرهای آرامش بخش را به مردم منعکس نمایند و مردم انتظار دارند که خبرهای مثبت و واقعیت ها را دریافت کنند.

امین بهراد- خبرنگار دویچه وله در کابل
جمهور یکی از خبرگزاری های فعال است که در جمع خبرگزاری های کابل اخبارش تقریبا آنلاین است. گذشته از آن، گزینشی که جمهور در نشرات خود دارد هم قابل توجه است و همیشه اخبار دلچسب، جالب و اخباری که خیلی از لحاظ ارزش های خبری مردم افغانستان به آن وابسته است یا مبتنی بر منافع مردم افغانستان است از سایت خبرگزاری جمهور منتشر می شود.
خواه مخواه خبرگزاری های افغانستان نقاط ضعفی دارند که عمدتا به ضعف کار خبرنگاری بر می گردد. اما نقطه قوت آن این است که خبرگزاری جمهور پوشش وسیع دارد برخی از تکنیک های خبرنویسی و گزارش نویسی این ها چیزهایی است که زیاد مهم است، پوشش خبرگزاری جمهور قابل ملاحظه است و گزینش گزارش ها و راپورها و اخباری که نشر می کند قابل توجه است.
بعضا در خبرگزاری جمهور دیده می شود که بعضی موضعگیری و موقف گیری های آن جانبدارانه است.

علی بنیادی- مسئول خبر تلویزیون تمدن
سایت جمهور یکی از سایت های موفق کشور ما است و قبل از آنکه درباره خبرهای آن چیزی بگویم من به تحلیل های آن بیشتر ارزش قایل هستم چون این گونه سایت هایی که بتواند سایت های خبری-تحلیلی باشد در افغانستان کمتر است و این از جنبه های قوّت سایت جمهور است.
این که جهان اسلام را تحت پوشش قرار می دهید نقطه قوت است اگر بیشتر به این مساله توجه شود بهتر است.

عبدالجبار آریایی/ مسئول تلویزیون میترا
من هم مانند سایر شهروندان مان، سایت خبرگزاری جمهور را مطالعه می کنم. دیزاین و شکل سایت بسیار خوب است. مطالب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سایت را بیشتر می بینم. مشکلی که من مشاهده کردم این بود که اخیراً تعداد محدودی برای خبرگزاری جمهور می نویسند؛ اگر این گروه، گسترش داده شود واقعا کیفیت و اعتبار خبرگزاری جمهور را بسیار بالاتر می برد. در غیر آن هم البته مطالب جالبی هم دارد مثلا در بحث انتخابات نقش بسیار خوبی داشتند و در بخش سیاسی هم مقالات بسیار خوب انتقادی هم در مسائل مختلف ارائه می کنند. اما چیزی که باید انجام شود گسترش نویسندگان است که من فکر می کنم با محدودیت مواجه هستید. مطالب شما خبری و تحلیلی است و آدم به مطالب تحقیقی کمتر مواجه می شود. اگر این بخش تحقیقی و پژوهشی هم تقویت شود بسیار بهتر و مؤثرتر خواهد بود.

مهران موحد- نویسنده و پژوهشگر
یکی از امتیازهای خبرگزاری جمهور این است که خبرهایش بسیار زود به روز می شود و این یک مساله بسیار مهم برای خبرگزاری ها می باشد ولی به نظر من اگر بیشتر در تحلیل های سیاسی تاکید اش روی حوادث افغانستان باشد تا از خاورمیانه و از عراق و فلسطین، بهتر است.
یکی از نقاط قوت اش این است که سانسور کم می کند، نسبت به دیگر رسانه ها آزادی عمل نویسنده بیشتر است.

سید زکریا راحل- نویسنده و روزنامه نگار
خبرگزاری جمهور با آنکه مدت کوتاهی از زمان فعالیت اش می گذرد به عنوان یکی از خبرگزاری مطرح و مرجع شناخته می شود. دلیل اش هم دو چیز است: یکی سرعت اطلاع رسانی و نشر به موقع خبرها و دیگر هم در تحلیل های جاندار و قوی که خبرگزاری جمهور منتشر می کند. در واقع امتیاز خبرگزاری جمهور این است که نسبت به تحلیل کارشناسانه و دقیق نیازها و تحولات سیاسی کشور و جهان دست بسیار بالایی دارد و این موجب شده است که خبرگزاری جمهور به عنوان یکی از مهمترین و مطرح ترین خبرگزاری های داخلی در مقایسه با سایر خبرگزاری ها باشد.
یکی از نقاط خیلی خوب خبرگزاری جمهور ادبیات مدرن و پیشرفته اش است نه تنها اشتباهات تایپی و نوشتاری در خبرگزاری جمهور کمتر می بینیم بلکه غنای ادبیاتی و بروز بودن زبان فارسی خبرگزاری جمهور یکی از شاخص های خاص و منحصر به فرد خبرگزاری جمهور است.
در مقایسه با سایر خبرگزاری ها شاید سرعت خبررسانی جمهور را خیلی برجسته نبینیم اگرچه یکی از امتیازات اش است به نسبه.
اما امتیازهای جمهور یکی ادبیات اش است و یکی از هم تحلیل های آن هم به لحاظ نزدیک بودن تحلیل ها به معیارهای کارشناسی و ادبیات خیلی مدرن و برجسته ای که خبرگزاری جمهور دارد.

صدیق الله توحیدی- مسئول دیده بان رسانه ها (نی)
خبرگزاری جمهور با وجود این که بسیار دیرتر آغاز به کار کرد در افغانستان؛ اما موفقیت خبرگزاری این است که پیوسته کارش ادامه دارد و تاکنون متوقف نشده است و از جانب دیگر به عنوان یک خبرگزاری خوب در میان مخاطبان جا دارد.
خبرگزاری جمهور در یک فضای کسادی بازار برای فروش اخبار قرار دارد. البته سایر خبرگزاری ها هم با همین مشکل روبرو هستند چرا که مارکیت و بازار خرید اخبار در افغانستان با مشکلات جدی مواجه است. ادامه کار همکاران ما در جمهور می تواند یکی از موفقیت های دیگر این خبرگزاری محسوب شود.
من از نقاط ضعف می گذرم توصیه من به همکارانم در جمهور این است که در جمع آوری اخبار، نشر اخبار و گزارش ها سعی کنند که اصول روزنامه نگاری و خبرنگاری را جدا رعایت کنند. اصل بی طرفی یک اصل مهم در اطلاع رسانی است، حفظ بی طرفی و غیرجانبداری طبیعی است که می تواند رسانه یا خبرگزاری را هرچه بیشتر مورد اعتماد مردم قرار دهد.

سلطان حیدری- مسئول خبرگزاری بخدی
خبرگزاری جمهور یکی از خبرگزاری بسیار خوب کشور ماست، یک خبرگزاری بسیار معتبر با خبرهای موثق و در بیشتر نقاط افغانستان خبر دارد. نظر من درباره خبرگزاری جمهور نیک است.
اگر در مورد نقاط ضعف بگویم نشر خبرها باید متوازن باشد، موضعگیری شما در زمان کمپاین از یک کاندید و زدن دیگر کاندید؛ این ها را می شود گفت که هم جزء نقاط ضعف است و هم نقطه قوت.
در مجموع اگر آدم واقعبینانه گپ بزند کار جمهور، خوب است
در بخش مسایل تجارتی و اعلانات شما فعالیتی ندارید و این مسئله رابطه مستقیم با استقلالیت یک سایت دارد

محمدعلی رضوانی- مدیرمسئول اقتدار ملی
من فکر می کنم که سایت جمهور از جمله سایت هایی است که معمولا به مسایل خبری و تحلیلی اهمیت زیادی قایل است. سایت جمهور سایت خوبی است ولی یک چیز را که من در سایت جزء ضعف ها می بینم بحث اینکه جمهور اگر بتواند خبرنگار بیشتری داشته باشد و از ولایات و ولسوالی های مختلف بتواند خبر داشته باشد بهتر است. مهمترین ویژِگی یک سایت خبری این است که بتواند کل حوادث را پوشش دهد من بخشی را که فکر می کنم یک مقدار کمبود وجود دارد این مساله است که خبرنگاران اش در کل کشور کمتر حضور دارد.

محمدعارف حیدری- مسئول خبرگزاری رشد
سایت جمهور یک سایت فعال، پربار، سریع و دقیق است و اطلاع رسانی آن خوب است و جزء سایت های برجسته و بارز افغانستان است.
نقطه قوت آن این است که با تمام مقامات ولایت ها اکثراً گفتگوی ویژه دارد و اکثر خبرها را با منبع پوشش می دهد.
در انتخابات هر رسانه ای از کاندیدی حمایت می کند جمهور هم از داکتر عبدالله حمایت می کرد و نقدی در مورد داکتر عبدالله در جریان انتخابات نداشت.

میرحیدر مطهر- مدیرمسئول روزنامه آرمان ملی
ما در روزنامه آرمان ملی، از خبرها و گزارشهایی که خبرگزاری جمهور به نشر می رساند استفاده می کنیم، در جمهور خبرهایی به نشر رسیده است که در دیگر رسانه ها کمتر دیده می شود. یکی از امتیازات خبرگزاری جمهور این است که خبرهای دست اول و به اصطلاح، "کاغذپیچ" دارد.
ما از خبرهای دست اول جمهور بیشتر استفاده می کنیم.

نظری پریانی- مدیرمسئول روزنامه ماندگار
جمهور یکی از خبرگزاری های بسیار خوب در کشور است. این خبرگزاری توانسته جای پایی برای خودش در جامعه خبری باز کند و به یکی از منابع قابل اعتماد تبدیل شده است. دستیابی خبرگزاری به اطلاعات نسبت به خبرگزاری های دیگر خصوصا خبرگزاری های داخلی یکی از ویژگی های این خبرگزاری است و دقت نظرشان هم در مسایل و در عرصه اطلاع رسانی ویژگی های بارز این خبرگزاری است. حالا بیشتر رسانه ها از خبرها و تحلیل های جمهور رسانه های چاپی استفاده عظیمی می کنند.
اما تحلیل هایی که در خبرگزاری جمهور به نشر می رسد به نظر می رسد که یک مقدار در مواردی جانبدارانه است و متاثر شده است از فضای انتخاباتی. البته این، حق این خبرگزاری است اما می شود آن را جزء نقاط ضعف آن نیز برشمرد.
نکته دیگری که در خبرگزاری جمهور دیده می شود این است که این خبرگزاری برخلاف سایر خبرگزاری ها به تحلیل، جدا از خبر می پردازد و به یک رسانه وسیع تبدیل شده و به مسایل تحلیلی روز و به برخی از مسایل اجتماعی و مسایل سیاسی و دینی می پردازد. خبرگزاری های دیگر کمتر به این مسایل توجه می کنند و کسانی که در خبرگزاری جمهور کار می کنند افراد فهیم و قوی هستند که کارشان مشهود است.
نقطه قوت دیگر خبرگزاری جمهور این است که به دو زبان نشرات دارد. پیشنهاد من این که این خبرگزاری بیشتر در زمینه انعکاس اتفاق ها و رویدادهای داخل جامعه خود را آماده بسازد و بیشتر بتواند مسئولین خبرگزاری بی طرفی شان را داشته باشد تا این خبرگزاری بیشتر از این مورد اعتماد شود.
اگر خبرگزاری بتواند یک بخش انگلیسی نیز به وجود آورد تا مسایل افغانستان از طریق این خبرگزاری به عنوان یک منبع دسته اول به بیرون درز کند و رسانه های بیرونی و کسانی که می خواهند به زبان انگلیسی اخبار افغانستان را دنبال کنند بتوانند از این بخش هم استفاده کنند خیلی خوب است.

همایون نظری – نماینده کمیته مصونیت خبرنگاران در غرب افغانستان
خبرگزاری جمهور از خبرگزاری های قوی و به روز افغانستان است و مانند دیگر نقاط افغانستان در هرات هم فعالیت خوبی دارد. جزو معدود خبرگزاریهای مطرح افغانستان بشمار میرود که با گذشت هر روز بر تعداد مخاطبین آن در سرتاسر افغانستان افزوده میشود. مهمترین قسمت های خبرگزاری تحلیل هایی است که مخاطبان خاص خود را دارد؛ در نشر و پخش خبر هیچ محدودیتی دارد. یکی از کمبودهایش این است که خبرهای بین المللی را بطور وسیع پوشش نمی دهد.

یاسر محسنی- مسئول خبرگزاری خاورمیانه
اگر بخش پشتو از بخش دری جدا شود بسیار خوب است
خود چیدمان خبر بیشتر به سایت های ایرانی می ماند، اول دیدگاه می آید، بعد پارلمان و بعد بین الملل.
در بخش گفتگو خیلی دیر ابدیت می شود . خبرهای تصویری ندارید. خبرهای دانشگاه هم بسیار دیر آپدیت می شود، موضوع دانشگاه بسیار مساله خوب است اما خبرهایش بسیار دیر آپدیت می شود.

محمدرضا نعیمی- مدیرمسئول سخن جدید
خبرگزاری جمهور به عنوان یک خبرگزاری که در سطح داخلی برای پوشش خبرهای افغانستان فعالیت دارد با وجود آن که وقت زیادی از فعالیت آن نمی گذرد به زودی توانست در افغانستان و در سطح منطقه به یک بستر خوب خبری تبدیل شود.
این خبرگزاری در پوشش خبرهای داخلی و در ارائه خبرها به لحاظ فرم و ساختار یک خبرگزاری قابل قبول با معیارها ی خوب ادبی و ساختاری است.
فراتر از این یک برجستگی خاصی که خبرگزاری جمهور دارد در تحلیل خبرها و در ارائه مسایل فراخبری است این خبرگزاری دست بالایی دارد.
اما به لحاظ نقایص در بعضی موارد دیده می شود که ویراستاری زیاد خوب نیست به این معنا بسیاری از خبرهایی که ارائه می شود اگر کنار هم چیده شود دیگه می شود که در ادبیات تفاوت های زیادی دارد.
و مسئله دیگر این که در روزهای تعطیل از لحاظ آپدیت در جمهور رسیدگی خاصی صورت نمی گیرد.

مسعود ترشتوال – رئیس مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی
تا جایی که من به سایت جمهور سر می زنم انصافا یکی از سایت های بسیار خوب خبری، تحلیلی و اطلاعاتی کشور و یکی از رسانه های وزین کشور ما محسوب می شود.
ادبیات خبرگزاری جمهور یک ادبیات قال توجه است و مطالب آن به روز است و یکی از ویژگی آن، تحلیل های آن است و این تحلیل ها با یک رویکرد علمی و پژوهشی است.
شناختی که من از کسانی که در خبرگزاری جمهور دارم افراد حرفه ای و مسلکی هستند و با اصول خبرنگاری آشنایی کافی دارند اما با تمام محاسن و خوبی هایی که دارد نیاز و توجه بیشتر ضرورت است هم در عرصه اطلاع رسانی تا جدیدترین مطالب و به روزترین مطالب بازتاب داده شود یک نگاه واقع بینانه به قضایا داشته باشد و رویکردش هم تقویت شود؛ با رویکرد علمی محور و پژوهش محور تا بتواند مخاطبین خاص خود را جلب کند.
سطح اطلاع رسانی و خبررسانی به دور از سلیقه ها و مسئولین محترم شان می باشد بیشتر آنچه که جایگاه خبرنگار و گزارشگر و رسانه ایجاد می کند با همان نگاه مطالب نشر و پخش کند.
بخش های آن تقسیم بندی شود و هر خبرنگار که عرصه کاری اش است همان بخش را به پیش ببرد البته این مسایلی است که در خبرگزاری جمهور وجود دارد اما این مساله باید تقویت شود.

فیصل کریمی- استاد دانشگاه ژورنالیزم در هرات
خبرگزاری جمهور در فضای رسانه ای اهمیت خاص دارد؛ نام و دومین این خبرگزاری، ارزشمند است. دارای قالب حرفه ای است؛ در اطلاع رسانی هم سرعت بیشتری دارد. تنوع ارسال اطلاعات، خوب است اما جای ویدئو در این رسانه خالی است. از لحاظ کار تخنیکی نسبت به سایر رسانه های افغانستان بهتر عمل کرده است. از لحاظ کار مسلکی هم مشکلاتی دارد؛ بخاطر اینکه زیاد سابقه کار ندارد و مدتها زمان نیاز دارد تا بتواند جایگاه مناسب خودرا پیدا کند، از لحاظ محتوایی، چون سرعت نشر خبر را بیشتر در نظر گرفته گاهی باعث شده که خبرها یا با منابع کمتر پخش شود و یا اینکه خبر از لحاظ ساختاری و اصول ژورنالیستی نواقص داشته باشد. بعضی خبرها فقط یک منبع خبر دارد و بعضی خبرها نیز هر شش عنصر خبر رعایت نشده است. همچنین خبرگزاری جمهور در ایام انتخابات، یکطرفه عمل کرده بود و از یک جناح طرفداری کرده بود؛ لذا احساس می شد که خبرگزاری جمهور از طرف تیم اصلاحات و همگرایی تمویل میشود و یا بیطرفی خود را حفظ نمی کند. از فحوای کلام و مطالب خبرگزاری جمهور چنین برداشت می شد که رسانه تبلیغاتی تیم اصلاحات و همگرایی است و این از لحاظ ژورنالیستی تاحدودی مشکل دارد.

محمود اضطرابی- استاد ژورنالیزم هرات
بعضی مطالب جمهور، طرفداران زیادی داشته؛ واکنشها نشان می دهد که از مطالب و محتوای سایت مستفید شده اند. نکته منفی را که من می بینم، رویکرد این خبرگزاری بیشتر، از یک سیاست خاص منطقه ای جانبداری می کند. البته این حدس من است که نتوانسته که در سیاست های کلان بی طرفی خود را حفظ کند. روی بیان مطالب و حقایق، نظر من روی این سایت مثبت است فقط در سیاست های بزرگ و پشت پرده یک نوع جانبداری معلوم می شود. انعکاس مطالب منفی بیشتر دیده میشود و مطالب مثبت کمتر. در کل نظر من این است که این خبرگزاری بازدید کننده و مخاطب دارد، حتی بسیاری از مطالبش نسبت به سایت های دیگر مخاطب بیشتر دارد، اما فقط نقصی که من می بینم نتوانسته بیلانس نشراتی خود را در سیاست های بزرگ حفظ بکند، یک قسم جانبداری دیده می شود. نقاط ضعف نظام و قوتهای آیساف و نیروهای بیرونی را زیرسئوال برده است.

نظر نمایندگان پارلمان

علی اکبر جمشیدی:
خبرگزاری جمهور یک خبرگزاری بسیار خوب است که توسط بچه های هموطن ما به پیش برده می شود.
من شخصاً خودم از طریق فیسبوک می بینم و هم اکثر رسانه های داخلی مخصوصاً رسانه های چاپی کشور بیشتر برای مطالب خود از نقل قول جمهور نشر می کنند. پس میشه گفت که خبرگزاری جمهور اگر به همین شکل پیش برود در آینده های نزدیک یکی از رسانه های خوب کشور خواهد شد.
من بیشتر گزارشهای وضعیت سیاسی، امنیتی، اجتماعی و همچنین اقتصادی و فرهنگی را در جمهور می بینم اما خودم بیشتر متمایل به گزارشهای سیاسی هستم و بیشتر خوش دارم که گزارش هایی از وضعیت سیاسی و تحلیل هایی که در این راستا میشه بخوانم و بدانم که وضعیت سیاسی کشورم در چه حالتی قرار دارد.

چمن شاه اعتمادی:
ما می توانیم امیدوار باشیم که خبرگزاری جمهور می تواند از آینده خوبی بهره مند گردد. ما به دنبال خبرهای روز در خبرگزاری جمهور هستیم که من فکر می کنم در این قسمت خبرگزاری جمهور یکی از خبرگزاری های موفق بوده است و اخبار روز را به موقع و به فرصت به دست نشر سپرده است. قطعاً هرکاری کاستی های خود را دارد و خبرگزاری جمهور هم نمی تواند از این امر مستثنی باشد. تلاش شود خبرگزاری ها اخبار را از مراجع موثق گرفته آنرا به اطلاع مردم برسانند به دلیل اینکه پخش اخبار ناموثق به میزان اعتماد به خبرگزاری ضربه می زند و به هراندازه که مراجع اهمیت بیشتر داده شود اعتبار خبرگزاری نیز بالا میرود.

اسدالله سعادتی:
خبرگزاری جمهور یکی از خبرگزاری های فعال وشناخته شده است در افغانستان و امیدوار هستم که بیشتر بتواند در عرصه های خبری و در عرصه گزارشهای تحلیلی مطابق معیارهای درست رسانه ای مسئولیت خود را ادا کند. من زیاد نخوانده ام اما نامش را زیاد می شنوم و گاهی اوقات با من مصاحبه کرده است و مطالب اش در فیسبوک می آید و یکی از خبرگزاری های مطرح است.

شکیبا هاشمی:
یکی از سایت هایی که مردم بیشتر از آن استفاده می کنند و مطالب اش را مطالعه می کنند خبرگزاری جمهور است که واقعاً خواننده دارد. شخصاً از مطالب سیاسی و خبرهای نظامی و امنیتی استفاده می کنم.
هر رسانه منحیث رکن چهارم دولت تلاش شان این است که واقعیت ها را انعکاس دهد و یگانه خواست ما هم این است که خبرگزاری جمهور واقعیت ها را نشر کند و از هیچ کسی طرفداری نکند. خواهش ما از جمهور منحیث یک خواننده این است که باید به دنبال مسایل طرفدارانه نباشد و تنها به موضوعاتی بپردازد که حقیقت است بپردازد با وجود انکه ما ندیده ایم که از کسی در خبرگزاری جمهور دفاع صورت گرفته باشد.

فکوری بهشتی:
خوشبختانه خبرگزاری های متعددی در افغانستان فعالیت دارد از جمله خبرگزاری جمهور، ما در عرصه های گزارشهای سیاسی و فرهنگی بیشتر مراجعه می کنیم به خبرگزاری جمهور، در مجموع پیشنهاد من این است که خبرگزاری ها در نشر اخبار به منابع قوی جستجو شود؛ ما در اکثر رسانه ها وقتی به خبری مراجعه می کنیم می بینیم که منابع اش ضعیف است یا هم اصلا منبع ندارد. زمانی که منبع خبر درست و معتبر باشد برای خواننده جالب است.

ناهید فرید:
من همه روزه از خبرهای جمهور استفاده می کنم؛ فکر می کنم که خبرهای خبرگزاری جمهور خوب و دقیق است. به نظر من خبرگزاری جمهور یک مقدار نیاز به تبلیغات بیشتر و تحلیل های بهتر دارد. تحلیل های جمهور به اندازه ای که من انتظار دارم علمی نیست چون خودم بیشتر علاقه دارم تحلیلها را بیشتر بخوانم ولی کارکرد خبرگزاری جمهور درکل از نظر من خوب است.

نفیسه عظیمی:
من خودم از کارکرد خبرگزاری جمهور بسیار راضی هستم؛ واقعیت ها را انعکاس می دهد و تشکر می کنیم که واقعیت های عینی و اتفاقات که در بطن جامعه اتفاق می افتد را انعکاس می دهد. موفقیت مزید خبرگزاری جمهور را خواهان هستم.

عرفان الله عرفان منشی مجلس:
خبرگزاری جمهور یک نام آشناست در این شکی نیست، مطالب این خبرگزاری در اکثر رسانه های چاپی نشر می شود ولی ما نسبت مصروفیت زیاد، به سایت این خبرگزاری کمتر دسترسی دارم.
مطالب خبری خبرگزاری جمهور در روزنامه ها مورد انتخابم قرار می گیرد.
پیشنهادم این است که خبرگزاری جمهور در انعکاس خبرهای روز دقت بیشتر به کار برد و تلاش شود تا بیطرفانه مطالب را نشر کند؛ البته من تاهنوز ندیده ام که خبرگزاری جمهور طرفدارانه عمل کرده باشد ولی به هر صورت تاکید می کنم که در این راستا با تلاش بیشتر، فعالیت های تان را گسترش دهید.

محمدحسین فهیمی:
خودم یکی از کسانی هستم که اطلاعات روزمره را کوشش می کنم که از خبرگزاری جمهور دریافت کنم. اتفاقاً خبرگزاری جمهور در سرعت و کیفیت خبر رسانی یکی از خبرگزاری های قابل اعتماد است و می شود رویش حساب کرد؛ به نظر من خبرگزاری جمهور یکی از خبرگزاری های خوب کشور است.
چیزی که قابل تامل است در قسمت نشر خبرهای سیاسی یک مقدار با بی طرفی و بدون جهتگیری موضعگیری شود بهتر خواهد بود.

محمدعارف رحمانی:
متاسفانه به خاطر مشاغل کاری کمتر از خبرگزاری ها استفاده می کنم؛ ولی عناوین خبرهای جمهور را از طریق فیسبوک می بینم و بعد داخل سایت می شوم، به نظر من خبرگزاری جمهور یک خبرگزاری موفق است. یکی این که واقعیت ها را پوشش می دهد و دوم این که با واقعیت ها تا حدودی بیطرفانه برخورد می کند و این نکات مثبتی است. چنانکه گرایش نسبتاً ارزشی دارد و خبرهای را تحت پوشش قرار می دهد که تاثیر بسیار جدی روی سرنوشت مردم دارد؛ از نظر من خبرگزاری موفقی است.

محمدعلی علیزاده:
گاهی به خبرگزاری جمهور مراجعه می کنم و فکر می کنم که خبرگزاری جمهور یکی از خبرگزاری های موفق و خوب کشور ماست و خبرها را به موقع در اختیار گیرنده ها می گذارد.
پیشنهاد من این است که هرقدر درمورد سرعت و دقت خبرها توجه صورت گیرد بهتر است و تلاش شود اطلاعات بی طرفانه در اختیار بازدید کنندگان قرار دهد.

مولوی عبدالرحمن رحمانی:
خبرگزاری جمهور در ابعاد مختلف مخصوصاً در بعد اجتماعی مسایل خیلی مهم را انعکاس می دهد، ما راضی هستیم از فعالیت خبرگزاری جمهور؛ خوب است که انعکاس دهنده واقعیت هاست همانطوری که در لایحه تثبیت است، مطبوعات و اصحاب رسانه ها بی طرفانه انعکاس دهنده حقایق جامعه است.
چون در افغانستان هر لحظه حوادثی اتفاق می افتد و من خصوصاً اخبار روز را از خبرگزاری جمهور تعقیب می کنم و کارکرد خبرگزاری جمهور در این راستا مورد قناعت من است.
پیشنهاد من این است که بی طرفانه عمل صورت گیرد واقعیت ها به موقع انعکاس داده شود. اگر دریک بخشی از خبرگزاری تان بخشی در مورد قانون و مسایل عقیدتی گنجانیده شود چون مردم افغانستان عقیدتی هستند، بسیار بهتر خواهد بود.


کد مطلب: 71925

آدرس مطلب: http://jomhornews.com/fa/report/71925/

جمهور
  http://jomhornews.com