پایگاه خبرگزاری جمهور 8 جوزا 1398 ساعت 7:58 http://jomhornews.com/fa/news/116864/ -------------------------------------------------- عنوان : دادستانی کل ادعای فساد و فحشا در ارگ را بررسی می‌کند -------------------------------------------------- دادستانی کل کشور اعلام کرده که ادعای جنرال حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین رییس جمهور را درباره "ترویج فساد و فحشا" در ارگ ریاست جمهوری بررسی خواهد کرد. متن : دادستانی کل کشور اعلام کرده که ادعای جنرال حبیب الله احمدزی، مشاور پیشین رییس جمهور را درباره "ترویج فساد و فحشا" در ارگ ریاست جمهوری بررسی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ در خبرنامه دادستانی کل آمده است:"موضوع ادعای جنرال حبیب الله احمدزی، مشاور پیشین امنیت خاص ریاست جمهوری، در مورد صحبت هایی که اخیراً با رسانه ها مطرح کرده است، به منظور بررسی قانونی از طرف معاونت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری به اداره لوی ثارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان مواصلت ورزیده است." در خبرنامه آمده که دادستانی کل هیاتی را به خاطر بررسی گفته های اخیر جنرال حبیب الله احمدزی با رسانه های داخلی، توظیف نموده است. خبرنامه افزوده که هیات در یک نامه رسمی از جنرال حبیب الله احمدزی خواسته است که تا روز پنجشنبه مورخ 9 جوزای سال 1398 خورشیدی، تمام اسناد، شواهد و مدارک دست داشته اش را به هیأت تحقیق موظف بسپارد. در خبرنامه تاکید شده که دادستانی کل اطمینان می دهد که قضیه را به شکل جدی و عادلانه، در روشنایی احکام قانون به گونه بی طرفانه و مستقلانه رسیدگی نموده؛ بر بنیاد اسناد، شواهد و مدارکی که در جریان تحقیق به دسترس هیأت تحقیق قرار می گیرد، تصمیم قانونی اتخاذ نموده و نتایج آن را در حدود احکام قانون، اطلاع رسانی و با مردم شرافتمند کشور شریک خواهد کرد. گفتنی است که در روزهای گذشته جنرال حبیب الله احمدزی، مشاور سابق رییس جمهور در مصاحبه با تلویزیون خصوصی خورشید مدعی شد که شماری از وزیران، مشاوران آقای غنی و نمایندگان مجلس در "ترویج فحشا نقش دارند". او همچنین مدعی شد که برخی زنان "براساس روابط" به مجلس نمایندگان راه یافتند. اما سخنگوی ریاست جمهوری اعلام کرده که موضوع اتهامات وارده از طرف آقای احمدزی را جدی بررسی کرده و از طریق دادستانی کل کشور از او سند و مدارک برای اثبات این ادعاها خواسته خواهد شد. داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز دو روز پیش خواستار بررسی مستقل و بی طرفانه ادعای "ترویج فساد و فحشا" در ارگ ریاست جمهوری شد. داکتر عبدالله در نشست شورای وزیران با ابراز تاسف از گزارش ها درباره "اتهام رسوایی های جنسی" گفت که "با چنین سر و صداها، مسایلی هم می تواند وجود داشته باشد". او افزود که درباره آنها قضاوت نمی کند ولی تاکید کرد که "باید راه حل این نباشد که کسی که پیام را رسانده همان را [هم] جزا بدهیم". خبرگزاری جمهور- کابل