پایگاه خبرگزاری جمهور 23 جدی 1398 ساعت 13:56 http://jomhornews.com/fa/news/124027/ -------------------------------------------------- عنوان : ایجاد اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی از سوی مجلس تصویب شد -------------------------------------------------- مجلس نمایندگان با اکثریت آرای نمایندگان حاضر فرمان تقنینی در مورد ایجاد اداره مستقل تعلیمات تخنیکی و مسلکی موافقت کرد. متن : مجلس نمایندگان با اکثریت آرای نمایندگان حاضر فرمان تقنینی در مورد ایجاد اداره مستقل تعلیمات تخنیکی و مسلکی موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ کمیسیون عدلی و قضایی فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد ایجاد اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی را در نشست امروز دوشنبه (23 جدی) مجلس ارائه کرد که با اکثریت آرای موافق نمایندگان به تصویب رسید. بر بنیاد این فرمان، اداره تعلیمات مسلکی و تخنیکی که پیش از این در چوکات وزارت معارف فعالیت می کرد، پس از این منحیث یک اداره مستقل فعالیت خواهد کرد. هرچند، ایجاد این اداره با مخالفت برخی نمایندگان مواجه بود، با آنهم تنها 8 نماینده از حدود 170 نماینده حاضر در مجلس با این فرمان مخالفت کردند که کار ساز نبود. حمیدالله توخی یکی از نمایندگان مخالف ایجاد این اداره گفت: "پیش از این نمایندگان می گفتند که حکومت با ایجاد اداره های مستقل در محدود کردن صلاحیت های نظارتی مجلس است؛ اما امروز نمایندگان برخلاف گفته های قبلی خود به ایجاد اداره تعلیمات مسلکی و تخنیکی آن هم در شرایطی رای تایید دادند که سرنوشت انتخابات مشخص نیست." آقای توخی تاکید کرد که مجلس در شرایط کنونی باید تمامی فرمان های تقنینی حکومت را از دستور کار خود خارج کند، تا مشخص شود که چه کسی در انتخابات برنده می شود و چه برنامه های را در دستور کار می گیرد. از سوی دیگر، مجلس نمایندگان فرمان تقنینی تعدیل در سه ماده قانون ماموران خدمات ملکی را نیز مورد تایید قرار داد. در یکی از این موارد تعدیلات پیشنهادی، صلاحیت استخدام کارمندان اداری دادگاه عالی به خود این دادگاه داده شده است. برخی نمایندگان تلاش داشتند تا چنین صلاحیتی به دبیرخانه مجلس نیز داده شود تا زیر نظارت کمیسیون اصلاحات اداری ماموران اداری این مجلس را مقرر کند؛ اما این تعدیل پیشنهادی از سوی اکثریت نمایندگان رد شد. نمایندگان مخالف می گفتند که اگر صلاحیت استخدام کارمندان به دبیرخانه مجلس داده شود، شایسته سالاری در نظر گرفته نمی شود و نمایندگان بر بنیاد زور و تبانی با دبیرخانه افراد خود را در بست های خدمات ملکی مجلس مقرر خواهند کرد. به گفته آنان، هم اکنون نیز تعدادی از نمایندگان در تقرری افراد خود در بخش های اداری دبیرخانه مجلس اعمال نفوذ کرده و این مساله در بسیاری مواقع جنجال بر انگیز شده است. به گفته آنان، اخیراً استخدام رییس منابع بشری دبیرخانه مجلس با چنین مشکلاتی مواجه بود؛ اما آنان مشخص نکردند که کدام نماینده در این مورد از زور کار گرفته است. عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور