پایگاه خبرگزاری جمهور 29 جوزا 1398 ساعت 14:20 http://jomhornews.com/fa/news/117502/ -------------------------------------------------- عنوان : شرح اتفاقات امروز مجلس؛ کشتی کج نمایندگان برنده نداشت -------------------------------------------------- تنش‌ها و اختلافات بر سر انتخاب رییس مجلس نمایندگان به درگیری فیزیکی میان نمایندگان انجامید و نمایندگان مخالف مانع نشستن رحمانی به چوکی ریاست شدند. متن : تنش ها و اختلافات بر سر انتخاب رییس مجلس نمایندگان به درگیری فیزیکی میان نمایندگان انجامید و نمایندگان مخالف مانع نشستن رحمانی به چوکی ریاست شدند. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ قرار بود اعضای مجلس نمایندگان، امروز چهارشنبه (29 جوزا) برای ختم تنش انتخاباتی ریاست مجلس، در مورد تایید و یا رد یک رای مورد منازعه، رای گیری کنند؛ اما آنان در خصوص چگونگی رای گیری به توافق نرسیدند. برخی نمایندگان تاکید داشتند که رای گیری در مورد یک رای باید علنی باشد؛ اما شماری دیگر طرفدار رای گیری سری بودند. هرچند، نمایندگان پس از چند ساعت اختلاف نظر در نشست امروز مجلس توافق کردند که صندوق گذاشته شود ولی رای گیری مختلط صورت گیرد؛ یعنی نمایندگانی که طرفدار رای علنی هستند می توانند اوراق رای دهی شان را علنی تکمارک کنند. این توافق هم عملی نشد و عبدالقادر قلاتوال که به حیث مدیر موقت نشست امروز انتخاب شده بود، گفت که رای گیری مطابق اصول وظایف داخلی مجلس و قانون اساسی سری انجام می شود. در اصول وظایف داخلی مجلس آمده که رای گیری در انتخاب رییس و اعضای هیات اداری سری انجام می شود؛ مگر اینکه نمایندگان خود تصمیم دیگری در مورد نحوه رای گیری بگیرند. در نشست امروز مجلس، مخالفان آقای رحمانی بند اول این ماده را استناد می کردند و موافقانش هم تاکید داشتد که اصول وظایف داخلی در این مورد محدودیت قطعی ندارد و نمایندگان می توانند علنی نیز رای بدهند. اما؛ تنش ها پس از آن بالا گرفت که امان الله گذر یکی از نمایندگان مجلس خطاب به نمایندگان مخالف آقای رحمانی گفت: "ما در این مدت تمام شرایط (ملاحظات) شما را (در مورد بررسی آرشیف، نحوه رای گیری و...) پذیرفتیم؛ ولی شما به هیچ راه حلی تن نمی دهید." آقای گذر با اشاره به این که "چهار نفر پارلمان را به گروگان گرفته اند" افزود که می رود آقای رحمانی را می آورد و به کرسی ریاست مجلس می نشاند. اما؛ کمال ناصر اصولی رقیب انتخاباتی میر رحمان رحمانی گفت تا زمانیکه بر سر رای مورد منازعه رای گیری نشود "پدر کس نمی تواند در مجلس ریاست کند." سرانجام امان الله گذر با نمایندگان موافق رفتند تا آقای رحمانی را به تالار بیاورند؛ اما نمایندگان مخالف قبل از ورود آقای رحمانی به مجلس، میز و کرسی ریاست را از جایگاهش پرتاب کرده و شکستاندند. هنگام ورود آقای رحمانی و طرفدارانش به داخل تالار نیز نمایندگان مخالف و موافق با هم به درگیری فزیکی پرداخته و همزمان با آن ده ها تن از نیروهای امنیتی مجلس وارد تالار شده و مانع درگیری بیشتر نمایندگان شدند. گفتنی است که پس از نشر کوتاه درگیری، نشرات داخل تالار مجلس نیز بر رسانه ها قطع شد؛ اما گفته می شود، در این درگیری شماری از نمایندگان و حدود 4 محافظ زخم برداشته اند. با این وجود، نمایندگان بی طرف مجلس می گفتند که امروز به امید حل تنش های یک ماهه به مجلس آمده بودند؛ اما با بدمعاشی شماری از نمایندگانی موافق و مخالف که به رای مردم نیامده اند و مجلس را به گروگان گرفته اند، مجبورند ناامید به خانه های شان برگردند. تنش نمایندگان بر سر کرسی ریاست مجلس با انتقادهای گسترده ای مردم افغانستان نیز مواجه شده و نمایندگان به معاملات پولی و برخوردهای قومی، سمتی و زبانی نیز متهم شده اند. عبدالله امینی-خبرگزاری جمهور