پایگاه خبرگزاری جمهور 4 حوت 1398 ساعت 14:36 http://jomhornews.com/fa/news/125278/ -------------------------------------------------- عنوان : ثبت خانواده‌های شهداء و معلولان الکترونیکی می‌شود -------------------------------------------------- طرزالعمل تطبیق سیستم واحد الکترونیکی برای ثبت خانواده‌های شهداء میان وزارت دولت در امور شهداء ومعلولین و وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله و مالیه به امضا رسید. متن : طرزالعمل تطبیق سیستم واحد الکترونیکی برای ثبت خانواده های شهداء میان وزارت دولت در امور شهداء ومعلولین و وزارت های دفاع ملی، امور داخله و مالیه به امضا رسید. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این طرزالعمل امروز یک شنبه (4 حوت) به منظور رفع مشکلات و تنظیم بهتر امور شهدا و معلولین در کابل امضا شد. لعل الدین آریوبی، وزیر دولت در امور شهداء و معلولین گفت که طرز العمل تطبیق سیستم واحد الکترونیکی به هدف رفع مشکلات و تنظیم بهتر امور شهداء و معلولین، بر اساس هدایت رییس جمهور و همکاری اداره ملی احصائیه، تهیه شده است. آریوبی گفت که براساس این طرز العمل، ادارات نظامی پس از آنکه ارقام شهداء و معلولین مربوطه را وارد سیستم می کنند، معلومات آن به گونه مستقیم به وزارت دولت در امور شهداء و معلولین انتقال می یابد و پس از طی مراحل به هدف اجرای پروسه معاشات، به وزارت مالیه ارسال می گردد. پیش از این، وزارت های دفاع ملی، امور داخله، مالیه و وزارت دولت در امور شهداء و معلولین، هر کدام برای تنظیم امور شهدا و معلولین، سیستم های جدا گانه داشتند. مطابق طرزالعمل تطبیق واحد سیستم الکترنیکی برای ثبت ورثه شهداء، وظایف و مکلفیت هر اداره مشخص گردیده است. همچنین وزارت دولت در امور شهداء و معلولین گفته که برای رسیدگی بهتر به مشکلات شهدا ومعلولین، کمیته مشترکی متشکل از نمایندگان ادارات نظامی، اداره ملی احصائیه و معلومات و وزارت دولت در امور شهدا و معلولین؛ در دفتر شورای امنیت ملی ایجاد شده است. نمایندگان نهادهای امنیتی نیز گفته اند که برعلاوه برنامه های ویژه را به منظور استخدام خانواده ها در این نهادها روی دست دارند. به گفته آنان، مطابق این سیستم جدید، آمارهای خیالی نیز در نهادهای امنیتی از بین خواهند رفت. گفتنی است که پیش از این ثبت آمارهای خیالی در ثبت خانواده های شهدا از مشکلات اساسی به شمار می رفت. خبرگزاری جمهور- کابل