پایگاه خبرگزاری جمهور 1 عقرب 1397 ساعت 14:27 http://jomhornews.com/fa/news/109510/ -------------------------------------------------- عنوان : وزیر انکشاف دهات در مجلس سنا فرا خوانده شد -------------------------------------------------- مجیب الرحمان کریمی وزیر انکشاف دهات در پیوند به چگونگی پیشرفت پروژه‌های مربوط این وزارت به مجلس سنا فرا خوانده شد. متن : مجیب الرحمان کریمی وزیر انکشاف دهات در پیوند به چگونگی پیشرفت پروژه های مربوط این وزارت به مجلس سنا فرا خوانده شد. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آقای کریمی که در نشست امروز سه شنبه (اول عقرب) مجلس سنا صحبت می کرد گفت که تا اکنون 65 درصد بودجه انکشافی این وزارت به مصرف رسیده و این رقم تا پایان سال جاری مالی به 85 درصد خواهد رسید. او گفت که از ابتدای سال تاکنون 498 پروژه مختلف این وزارت در 34 ولایت کشور به هزینه 51 میلیون دالر امریکایی تکمیل شده و کار 4092 پروژه دیگر در حال جریان است. به گفته او، 199 پروژه از بخش ترانسپورتی به مبلغ، 37 میلیون دالر، 219 پروژه از بخش آب آشامدنی در روستاها و مناطق مختلف کشور تکمیل شده است و پروژه های دیگر زیر کار جدی قرار دارند. وزیر انکشاف دهات در بخش پروژه های معارف مربوط این وزارت هم گفت که مسوولیت ساخت 2700 مکتب از پروژه های وزارت معارف مربوط وزارت انکشاف دهات شده که از مواد محلی کار شوند. آقای کریمی افزود که کار پروژه های ساخت مکتب در 17 ولایت از سوی وزارت انکشاف دهات آغاز شده و در 17 ولایت دیگر سال آینده آغاز خواهد شد. به گفته او، این وزارت در سال جاری توانسته است 175 میلیون دالر کمک بانک جهانی را فقط برای اعمار مکاتب دریافت کرده است. او خاطر نشان کرد که وزارت انکشاف دهات به منظور تقویت خانواده های مهاجر هم 5 هزار کارگاه قالین را در 5 ولایت کشور توزیع کرده که نتایج خوبی نیز در پی داشته است. آقای کریمی، مشکلات امنیتی را بزرگترین چالش فراه راه تطبیق پروژه های انکشاف دهات خواند و تاکید ورزید که با وجود آن هم کار بسیاری از پروژه های این وزارت به اتمام رسیده است. با این وجود، سناتوران نیز بر تطبیق پروژه های انکشافی در روستاها تاکید ورزیده و برای تامین امنیت این پروژه ها از مردم افغانستان خواستار همکاری شدند. عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور