پایگاه خبرگزاری جمهور 31 حمل 1398 ساعت 13:59 http://jomhornews.com/fa/news/115676/ -------------------------------------------------- عنوان : سلفی با هیتلر در اتریش ممنوع می‌شود -------------------------------------------------- متن : مونیکا سومر مدیر موزیممی گوید: تصمیم دارد سلفی گرفتن بازدیدکنند گان از این موزیم را با مجسمه و تصاویر هیتلر ممنوع کند. به هنگام نوسازی ساختمان مجلس اتریش ، آثاری مربوط به دوران ناسیونال سوسیالیسم (نازی ها) پیدا شد که اکنون موزیم خانه تاریخ اتریش تصمیم دارد این آثار را به نمایش بگذارد. مونیکا سومر مدیرموزیم تاریخاتریشدر گفتگو با رادیوی این کشور گفت: باید با این اشیاع مربوط به نازی ها با حساسیت بیشتری رفتار شود و این موزیم تصمیم دارد عکس های سلفی با تصاویر هیتلر را ممنوع کند.