پایگاه خبرگزاری جمهور 30 اسد 1398 ساعت 17:35 http://jomhornews.com/fa/news/119609/ -------------------------------------------------- عنوان : ورزشکاران امریکایی در المپیک حق اعتراض به ترامپ ندارند -------------------------------------------------- متن : کمیته المپیک امریکا با ارسال نامه ای به تمام ورزشکاران این کشور هشدار داد آن ها حق اعتراض در طول برگزاری بازی های المپیک و هنگام توزیع مدال ندارند. به نقل از سایت WUSA۹، مدیر اجرایی کمیته المپیک و پارالمپیک امریکا به دو ورزشکار این کشور یعنی گوین بری و ریس ایمبودن (شمشیربازی) هشدار داد حق اعتراض به سرود ملی این کشور را هنگام توزیع مدال در بازی های المپیک ندارند. این دو ورزشکار در رقابت های پان امریکن که هفته قبل برگزار شد، این اعتراض را هنگام توزیع مدال انجام دادند. سارا هیرشلاند مدیر اجرایی کمیته المپیک و پارالمپیک امریکا در ادامه یادآور شد به تمام ورزشکاران دیگر نیز هشدار می دهیم که حق چنین حرکاتی را در هنگام توزیع مدال در بازی های المپیک ندارند و باید نشان دهیم چه جریمه و پیامدی در آینده برای این کار وجود خواهد داشت. گوین بریبه هنگام توزیع مدال بازی های پان امریکن که در پرو برگزار شد، دست خود را مشت کرد و به نشان اعتراض به سیاست های دونالد ترامپ بالا برد و ورزشکار دیگر یعنی ایمبودن هنگام پخش سرود آمریکا به نشانه اعتراض زانو زده بود.