پایگاه خبرگزاری جمهور 26 حمل 1397 ساعت 14:44 http://jomhornews.com/fa/news/103326/ -------------------------------------------------- عنوان : احزاب سیاسی هشدار تحریم انتخابات را دادند -------------------------------------------------- نمایندگان شماری از احزاب سیاسی در ادامه موضع گیری مشترک‌شان در پیوند به انتخابات هشدار می‌دهند که در صورت عدم پذیرش خواسته‌های قانونی‌شان از سوی کمیسیون انتخابات و حکومت، انتخابات را تحریم خواهند کرد. متن : نمایندگان شماری از احزاب سیاسی در ادامه موضع گیری مشترک شان در پیوند به انتخابات هشدار می دهند که در صورت عدم پذیرش خواسته های قانونی شان از سوی کمیسیون انتخابات و حکومت، انتخابات را تحریم خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نمایندگان 28 حزب سیاسی امروز یکشنبه (26 حمل) در یک نشست مشترک خبری درکابل، خواهان زمینه سازی بر مشارکت احزاب سیاسی در روند نظارت از برگزاری انتخابات شدند. داکتر محی الدین مهدی عضو شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی و عضو مجلس نمایندگان بیان داشت که مشارکت احزاب سیاسی در انتخابات و روند نظارت از این پروسه تضمین کننده شفافیت و همگانی بودن آن است، لذا برای نظارت احزاب از تمام میکانیزم های مربوط به انتخابات، باید زمینه سازی شود. آقای مهدی گفت:"پر رنگ شدن نقش احزاب سیاسی در انتخابات به معنای تحقق دموکرسی بوده و شفافیت را در این روند تضمین خواهد کرد، به این دلیل حکومت و کمیسیون انتخابات تجربه های ناگوار گذشته مربوط به انتخابات را کنارگذاشته و گامی به پیش برای نهادینه شدن دموکرسی بردارند". به گفته وی، در انتخابات گذشته، کارت قومی عنصر مهمی مشارکت مردم بوده و کشور به سمت تنش های قومی به پیش رفته است، به این دلیل حکومت باید مشارکت احزاب را برای کمرنگ شدن بحث قومی در انتخابات افزایش دهد. این عضو مجلس نمایندگان با اشاره به خواسته های مشترک احزاب سیاسی که در دوم حوت سال گذشته در چوکات یک اعلامیه مشترک به حکومت و کمیسیون انتخابات پیشکش شده بود، بیان داشت که هر دو جانب به رغم آنکه خواسته های احزاب را قانونی و عملی عنوان کرده اند اما به آن توجه نکرده اند. سهیم شدن احزاب سیاسی در روند نظارت از تمام میکانیزم ها و روندهای مربوط به انتخابات، برگزاری به موقع انتخابات تا اول ما میزان سال 97، فعال شدن دوباره مراکز رای دهی در ولایات نا امن، تقسیم عادلانه مراکز رای دهی و اخذ آرای مهاجرین و بیجاشدگان از عمده ترین خواسته های مشترکی بود که در اعلامیه مشرک احزاب سیاسی به تاریخ 2حوت سال قبل به حکومت و کمیسیون انتخابات پیشکش شد. این عضو حزب جمعیت اسلامی می گوید که حکومت و کمیسیون انتخابات به خواسته های یاد شده که در جلسات اختصاصی به هر دو جانب ارائه شده بود، هیچ توجهی نکرده و به صورت دوگانه با آن برخورد کرده اند. وی خاطر نشان ساخت که در صورت بی توجهی حکومت و کمیسیون به این خواسته ها، آنان ارتباط خود را با کمیسیون انتخابات به حالت تعلیق در خواهند آورد. عبدالستار خواصی عضو ارشد حزب اسلامی نیز از عملکرد دوگانه کمیسیون انتخابات درارتباط به احزاب سیاسی انتقاد کرده و ادامه بی توجهی ها به خواسته های آنان را موجب آسیب دیدن مشروعیت انتخابات خواند. وی گفت که احزاب سیاسی بخش عمده از مردم افغانستان را با خود دارند و اگر خواسته های آنان از سوی حکومت و کمیسیون پذیرفته نشود، همگانی بودن و شفافیت انتخابات زیر پرسش خواهد رفت. در همین حال بشیراحمد ته ینج عضو ارشد حزب جنبش ملی، مشارکت موثر احزاب سیاسی در انتخابات و روند نظارت از این پروسه را تضمین کننده شفافیت و همگانی شدن آن خوانده و بر علمی شدن خواسته های احزاب تاکید کرد. آقای ته ینج گفت که تمام خواسته هایی که در چوکات اعلامیه مشترک احزاب سیاسی به حکومت و کمیسیون پیشکش شده عملی و قانونی است و اگر این خواسته ها مدنظر گرفته نشود تمام گزینه های قانونی از جمله تعلیق ارتباط احزاب با کمیسیون و حتی تحریم انتخابات گزینه های بدیل خواهد بود. از سویی هم اسدالله سعادتی نماینده مردم و عضو ارشد حزب وحدت اسلامی افغانستان با تاکید بر قانونی بودن خواسته های احزاب گفت که این خواسته های بار اضافی را به کمیسیون تحمیل نمی کند. پیش از این 28 حزب سیاسی پس از تفاهم روی چگونگی روند برگزاری انتخابات طی یک اعلامیه مشترک به تاریخ 2حوت سال گذشته، خواستار مشارکت موثرشان برای نظارت از انتخابات شدند،اما کمیسیون انتخابات خواسته های مطرح شده از سوی احزاب را به دلیل ضیاع وقت غیر عملی خواند. عبدالجلیل سروش - خبرگزاری جمهور