پایگاه خبرگزاری جمهور 2 میزان 1398 ساعت 9:35 http://jomhornews.com/fa/news/120661/ -------------------------------------------------- عنوان : انتقاد از معاشات دالری مشاوران خارجی؛ حاتم بخشی غنی از جیب ملت -------------------------------------------------- برخی نمایندگان مجلس از معاشات دالری مشاوران خارجی در نهادهای مختلف حکومت انتقاد کرده و می‌گویند که آقای غنی باید حاتم بخشی از جیب ملت را بس کند. متن : برخی نمایندگان مجلس از معاشات دالری مشاوران خارجی در نهادهای مختلف حکومت انتقاد کرده و می گویند که آقای غنی باید حاتم بخشی از جیب ملت را بس کند. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ اخیراً مکتوبی به رسانه ها درز کرده که دیده می شود رییس جمهور غنی پیشنهاد استخدام یک مشاور خارجی در وزارت صنعت و تجارت را با معاش 41 هزار دالر امضا کرده است. این مساله واکنش های متعددی را در پی داشته و بسیاری از منتقدان استخدام مشاوران و کارمندان عالی خارجی با معاش های گزاف را غیر عادلانه و مخالف شرایط اقتصادی کشور خوانده اند. نمایندگان مجلس نیز با انتقاد از این مساله می گویند که ده ها و صدها مورد از استخدام های ویرانگر، فاسد و غیر عادلانه در دستگاه اجرایی دولت وجود دارد که مردم از آن بی خبر اند. عبدالقیوم سجادی یکی از نمایندگان مجلس در این خصوص به خبرگزاری جمهور گفت: "موجودیت فساد ویرانگر در دستگاه های مختلف دولت افغانستان همواره سبب هدر رفتن منابع مالی و ایجاد بی باوری میان مردم شده است." به گفته او، استخدام مشاوران داخلی و خارجی بیش از حد نیاز و با معاشات گزاف نیز در حکومت وحدت ملی مرسوم است که بسیاری آنان، بر اساس روابط فردی، سیاسی و به شکل غیر معقول استخدام شده اند. او با اشاره به این که جامعه جهانی به عنوان تمویل کننده بخشی از مصارف دولت افغانستان نیز مسوول اند؛ زیرا در نتیجه نظارت غیر دقیق جامعه جهانی، بخش بزرگی از کمک های آنان به هدر رفته است. حبیب الرحمان پدرام دیگر عضو مجلس نیز استخدام مشاوران خارجی با معاشات بلند دالری را حاتم بخشی رییس جمهور از جیب مردم فقیر افغانستان می خواند. آقای بدرام افزود: "آقای غنی در حالی پیشنهاد معاش مشاور خارجی با 41 هزار دالر را امضا کرده که ماموران ملکی و نظامی، معلمان و کارمندان خدمات عامه با معاش اندک کار کرده و فقر و بیکاری هم در کشور بی داد می کند." او خاطرنشان کرد که ده ها و صدها مورد از این قبل استخدام ها در چوکات حکومت وجود دارد که با شرایط موجود اقتصادی کشور هم خوانی ندارد. به گفته او، رییس جمهور غنی باید پاسخ بگوید که چرا پولی که حق مردم افغانستان است را این گونه و با استخدام مشاوران "بی خاصیت" به هدر می دهد. این در حالی است که پیش از این نیز از استخدام صدها مشاور داخلی بر بنیاد روابط شخصی و سیاسی در حکومت وحدت ملی انتقادهای وجود داشت. گفته می شد در دو نهاد ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرایی حکومت بیش از 500 مشاور غیر ضروری استخدام شده اند. حکومت تا هنوز در این موارد پاسخ نداده است. عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور