پایگاه خبرگزاری جمهور 1 حمل 1398 ساعت 6:55 http://jomhornews.com/fa/news/114665/ -------------------------------------------------- عنوان : طرح مقرره معاش و امتیازات اعضای کادر علمی موسسات تحصیلات عالی دولتی تایید شد -------------------------------------------------- کابینه حکومت وحدت ملی، طرح مقرره معاش و امتیازات اعضای کادر علمی موسسات تحصیلات عالی دولتی را در اصول تایید کرده است. متن : کابینه حکومت وحدت ملی، طرح مقرره معاش و امتیازات اعضای کادر علمی موسسات تحصیلات عالی دولتی را در اصول تایید کرده است. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای گفته که طرح این مقرره را وزیر عدلیه در جلسه کابینه که روز چهارشنبه (29 حوت) برگزار شد، ارایه کرد. وزیر عدلیه گفت که این طرح به هدف تعیین اندازه معاش بست و امتیازات اعضای کادر علمی موسسات تحصیلات عالی دولتی، تشویق اعضای متذکره به وظایف مدیریتی در وزارت تحصیلات عالی و جلوگیری از فرار آنان از موسسات تحصیلات عالی دولتی ترتیب گردیده است. کابینه پس از بحث های همه جانبه، طرح مقرره متذکره را در پرنسیپ مورد تصویب قرار داد و وزارت عدلیه را موظف نمود تا آن را به همکاری وزارت های تحصیلات عالی و مالیه با در نظرداشت نظریات اصلاحی اعضای کابینه، تصحیح و نهایی سازد. این در حالی است که اتحادیه استادان دانشگاه های دولتی به دلیل آنچه عدم تطبیق ماده 35 قانون تحصیلات عالی می خوانند از نزدیک به دو هفته بدین سو دست به اعتصاب درسی زده اند. اتحادیه استادان دانشگاه های دولتی گفته که استادان از ماه ها و سالها به این طرف خواستار تطبیق ماده 35 قانون تحصیلات بودند و از تطبیق این به آنان اطمینان هم داده شده ولی هیچ تعهدی عملی نشده است. ماده 35 قانون وزارت تحصیلات عالی در مورد بلند بردن معاشات اساتید دانشگاه های دولتی با طرح یک مقرره جدید حکم می کند. خبرگزاری جمهور- کابل