پایگاه خبرگزاری جمهور 21 میزان 1400 ساعت 9:10 http://jomhornews.com/fa/news/143510/ -------------------------------------------------- عنوان : نگرانی روسیه از باقی ماندن تجهیزات نظامی ناتو در افغانستان  -------------------------------------------------- وزیر خارجه روسیه از باقی ماندن تجهیزات نظامی ناتو در افغانستان ابراز نگرانی کرده و تاکید نموده اند که از این تجهیزات برای اهداف خرابکارانه استفاده نشود. متن : وزیر خارجه روسیه از باقی ماندن تجهیزات نظامی ناتو در افغانستان ابراز نگرانی کرده و تاکید نموده اند که از این تجهیزات برای اهداف خرابکارانه استفاده نشود. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روزگذشته (20 میزان) که درنشست زیرنام" تعامل و اعتماد سازی در آسیا" درمسکو صحبت می کرد گفت:" خروج شتاب زده ناتو پیچیده گی تناقضات افغانستان را بیش تر آشتفه کرد". وی بیان:" سلاح ها و تجهیزات نظامی زیادی ازناتو دراین کشور باقی مانده اند مهم است که از آن ها علیه دیگر کشورها و در داخل افغانستان، برای اهداف خراب کارانه استفاده نشود". او افزود: با آنکه طالبان گفته اند با قاچاق مواد مخدر و تروریسم مبارزه می کنند، بی ثباتی درکشورهای همسایه را نمی خواهند و برای ایجاد دولت فراگیر تلاش می کنند اما تحقق این وعده ها بسیار مهم است. این درحالی است که با سقوط حکومت پیشین و تسلط طالبان برافغانستان به ارزش میلیارد ها دالر امریکای تجهیزات نظامی ناتو به دست رس طالبان قرار گرفته است. خبرگزاری جمهور- کابل