پایگاه خبرگزاری جمهور 28 عقرب 1399 ساعت 9:22 http://jomhornews.com/fa/news/133538/ -------------------------------------------------- عنوان : وزارت خارجه از اعلامیه شرکای بین‌المللی برای حمایت پایدار از روند صلح و توسعه افغانستان استقبال کرد -------------------------------------------------- وزارت امور خارجه کشور می‌گوید که دولت افغانستان از اعلامیۀ شرکای بین‌المللی برای حمایت پایدار بین‌المللی از روند صلح و توسعه در افغانستان استقبال می‌کند. متن : وزارت امور خارجه کشور می گوید که دولت افغانستان از اعلامیۀ شرکای بین المللی برای حمایت پایدار بین المللی از روند صلح و توسعه در افغانستان استقبال می کند. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ در اعلامیه وزارت امور خارجه آمده که دولت جمهوری اسلامی افغانستان از موضعگیری شرکای عمدهٔ بین المللی اش مبنی بر مطرح کردن ده مورد عمده به عنوان شرایط ادامهٔ کمک های پایدار بین المللی برای روند صلح و توسعهٔ افغانستان استقبال می کند. در اعلامیه آمده که کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از مطالعه دقیق این شرایط موارد متذکره را برای رسیدن به صلح پایدار مفید دانسته همسو با اهداف و اولویتهای مردم و دولت افغانستان ارزیابی نمود. این ده مورد، مشتمل بر مسایل مهم و حیاتی اند؛ از جمله: (۱) حفظ و تقویت دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نزده سال گذشته؛ (۲) استقرار آتش بس فراگیر؛ (۳) تعهد دوامدار به دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر؛ (۴) تعهد به مذاکرات صلح و تطبیق مفاد آن؛ (۵) مبارزهٔ معنادار و عینی با فساد؛ (۶) احترام به تعهدات بین المللی و نهادهای دولتی افغانستان؛ (۷) پیروی از اهداف توسعهٔ پایدار ملل متحد؛ (۸) جلوگیری از استفادهٔ تروریستان از خاک افغانستان علیه سایر ملل؛ (۹) ادامهٔ چارچوب پاسخگویی متقابل میان دولت افغانستان و جامعهٔ جهانی؛ و (۱۰) تسهیل فعالیت های توسعه یی و بشردوستانه به شمول رفع موانع و مالیات غیرقانونی از راه فعالیت های کمک رسانی. در اعلامیه آمده که دولت جمهوری اسلامی افغانستان با اعتقاد راسخی که به صلح، امنیت و رفاه همگانی دارد، تحقق و تطبیق موارد نامبرده را برای موفقیت مذاکرات و رسیدن به صلح پایدار و عادلانه و همچنان پیشرفت دموکراتیک افغانستان به عنوان یک عضو مسؤول و فعال جامعهٔ جهانی ضروری می داند. افزون بر این، برآورده شدن این موارد زمینه ساز بازسازی، امنیت و رفاه اقتصادی بوده، در بهبود شرایط زنده گی دشوار هموطنان بی بضاعت ما نقش مهم و اساسی دارد. از این رو، دولت جمهوری اسلامی افغانستان خودرا متعهد و مکلف به تحقق و برآوردن موارد عنوان شده از جانب جامعهٔ جهانی دانسته، این تعهد و مکلفیت اش را در کنفرانس افغانستان در ژنیف یک بار دیگر تجدید خواهد کرد. اعلامیه افزوده که دولت جمهوری اسلامی افغانستان بادرنظرداشت شرایط حساس و فرصت تاریخی موجود برای رسیدن به صلح پایدار، بر طالبان صدا می زند تا دعوت مردم افغانستان و جامعهٔ جهانی را برای مصالحه و مفاهمه بپذیرند و به داعیهٔ ختم جنگ لبیک بگویند. وزارت امور خارجه تاکید کرده که در حالی که جهان و ملت افغانستان با پدیدهٔ شوم کوید 19 دست و پنجه نرم می کند و از رکود اقتصادی رنج می برند، رسید گی به متضررین این مصیبت و پرداختن به شرایط ناگوار اقتصادی ایجاب می کند تا آتش بس فوری هرچه زودتر تأمین شده و روند صلح به موفقیت بیانجامد. از جامعهٔ جهانی سپاسگزاریم که با این خواست برحق مردم و دولت افغانستان همصدا و همگام اند. خبرگزاری جمهور- کابل