پایگاه خبرگزاری جمهور 30 سنبله 1399 ساعت 14:37 http://jomhornews.com/fa/news/131747/ -------------------------------------------------- عنوان : وزارت صحت: باز شدن دانشگاه‌ها سبب گسترش شیوع کرونا نشده؛ مکاتب نیز باز می‌شوند -------------------------------------------------- وزارت صحت عامه گفته که بازشدن دانشگاه‌ها سبب گسترش شیوع ویروس کرونا در کشور نشده؛ بناً مکاتب دولتی نیز بر روی تمامی دانش آموزان باز می‌شوند. متن : وزارت صحت عامه گفته که بازشدن دانشگاه ها سبب گسترش شیوع ویروس کرونا در کشور نشده؛ بناً مکاتب دولتی نیز بر روی تمامی دانش آموزان باز می شوند. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ دانشگاه ها و مکاتب خصوصی از اول سنبله یعنی ماه جاری برروی دانشجویان و دانش آموزان باز شد. نگرانی وجود داشت که این تصمیم سبب گسترش شیوع ویروس کرونا در کشور نشود و به همین دلیل مکاتب خصوصی از صنوف اول تا دهم مسدود باقی مانده اند. اما اکنون اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت به بی بی سی گفته که این وزارت با وزارت معارف در گفتگو است که چگونه درهای مکاتب دولتی را بر روی دانش آموزان باز گردد. آقای سمسور گفته که یک ماه است که دانشگاه ها بر روی دانشجویان باز اند؛ اما موارد ابتلا به ویروس کرونا در کشور افزایش نیافته است. این در حالی است که بر بنیاد معلومات وزارت صحت، در 24 ساعت گذشته 125 فرد دیگر به ویروس کرونا مبتلا شده اند که با این رقم شمار مجموعی افراد مبتلا به ویروس کرونا در کشور به 39044 نفر می رسد. این میزان ابتلا به ویرکرونا اندکی افزایش را نسبت به روزهای گذشته نشان می دهد. وزارت صحت فقط آمارهای رسمی را اعلام می کند؛ اما گفته می شود که آمارهای غیر رسمی البته در چندماه گذشته بسیار بیشتر از این چیز بوده است. خبرگزاری جمهور- کابل