پایگاه خبرگزاری جمهور 29 حمل 1398 ساعت 14:35 http://jomhornews.com/fa/news/115629/ -------------------------------------------------- عنوان : برای نخستین بار انتخابات شهرداری‌ها در افغانستان برگزار می‌شود -------------------------------------------------- اداره مستقل ارگان‌های محل اعلام کرده که برای نخستین بار، طرح راه اندازی انتخابات شهرداری‌ها در جریان امسال روی دست گرفته شده است. متن : اداره مستقل ارگان های محل اعلام کرده که برای نخستین بار، طرح راه اندازی انتخابات شهرداری ها در جریان امسال روی دست گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ عبدالمتین بیک رییس اداره مستقل ارگان های محل، امروز پنجشنبه (29 حمل) در برنامه "حسابدهی حکومت به ملت" گفت، طرح برگزاری انتخابات شهرداری ها روی دست گرفته شده است. آقای بیک گفت که پس از صد سال برای اولین بار قانون شهرداری ها در جریان سال گذشته تعدیل شد و زمینه قانونی برای برگزاری انتخابات شهردارها که براساس قانون اساسی ضروری دانسته شده مساعد شده است. او افزود که در جریان سال جاری آمادگی های تخنیکی برای مساعد ساختن زمینه برگزاری انتخابات شهرداری ها روی دست گرفته شده و تلاش می شود درحد امکان، شهردارها از مجرای انتخابات برگزیده شوند. او با اشاره به توظیف شهردارها در جریان چند سال گذشته تصریح کرد که تاکنون، سمت های شهرداری براساس رقابت آزاد میان جوانان شایسته اشغال شده و هم اکنون افراد متخصص در شهرداری های ولایات ایفای نقش می کنند. وی به نقش واحدهای اداری محلی از جمله ولسوالی ها اشاره کرده، نقش این واحدها را در محلات کم رنگ خواند. رییس ارگان های محل گفت، در جریان هفده سال گذشته به دلیل آنکه ولسوالی ها واحدهای بودجه ای نبوده اند، کمتر به ضرورت های اولیه باشندگان محلات به موازات موسسات غیر دولتی پاسخ داده اند به این دلیل واحدهای اداری یاد شده اعتبار خود را تاحدی از دست داده اند. وی افزود که اخیرا پالیسی حکومت داری محلی ترتیب شده که قرار است در چهارچوب آن نقش ولسوالی ها از طریق اختصاص بودجه به این واحدها تقویت شود؛ او پاسخگو ساختن ماموران محلی دولت به مردم و واگذاری نقش های اجرایی به ادارات محلی را نیز از برنامه های روی دست خواند. رییس ارگان های محل با اشاره به ساحات زیر نفوذ گروه طالبان نیز تصریح کرد که تنها 20 ولسوالی در سراسر کشور تحت کنترول گروه طالبان است. او افزود که بنا به بررسی ها 70 درصد شهروندان کشور تحت حاکمیت مستقیم دولت قرار داشته و باقی شهروندان نیز در امورات اساسی شان از سوی دولت خدمات دریافت می کنند. این در حالی است که براساس آمارهای که نهادهای خارجی ارایه کرده اند، دستکم 50 درصد خاک افغانستان از جانب گروه طالبان کنترول می شود؛ دولت افغانستان اما بیشتر ساحات تحت کنترول گروه طالبان را دور دست و بدون سکنه می خواند. عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور