پایگاه خبرگزاری جمهور 16 دلو 1398 ساعت 12:44 http://jomhornews.com/fa/news/124736/ -------------------------------------------------- عنوان : فیصله نهایی کمیسیون شکایات در مورد شکایات استینافی؛ 137 هزار رای تفتیش ویژه شود -------------------------------------------------- کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصله نهایی خود را در مورد رسیدگی به شکایت‌های استینافی انتخاباتی صادر و اعلام کرد. متن : کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصله نهایی خود را در مورد رسیدگی به شکایت های استینافی انتخاباتی صادر و اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ زهزه بیان شینواری رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز چهارشنبه (16 دلو) با اعلام فیصله نهایی این کمیسیون گفت که این فیصله با رعایت بی طرفی کامل و پس از بررسی دقیق شکایات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری اعلام می شود. بر بنیاد فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی، به بیش از 6200 شکایت و اعتراض استینافی پس از ثبت در دفتر مرکزی مورد رسیدگی قرار گرفته است. این شکایات و اعتراضات استینافی مربوط به 29 ولایت بود و تنها از 5 ولایت پروان، میدان وردک، جوزجان، بادغیس و تخار هیچ شکایت استینافی درج نشده است. کمیسیون شکایا در مورد آرای مشکوک چنین فیصله کرده: "شکایات مشکوک 137 هزار و 630 رای در مجموع 4563 محل را به دو بخش 1466 محل و 3097 محل تقسیم کرده که از مجموعه 3097 محل که حاوی بیش از 137 هزار رای می شود، 10 درصد آن که شامل 309 محل می شود به تفتیش ویژه می رود." تفتیش ویژه هم بر بنیاد معلومات بایمتریکی، ژورنال و جدول نتایج کاغذی صورت می گیرد. در صورتی که 65 درصدی از 137 هزار و 630 رای معلومات بایمتریکی، ژورنال، و جدول کاغذی داشته باشند به تمام این آرا اعتبار داده می شود و در صورتی که از محلات تفتیش شده 35 درصد آن معیارهای فوق را نداشته باشند، تمام محلات مربوط به 137 هزار رای به تفتیش ویژه می روند و به هر میزانی آرای یاد شده معیار را تکمیل کند معتبر و در غیر آن باطل اند. در فیصله کمیسیون شکایات در مورد شکایات مربوط به آرای خارج از وقت نیز آمده که از مجموع بیش 102 هزار رای خارج از وقت در 7354 محل، 15 درصد آن که شامل 1130 محل می گردد به تفتیش ویژه می رود و در صورتی که 65 درصد آن معیار را تکمیل کنند، به تمام 102 هزار رای اعتبار داده می شود و اما در صورتی که 35 درصد آن معیار را تکمیل نکنند، تمام 102 هزار رای باطل خواهد بود. این کمیسیون، در مورد شکایت استثنایی آرای بایمتریک ناشده هم فیصله کرده که از مجموع شکایاتی در مورد 2423 محل ثبت شده تنها در مورد 298 محل چنین فیصله شده که تمام این 298 محل به بازشماری مجدد برود در صورتی که معیارهای لازم را داشته باشند، اعتبار داده شوند و در غیر آن با طل اند. کمیسیون شکایات در مورد اعتراضات استینافی زیر عنوان تفاوت آرا میان جدول کاغذی و معلومات بایمتریکی نیز فیصله کرده که اعتباردهی به تفاوت بین یک تا پنج رای در محلات رای دهی، رد است. خانم شینواری گفت که این تصامیم اتخاذ شده نهایی بوده و چنانچه دفاتر ولایتی تصامیم دیگری در زمینه گرفته باشند، لغو است. او تاکید کرد که کمیسیون انتخابات مکلف است، بعد از آن که شمارش و تفتیش آرا تکمیل و به شکایات رسیدگی شد نتیجه نهایی انتخابات را اعلام کند. اعضای کمیسیون انتخابات تاکید کردند که به عنوان محکمه انتخاباتی از تطبیق فیصله های خود توسط کمیسیون انتخابات جداً نظارت خواهند کرد. عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور