پایگاه خبرگزاری جمهور 22 حوت 1397 ساعت 13:43 http://jomhornews.com/fa/news/114422/ -------------------------------------------------- عنوان : ارزش تولید ناخالص داخلی افغانستان به 20 میلیارد دالر در سال رسیده است -------------------------------------------------- مسوولان در اداره ملی احصائیه و معلومات می‌گویند که ارزش تولید ناخالص داخلی کشور در سال جاری نزدیک 20 میلیارد دالر امریکایی رسیده است. متن : مسوولان در اداره ملی احصائیه و معلومات می گویند که ارزش تولید ناخالص داخلی کشور در سال جاری نزدیک 20 میلیارد دالر امریکایی رسیده است. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مسوولان اداره ملی احصائیه و معلومات امروز چهارشنبه (22 حوت) با نشر سالنامه احصائیوی سال 1397 ه.ش از رشد 2.7 درصدی تولید ناخالص کشور بدون کوکنار خبر داد. به اساس معلومات اداره ملی احصائیه در سال جاری ارزش تولید ناخالص داخلی به شمول کوکنار 20.5 میلیارد دالر امریکایی است در حالیکه ارزش تولید ناخالص بدون کوکنار به 19.89 میلیارد دالر امریکایی می رسد. احمد جاوید رسولی رئیس اداره ملی احصائیه و معلومات گفت: ما در سال 97 سیستم های ارائه معلومات نفوس در داخل و خارج از کشور، انکشاف و انسجام معلوماتی ادارات دولتی و همچنان سسیتم جغرافیایی افغانستان را ایجاد کرده ایم." وی بیان داشت که وزارت صحت عامه و اداره ثبت احوال نفوس در سیستم معلوماتی ادارات دولتی پیوسته است و همچنان تلاش هایی وجود دارد که در سال آینده تمام وزارتخانه ها با این سیستم وصل شوند تا معلومات در اسرع وقت در دسترس قرار گیرد. رئیس اداره ملی احصائیه با انتقاد از بعضی نهای ملی و بین المللی گفت:" ما برخی معلومات را از رسانه ها خبر می شویم که بدون هماهنگی ما سروی و نشر شده است." وی با بیان اینکه نشرهیچ سروی رسمیت ندارد مگر اینکه با هماهنگی اداره ملی احصائیه و معلومات باشد، از نهادهای ملی و بین المللی که در بخش سروی و معلومات کار می کنند خواست که بدون هماهنگی اداره ملی احصائیه و معلومات کاری را انجام ندهند. حسیب الله موحد، معین مسلکی اداره ملی احصائیه و معلومات گفت:" بر مبنای برآورد ما نفوس کشور به شمول 1.5 میلیون نفوس کوچی ها در سال 1397 به 31.6 میلیون تن می رسد." وی بیان داشت که از شمار 31.6 میلیون نفوس کشور 15.5 میلیون آن را زنان و متباقی را مردان تشکیل می دهند. آقای موحد گفت:" نفوس شهری در کشور 7.5 میلیون و 22.6 میلیون آن دهاتی می باشند که بدون درنظرداشت ارقام کوچی ها سنجش شده است." وی در مورد قیم مواد مصرفی گفت:" شاخص قیم مواد مصرفی درسال 1397 نشان می دهد که سطح تورم درافغانستان 0.6 درصد رسیده است در حالیکه این رقم درسال قبل 5.0 درصد بوده است." آقای موحد درمورد زراعت افغانستان گفت که تولیدات زراعتی ما در سال 1397 نسبت به سال قبل 16 درصد کاهش یافته است که علت اساسی آن خشک سالی گفته شده است. محمد رقیب فیاض- خبرگزاری جمهور