پایگاه خبرگزاری جمهور 10 اسد 1399 ساعت 8:02 http://jomhornews.com/fa/news/130064/ -------------------------------------------------- عنوان : رییس جمهور به وزارت فواید عامه: در هر پروژه که تحرک نباشد، قرارداد آن لغو گردد -------------------------------------------------- محمداشرف غنی رییس جمهور کشور به وزارت فواید عامه دستور داده که در هر پروژه که تحرک نباشد، قرارداد آن لغو گردد. متن : محمداشرف غنی رییس جمهور کشور به وزارت فواید عامه دستور داده که در هر پروژه که تحرک نباشد، قرارداد آن لغو گردد. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای گفته که آقای غنی روز پنجشنبه (9 اسد) با مسئولین وزارت فواید عامه که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، بر اصلاحات، مدیریت موثر و شفافیت در منابع و پروژه های ملی این وزارت، تاکید نمود. ابتدا محمد یما شمس سرپرست وزارت فواید عامه معلومات مفصل خویش در رابطه به کارکردها و دستآوردهای وزارت فواید عامه را به اساس فیصله کابینه، تطبیق پروژه های ملی، تمویل کنندگان و قراردادی های پروژه های متذکره و همچنان مشکلات موجود، با رئیس جمهور شریک ساخت. وی پیشنهاداتش را در خصوص نظارت از پروژه های ملی و احداث سرک ها، ایجاد ظرفیت و راه حل اساسی برای مشکلات موجود در قسمت استملاک، ایجاد میکانیزم قراردادها و وضاحت بیشتر در زمینه انتخاب قراردادی ها و آوردن تغییرات مثبت در آینده، به جلسه مطرح کرد. رییس جمهور پس از استماع گزارش و پیشنهادات متذکره، به مسئولین وزارت فواید عامه هدایت داد که در مدیریت پروژه های ملی و منابع، شفافیت و آوردن اصلاحات در تکمیل نمودن پروژه ها در زمان تعیین شده و ارزیابی های همه جانبه از کارمندان این وزارت را با پیشنهادات مشخص به مقام عالی ریاست جمهوری بسپارند. وی افزود: هر فردی که در فساد دخیل باشد و یا کدام قراردادی که در تطبیق پروژه ها غفلت نماید، به ارگان های عدلی و قضایی معرفی گردد و در آینده در لیست محرومیت شامل شوند. محمد اشرف غنی به اداره امور ریاست جمهوری هدایت داد که به منظور حل اساسی مشکل استملاک با وزارت شهرسازی و اراضی جلسه بگیرد. وی افزود که در این راستا، در روشنایی اصول واضح، اقدامات جدی نیاز می باشد. رئیس جمهور با تاکید گفت که بحث ما روی پروژه ها نه، بلکه روی آغاز آن ها باشد و در هر پروژه که تحرک نباشد، قرارداد آن لغو گردد. وی تصریح کرد که در تطبیق پروژه ها، پول و منابع مانند وقت برای ما بسیار ارزشمند است. رئیس جمهور خاطر نشان کرد که از این پس والیان مربوطه به منظور انجام بهتر پروژه ها، جلوگیری از مداخله ها، حل مشکلات و فراهم کردن تسهیلات و کارهای اجتماعی، در پروژه ها دخیل خواهند شد و باید از سرک ها تحلیل واضح اقتصادی صورت گیرد. خبرگزاری جمهور- کابل