پایگاه خبرگزاری جمهور 18 میزان 1398 ساعت 9:42 http://jomhornews.com/fa/news/121201/ -------------------------------------------------- عنوان : ارگ: چگونگی پیشرفت حصول قرضه‌های کابل بانک مورد بررسی قرار گرفت -------------------------------------------------- ارگ ریاست جمهوری کشور می‌گوید که چگونگی پیشرفت تصفیه و حصول قرضه‌های کابل بانک در یک نشست ویژه در ارگ مورد بررسی قرار گرفته است. متن : ارگ ریاست جمهوری کشور می گوید که چگونگی پیشرفت تصفیه و حصول قرضه های کابل بانک در یک نشست ویژه در ارگ مورد بررسی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای گفته که به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور، عصر روز چهارشنبه (17 میزان) جلسه ای به منظور چگونگی پیشرفت تصفیه و حصول قرضه های کابل بانک در ارگ دایر گردید. در این جلسه، ابتدا کمیتۀ تصفیه کابل بانک، گزارش خویش را در مورد پیشرفت کار حصول قرضه های کابل بانک از نزد مقروضین، ارائه کرد. مسئول کمیتۀ تصفیه کابل بانک گفت که ما توانستیم در شش ماه گذشته 16 جایداد مقروضین کابل بانک را به ارزش 12 میلیون دالر به وزارت مالیه انتقال دهیم و روند انتقال مبلغ 13 میلیون دالر از این قرضه ها زیر کار می باشد که مجموعاً 25 میلیون دالر بدست آمده است. همچنان مسئولین کمیتۀ مذکور در مورد پیشرفت حصول قرضه های کابل بانک از خلیل الله فروزی یکتن از سهم داران کابل بانک، از روزی که از زندان انتقال و تحت نظارت قرار گرفته است، معلومات دادند. کمیته افزود که خلیل الله فروزی به شماری از تعهدات اش عمل نموده و مبلغ 14 میلیون دالر را پرداخت کرده است و کار حصول 18 میلیون دالر از موصوف نهایی شده و به زودی به حکومت سپرده خواهد شد. ارگ ریاست جمهوری گفته که کار برای حصول جایدادهای مقروضین کابل بانک که در خارج از کشور موقعیت دارند، نیز در جریان می باشد. در همین حال ارگ ریاست جمهوری در خبر دیگری گفته است که آقای غنی، شام روز گذشته در نشست های جداگانه، کارکردهای پشتنی بانک، بانک ملی و نوی کابل بانک را بررسی نمود. در این جلسات که در ارگ برگزار گردید، مسئولین بانک های متذکره، گزارشات کاری شان را به آقای غنی ارائه کردند و همچنان در رابطه به چالش های موجود در این بانک ها، معلومات دادند. آقای غنی پس از شنیدن گزارشات، گفت که به منظور معلوم نمودن ظرفیت دقیق بانک های دولتی، به یک ارزیابی کلی نیاز است. وی به مسئولین بانک های متذکره هدایت داد که طرح های مشخص شان را در خصوص استفاده ی مؤثر از جایداد بانک های دولتی و ارتقای ظریفت در این بانک ها، ترتیب و با ریاست جمهوری شریک سازند. همچنان آقای غنی گفت که نهادهای مربوطۀ حکومت آماده هستند تا در عرصۀ مدیریت جایداد بانک ها همکاری کنند و جهت ایجاد تحرک در سرمایه های راکد بانک ها، زمینه ی سرمایه گذاری را نیز در سکتورهای مشخص فراهم سازند. خبرگزاری جمهور- کابل