پایگاه خبرگزاری جمهور 31 ثور 1399 ساعت 13:50 http://jomhornews.com/fa/news/128039/ -------------------------------------------------- عنوان : ملا هبت‌الله به مقام‌های امریکایی: اجازه ندهید توافقنامه صلح‌مان با ناکامی رو‌به‌رو شود -------------------------------------------------- ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر  گروه طالبان از امریکا خواسته که به کسی اجازه ندهد که موافقنامه صلح میان امریکا و طالبان با مانع، تاخیر و ناکامی رو به رو سازد. متن : ملا هبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان از امریکا خواسته که به کسی اجازه ندهد که موافقنامه صلح میان امریکا و طالبان با مانع، تاخیر و ناکامی رو به رو سازد. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ ملا هبت الله آخوندزاده در یک پیام به مناسبت عید فطر گفته که توافقنامه صلح امریکا و طالبان به سطح جهانی پذیرفته شده و چارچوبی واضح به نفع دو طرف است. وی گفته:" امضای توافقنامه تاریخی با ایالات متحده امریکاو پایان اشغال در نتیجه آن، پیروزی بزرگ امارت اسلامی و ملت مجاهد افغانستان به شمار می رود و اگر به گونهصادقانه عملیشود، بهنفعتمام جهت ها است. امارت اسلامی به توافقنامهء امضا شده با امریکا متعهد است و از جهت مقابل هم می خواهد بر تعهدات خودمحکم بماندو نگذارد که این فرصت حیاتی ضایع گردد. عملی شدن این توافقنامه، می تواند برای کشور ما و امریکا وسیله پایان جنگ، و سبب آمدن صلح و تطبیق نظام اسلامی در کشور ما باشد". او افزوده:"به مقامات امریکاییمی گویم،برای کسی باید اجازه ندهید که توافقنامهانجام یافتهمیان ما و شما را، که به سطح جهانی پذیرفته شده است، با موانع، تاخیر و بالاخره به ناکامیو شکست مواجه سازد. در این توافقنامه همه چیزبه گونهواضحتحریر گریده، چهارچوبخوبیرا به نفع هردو ملت وحل مشکلاتبه میان می اورد،کهباید به گونه کامل عملی شود. بیاییددر راستایتعمیل این توافقنامه به پیش برویم، تاراهبرای خروجنیروهایشما و صلح و آرامی در افغانستان و منطقه هموار گردد". این در حالی است که در این اواخر طالبان بر خلاف تعهدات شان با امریکا، حملات خود در افغانستان را افزایش داده که در نتیجه آن ده ها غیرنظامی کشته و زخمی شده اند. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز از افزایش تلفات افراد ملکی ابراز نگرانی کرده و گفته که طالبان تنها در ماه اپریل، 208 غیر نظامی را کشته اند. خبرگزاری جمهور- کابل