پایگاه خبرگزاری جمهور 30 سرطان 1398 ساعت 14:51 http://jomhornews.com/fa/news/118545/ -------------------------------------------------- عنوان : وزارت معارف استفاده از دانش‌آموزان مکاتب در کارزارهای انتخاباتی را ممنوع اعلام کرد -------------------------------------------------- وزارت معارف کشور اعلام کرد که استفاده از دانش آموزانِ مکاتب در محافل پذیرایی از مهانان داخلی و خارجی و کارزارهای انتخاباتی ممنوع است. متن : وزارت معارف کشور اعلام کرد که استفاده از دانش آموزانِ مکاتب در محافل پذیرایی از مهانان داخلی و خارجی و کارزارهای انتخاباتی ممنوع است. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ در اطلاعیه وزارت معارف آمده که استفاده از دانش آموزان مکتب در محافلِ پذیرایی از مهمانان داخلی و خارجی جداً ممنوع است و به هیچ فردی حقیقی و حقوقی اجازه داده نخواهد شد تا از شاگردانِ مکتب در تبلیغات، تظاهرات و گردهمایی ها مشمول کازارهای انتخاباتی استفاده نمایند. اعلامیه افزوده که این تصمیم با توجه به وضعیت امنیتی کشور به هدف جلوگیری از وارد شدن آسیب های جسمی و روحی به شاگردانِ مکتب، حفظ بی طرفی و عدم دخیل ساختن معارف در مسایل سیاسی اتخاذ شده است. وزارت معارف گفته که طبق این تصمیم، اشتراک شاگردان در مراسم استقبال و پذیرایی از مقامات (مشمول وزیر معارف) با اصول و مکلفیت های آموزشی در مغایرت قرار دارد. به گفته این وزارت، از سویی هم وادار ساختن شاگردان برای شرکت در همچو مراسم باعث خدشه دار گردیدن روحیه شخصیتی شاگردان شده و سبب می گردد تا احساس حقارت به آنان دست دهد. وزارت معارف بیان داشته که هم چنان این مسله سبب خواهد شد تا فرصت های درسی شاگردان به هدر رفته و تطبیق نصاب درسی با چالش روبرو شود . در اطلاعیه آمده که به تمامی ریاست های معارف مرکز و ولایات هدایت داده شده است تا موارد یادشده را رعایت نمایند . وزارت معارف تاکید کرده که این وزارت با متخلفین این دستور برخورد جدی خواهد نمود. خبرگزاری جمهور- کابل