پایگاه خبرگزاری جمهور 4 سرطان 1398 ساعت 8:46 http://jomhornews.com/fa/news/117665/ -------------------------------------------------- عنوان : نی از هشدار طالبان به رسانه‌ها ابراز نگرانی کرد -------------------------------------------------- دفتر نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان از هشدار طالبان به رسانه‌ها ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که تهدید رسانه‌ها و خبرنگاران خلاف قوانین بین‌المللی جنگ و ارزش‌های اسلامی است. متن : دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از هشدار طالبان به رسانه ها ابراز نگرانی کرده و می گوید که تهدید رسانه ها و خبرنگاران خلاف قوانین بین المللی جنگ و ارزش های اسلامی است. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ گروه طالبان، روز دوشنبه (3 سرطان) با نشر اعلامیه ای گفته که اگر رسانه های افغانستان ظرف یک هفته دست از " نشر اعلانات تجارتی علیه این گروه" برندارند، مورد "هدف نظامی" این گروه قرار خواهند گرفت. در اعلامیه گروه طالبان آمده که شماری از رسانه ها در افغانستان اعلانات تجارتی را نشر می کنند که در آن "به جهاد، مجاهدین و طالبان بد و رد گفته می شود" و با این اعلانات مردم علیه این گروه برانگیخته می شوند. این گروه به رسانه های دیداری، شنیداری و دیگر رسانه ها در افغانستان یک هفته مهلت داده تا انتشار این سری اعلانات را متوقف کنند و گفته در غیر آن "این رسانه ها را به حیث رسانه نه؛ بلکه به حیث لانه های استخباراتی دشمن می شناسد و مورد هدف نظامی" قرار خواهد داد. در همین حال نهادهای حامی رسانه ها در واکنش به این اعلامیه طالبان می گویند که تهدید رسانه ها و خبرنگاران خلاف قوانین بین المللی جنگ و ارزش های اسلامی است و طالبان نباید با رسانه ها از میل تفنگ سخن بگوید. عبدالمجیب خلوتگر رییس اجرایی نی به خبرگزاری جمهور گفت که تهدید طالبان علیه رسانه ها نگرانی ها درباره عدم مصئونیت رسانه ها و خبرنگاران را بیشتر کرده است. او افزود که نهادهای امنیتی حکومت باید بیشتر از پیش تدابیر خاص امنیتی برای تامین مصئونیت رسانه ها و خبرنگاران روی دست گرفته و دست اندرکاران رسانه ها اطمینان خاطر دهند. آقای خلوتگر تقویت چتر امنیتی در رسانه ها، گماشتن افراد امنیتی در دفاتر رسانه ها، مستقر شدن نیروهای ویژه حفاظت از خبرنگاران در مسیرهای عبور و مرور آنها و تقویت هماهنگی بین رسانه ها و نهادهای امنیتی و کشفی را از تدابیری خواند که نیاز است از این پس روی دست گرفته شوند. وی تاکید کرد که نهادهای امنیتی با اتخاذ این تدابیر باید اطمینان دهند که رسانه ها و خبرنگاران مصئون خواهند بود، درغیر صورت این حکومت در درجه نخست مسئول خواهد بود. وی، تسریع روند تدوین و تصویب مقرره اعلانات تجارتی در رسانه ها را از دیگر اقدماتی خواند که مربوط حکومت و نهادهای حامی رسانه ها آن را جدی گرفته و زمینه بهانه گیری طالبان را کاهش دهند. تهدید طالبان علیه رسانه ها و خبرنگاران در حالی ابراز می شود که اخیرا خشونت ها علیه خبرنگاران و رسانه ها اندکی کاهش یافته است. عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور