پایگاه خبرگزاری جمهور 17 میزان 1397 ساعت 13:39 http://jomhornews.com/fa/news/109051/ -------------------------------------------------- عنوان : معاشات معلمان از طریق موبایل پرداخت می‌شود -------------------------------------------------- براساس تفاهمنامه‌ای که بین وزارت‌های معارف و مخابرات به امضا رسیده، قرار است که پس از این معاشات معلمان و کارمندان وزارت معارف از طریق موبایل پرداخت شود. متن : براساس تفاهمنامه ای که بین وزارت های معارف و مخابرات به امضا رسیده، قرار است که پس از این معاشات معلمان و کارمندان وزارت معارف از طریق موبایل پرداخت شود. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ وزارت های مخابرات و معارف امروز سه شنبه (17 میزان) طی یک نشست مشترک خبری در کابل تفاهمنامه پرداخت معاشات معلمان از طریق تلفن های همراه را امضا کردند. براساس این تفاهمنامه وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با امضای قراردادهای جداگانه با شرکت های مخابراتی روشن، افغان بیسیم و سلام متعهد شده است تا پرسونل معارف را بایومتریک نموده معاشات معلمان را پس از اجرا ازطریق تلفن های همراه پرداخت نماید. شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در این نشست خبری گفت که روند بایومتریک پرسونل معارف که برای هر کارمند 70 تا 120 افغانی هزینه خواهد داشت از روزهای بعد آغاز خواهد شد. آریوبی افزود که پس از ختم پروسه ثبت بایومتریک پرسونل معارف با توجه به آنکه گوشی های همراه در سراسر کشور قابل دسترس است، معلمین از طریق شرکت های مخابراتی روشن، افغان بیسیم و سلام از اجرای معاشات شان اطلاع حاصل کرده و بدون دخالت معتمدین خواهند توانست از نزدیک ترین نمایندگی بانک ها معاش دریافت کنند. وی سیستم پرداخت معاشات از طریق تلفن های همراه را یک سیستم کم هزینه و موفق درمنطقه خوانده گفت که پیش از این پروسه امتحانی این سیستم در سه ولایت کشور به موفقیت اجرا شده است. همچنان میرویس بلخی وزیر معارف نیز تطبیق سیستم پرداخت معاشات معلمین از طریق تلفن های همراه را یک گام اصلاحی در سکتور معارف عنوان کرد. آقای بلخی گفت که تاکنون به دلیل برقراری سیستم های سنتی پرداخت معاشات همچون سیستم معتمدی معاشات سر وقت به دسترس معلمین و پرسونل معارف در نواحی دور دست نرسیده و درمسیر به نام های مختلف پول های غیر مجاز از معلمین دریافت می شد. وی سیستم سنتی معتمدی در اجرای معاشات را اصلاح پذیر ندانسته گفت که وزارت در صدد حذف تدریجی این سیستم بر آمده و با تطبیق "مبایل منی" یا سیستم پرداخت معاشات از طریق تلفن می خواهد روند اجرای معاشات معلمان را تسریع ببخشد. آقای بلخی ده سال پیشرو را که به گفته وی دهه معارف یاد شده است فرصتی برای بروز اصلاحات و معیاری سازی معارف خوانده تاکید کرد که برنامه های مختلف اصلاحی در این وزارت روی دست گرفته خواهد شد. وزیر معارف هر چند از معیاری نبودن معارف افغانستان در سطحی که کشورهای همسایه قرار دارند انتقاد کرد اما گفت با سیستم تکنالوژیکی که امروزه وارده بازار شده، معارف افغانستان بدون آنکه یک مسیر طویل برای معیاری شدن را بپیماید می تواند به انکشاف دست یابد. گفتنی است که روند پرداخت معاشات معلمین که از چندی به این سو بانکی شده است به دلیل کمبود دسترسی مردم در ساحات دور دست به نمایندگی بانک ها باعث دخالت معتمدین در این روند شده و با فساد و سکتگی های جدی مواجه است. عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور